KONTRASTNÍ TERAPIE bolesti a TGI

TGI

Kontrastní terapie je založena na střídavé aplikaci chladu a tepla a používá se mj. v regeneraci sportovců nebo např. při odstraňování bolestí souvisejících s tzv. „Delayed Onset Muscle Soreness“ (DOMS).

V běžném životě se střídání horkých a studených obkladů doporučuje např. při zmírnění zánětu a bolestí souvisejících s postižením sedacího nervu (ischias).

Zvláštním jevem souvisejícím se střídáním tepla a chladu je tzv. Thermal Grill Illusion (TGI).

Jde v podstatě o smyslový klam, který objevil v roce 1896 švédský fyzik Torsten Thunberg: pokud položíte ruku na rošt se dvěma lamelami o teplotě 40°C mezi kterými je lamela o teplotě 20°C, budete mít pocit, že je povrch rozpálen.

Pokud se přitom dotknete pouze prostřední studené lamely, ucítíte jen mírný chlad, pokud se dotknete jen teplých na okraji, ucítíte jen mírné teplo.

Vědci zjistili, že intenzivní pocit pálení je ve skutečnosti směs chladových a tepelných bolestivých signálů, při kterých jsou chladové signály potlačeny.

Intenzita těchto signálů potlačuje vnímání bolestí na úrovni centrální nervové soustavy a lze ji tak využít v potlačování bolestivých stavů podobným způsobem, jako transkutánní elektroterapie nebo např. působení rázových vln.

Tento princip poprvé využila společnost Saringer Life Science Technologies z Kanady u přístroje ICEOtherm používaného především při odstraňování lokálních a chronických bolestí, zejména u:

  • osteoartritidy rukou
  • bolestí bederní páteře
  • chronických zánětů šlach
  • chronických muskuloskeletálních či neuropatických bolestí
  • plantární fasciitidy
  • bolestí hlavy.

Nejnovějším zařízením na principu TGI je Benepod   - přístroj blokující přenos bolestivých signálů díky smyslovému klamu vznikajícím současným působením mírného tepla a mírného chladu