Akutní TENISOVÝ loket - použití elektroterapie

Ve většině případů má akutní bolest lokte příčinu v přílišném namáhání nebo opakovaném pohybu v loketním kloubu. Zvlášť sportovci trpí podobnými typy poranění a tak jsou často pojmenována po různých sportech (tenisový, golfový či oštěpařský loket).

Ale jsou to nejen aktivní sportovci, koho tyto problémy postihují. Každá profese, kde jsou potřeba opakované stereotypní pohyby paže a ruky sebou nese každodenní riziko. V těchto případech je poměrně snadné sáhnout po analgeticích či protizánětlivých lécích, abychom se bolestí alespoň částečně zbavili. Nicméně ty neřeší příčinu a při dlouhodobém užívání sebou nesou riziko i závažnějších vedlejších účinků a stav mohou dokonce zhoršit.

Vědci prokázali, že protizánětlivé léky zpomalují činnosti buněk podílejících se na procesu hojení. Také zjistili, že u léčených těmito léky sice došlo krátkodobě ke zmírnění bolestí úponů, ale po několika týdnech byl jejich stav horší než u těch, kteří léky nedostávali.

HiDow_ACU_XPDSPoužití elektroterapie, jako je TENS či EMS při boji s akutním bolestivým onemocněním lokte je bezpečnou alternativou bez použití léků. Zařízení TENS pracuje na principu stimulace nervových zakončení a tak blokuje přenos bolestivých signálů do mozku. Může tak být používáno pro bezprostřední úlevu od bolestí. Nicméně je třeba mít na paměti, že ani TENS či EMS samotnou příčinu bolestí neřeší.

Pomáhá však zklidnit stav svalů a vazů v postižené oblasti a EMS aktivací svalových vláken zvyšuje krevní zásobení celé oblasti a zlepšuje kondici okolních svalů. Jejich hybnost bývá v důsledku bolestí většinou více či méně omezena.

Golfový a tenisový loket

Golfový loket, známý jako mediální epikondylitida  , je obvykle traumatické postižení šlach a jejich úponů na vnitřní straně dolní části kosti pažní. Golfisté či hráči baseballu tyto šlachy používají každý den. Jenže golfový loket se může vyskytnout u kohokoliv v důsledku opakovaných pohybů, např. po používání kladiva.

Podobně si stojí i tenisový loket, jen se jedná o postranní epicondylitis. Jediný rozdíl je, že jde o postižení vnějšího úponu lokte. Mezi riziková povolání patří kuchaři, automechanici nebo natěrači, v podstatě všichni, kteří vykonávají opakované pohyby každý den a namáhají tak právě vnější šlachu lokte.

Ideální je samozřejmě vzniku takových stavů předcházet a vyhýbat se přílišnému přepjetí. Je vhodné dopřát namáhané paži odpočinek, např. používáním i druhé ruky.Nenásilný strečink rovněž přispívá k prevenci vzniku epikondylitidy.

Použití EMS modu TENS stimulátorů u akutní bolesti lokte posiluje okolní svaly, i když jsou samy nečinné. Jejich posílení také pomáhá proti stressovým poškozením.

electrical-muscle-stimulation1083

Jiné typy poranění lokte

Totéž lze říci o tzv. burzitidě lokte (studentský loket), tedy Jedná se o zánět tíhového váčku v zadní části lokte, který zpravidla vzniká větším tupým nebo opakovaným poraněním nebo artritidou. Zejména v případě artritidy se dostavuje pocit výrazného ztuhnutí lokte. EMS pomáhá zvýšit krevní zásobení oblasti, což přispívá k hojení zanícené burzy a snižuje pocit ztuhnutí.

Akutní bolest lokte se může vyskytnout i jako následek závažnějšího poranění, jako je zlomenina. Fraktury nutně musejí být ošetřeny lékařem. Avšak analgetika lze často nahradit použitím TENS. V takovém případě je pro bezprostřední tlumení bolesti třeba umístit elektrody kolem bolestivé oblasti na lokti nebo paži, nejméně 2-3 cm od sebe. TENS lze používat tak často, jak je potřeba, i jakkoliv nepravidelně, jako bezpečnou alternativu medikace.

Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat dostatečné adhezi elektrod, protože v oblasti lokte vyžaduje jejich správné umístění a uchování přilnavosti určitou praxi. Z toho důvodu jsou k dispozici vodivé pomůcky, které mají elektrody zabudované (např. speciální bandáže  ), nebo jsou vyrobené z vodivé tkaniny obsahující stříbrná vlákna.