Jak používat cervikální TRAKČNÍ ORTÉZU GEN-2

Cervikální trakce je rychlá a snadná léčba bolesti krku způsobené mnoha stavy, kterou je díky moderním prostředkům efektivně a bezpečně zvládnout i doma.

Před použitím domácího cervikálního trakčního prostředku je vhodné poradit se s lékařem.

 


Co je to cervikální trakce

Cervikální trakce je léčba bolestí šíje spočívající ve vytvoření prostoru krčními obratli pomocí tahu za hlavu.

Cervikální trakci může provést jak profesionální poskytovatel zdravotní péče, tak je možné ji provést i domácím prostředí.

Dříve se prováděla zejména manuálně (pomocí rukou), v posledních letech převládá využití různých speciálních prostředků.

Lze ji provádět ručně (ručně) nebo pomocí cervikálního trakčního zařízení.

Bez ohledu na způsob provedení rozšiřuje cervikální trakce prostor mezi obratli na krku, aby se snížil tlak na nervové kořeny  a napětí svalů.

Používá se ke zmírnění příznaků, jako je bolest z různých stavů a problémů.

 


 

Co léčí cervikální trakce?

Cervikální trakce se používá k léčbě mnoha stavů, které způsobují bolesti krku a zad.

Kromě léčby stavů, které ovlivňují vaše obratle, může také léčit problémy s nervy a svaly kolem páteře.

Cervikální trakci lze použít k léčbě přechodných stavů, včetně:

 • radikulopatie nebo uskřinuté nervy
  podvrtnutí krku
  zlomenina krčního obratle

Váš poskytovatel zdravotní péče může použít cervikální trakci i k léčbě dlouhodobějších problémů, které se vyvíjejí v průběhu času, včetně:

 • spinální stenóza.
 • degenerativní onemocnění disku.
 • cervikální spondylóza.
 • skolióza.

 


 

Co se stane před cervikální trakcí?

Před použitím krční trakce je zpravidla potřebné odborné vyšetření, zda může cervikální trakce léčit k řešení problému přispět.

Můžete být užitečná po určitých poraněních (např. fraktura krčního obratle) nebo naopak při něktrých chronických problémech s krční páteří (např. cervikální stenóza).

Jak funguje vztlaková cervikální trakce?

 

......


Jaké jsou výhody cervikální trakce?

Vztlaková trakce pomocí moderních přístrojů s pneumatickou zadní manžetou se snadno provádí a – pokud vám to vyhovuje – může poskytnout rychlou úlevu od příznaků.

Lidé indikovaní k cervikální trakci zpravidla udávají výrazné snížení bolestí krku již po několika použitích.

Mezi nejčastější výhody vztlakové trakce patří:

 • utlumení bolestí
 • odstranění ztuhlosti a napětí krčních svalů
 • zvýšení flexibility ve svalech podél krční páteře.

Některé studie zjistily, že kromě strečinku a jiných fyzioterapeutických cvičení může cervikální trakce zlepšit rozsah pohybu (jak daleko můžete posunout krk).

To však nemusí platit pro všechny.

Jaká jsou rizika cervikální trakce?

Cervikální trakce je velmi bezpečná metoda.

V každém případě je třeba se vyvarovat příliš příliš velkému tahu, kdy by již mohlo dojít k poranění krčních struktur.

Za některých okolností cervikální trakce vhodná není , včetně např.:

 • těhotentství
 • úzkostlivé stavy z omezeného prostoru, klaustrofobie.
 • cervikální fúze (operace) v anamnéze

Jakýkoli zdravotní stav, který oslabuje vaše kosti nebo který může ovlivnit vaši míchu, může způsobit, že cervikální trakce pro vás nebude bezpečná, včetně:

 • aneuryzma
 • osteoporóza
 • osteomyelitida
 • nádory míchy
 • myelopatie
 • neléčená hypertenze

Promluvte si se svým poskytovatelem zdravotní péče o všech rizikových faktorech, které máte před zahájením cervikální trakce.

Před prvním použitím domácího cervikálního trakčního zařízení dodržujte všechny pokyny a přečtěte si všechna bezpečnostní varování.

Je třeba počítat s tím, že i dojde ke zlepšení příznaků, nelze vyloučit, že se potíže mohou v budoucnu vrátit nebo že úleva může být pouze dočasná.

 


ROZDÍL MEZI PROSTOU A