FIR (Far InfraRed) - co to je?

Zcela na začátku je třeba zopakovat, že bandáže a prostředky emitující FIR (Far InfraRed) záření nelze zaměňovat s obyčejnými zahřívacími dečkami nebo návleky. FIR působí biologické změny v hlubších tkáních a JEN MÍRNĚ ZAHŘÍVÁ povrch kůže. Během FIR terapie zůstává kůže jen příjemně zahřátá a většina energie je absorbována v hlubších vrstvách tkání.

FarInfraredChart

V tomto článku je popsán princip, v čem se liší high-tech materiál cabric od běžných zahřívacích deček a polštářků:

Infračervené záření je neviditelná část "světla", které je schopno přenášet a předávat tepelnou energii. Vnímáme ho jako hřejivý účinek paprsků při pobytu na slunci. Podle vlnové délky, resp. frekvenci vlnění se dělí na různé části a Far InfraRed (FIR) záření je ta část, která má délku vln nejdelší (podrobnější informace jsou např. níže na této stránce).

Zásadní pro pochopení důležitosti FIR pří bolestivých stavech je biologický účinek infračerveného záření na buněčné úrovni. V krátkosti je to vědecky prokázaný vliv na zvýšení látkové výměny buněk a urychlení jejich obnovy a hojení. Podrobnější popis mechanismu působení je také v dalším textu.

Zatímco krátkovlnná část IR záření je rychle absorbována pokožkou (ta se rychle a často až příliš ohřeje) a do hlubších tkání neproniká, dlouhovlnné infračervené záření (FIR) proniká až několik centimetrů hluboko, kde pak působí, kdežto povrch kůže se zahřívá podstatně méně. Zatímco ve slunečním záření, které dopadá až na zemský povrch, je jen zhruba 3% FIR složky, patentovaná technologie cabric vyzařuje až 90% záření v pásmu FIR!

Výsledek lze velmi stručně shrnout tak, že tradiční zahřívání postižené oblasti pomocí termoforu s horkou vodou nebo dečky s obyčejným kovovým topným tělískem uvnitř sice prostou kondukcí rychle zahřeje povrch kůže, avšak ve hlouběji uložených svalech, kloubech či vazech žádné prokazatelné účinky nemá. Ve své podstatě je totiž mít ani nemůže prostě jen proto, že do takových tkání pouhým vedením teplo ani nepronikne.

Na druhou stranu FIR prostupuje kůží, aniž by ji výrazněji ohřívalo, a působí řadu významných změn v postižených tkáních. Zároveň se v hluboko uložených tkáních uvolňuje i tepelná energie, kterou však necítíme, protože v hlubších tkáních nejsou tepelné receptory.

 


CO LZE OD FIR OČEKÁVAT A CO NAOPAK OČEKÁVAT NELZE

Od FIR lze očekávat maximální hojivé účinky ve tkáních uložených až do hloubky 5-7 cm, aniž by přitom došlo k popálení kůže či podkoží. Pocitově se jedná o příjemně hřejivý vjem na kůži bez pocení, pálení či jiných nežádoucích účinků.

Naopak od FIR zdrojů NELZE očekávat intenzivní zahřívání povrchu kůže a pocit horka až pálení. Jelikož chybí pocit přehřátí nebo přílišného tepelného efektu, jsou všechny FIR polštářky vybaveny automatickým vypínáním po 30 minutách souvislého provozu. Zároveň se doporučuje dostatečný příjem tekutin, protože hloubkové působení FIR nemusí být subjektivně dostatečně vnímáno a může docházet k dehydrataci.

Far infrared (FIR) záření je často definováno jako jakékoliv záření o vlnové délce od zhruba 4 mikrometrů (µm) do 1 mm (to koresponduje s frekvencí 20 THz až 300 GHz). Jak vyplývá z následující tabulky, to řadí FIR radiaci mezi vlnové rozsahy CIE (DIN) IR-C.

infrared-wavelength

Označení spektra Vlnová délka* Kategorie DIN
NIR Near InfraRed 0,76 - 1,4 μm IR-A
1,4 - 4 μm IR-B
FIR Far InfraRed 4 - 1.000 μm IR-C  

(* - různé zdroje pro FIR spektrum používají různé hranice, např. astronomové definují FIR jako vlnovou délku mezi 25 µm a 350 µm. Každopádně Far InfraRed má nejdelší vlnovou délku a největší průnik do hlubších tkání z celého infračerveného spektra).

Viditelné světlo zahrnuje vlnové délky mezi 400 nm a 700 nm, což znamená, že FIR fotony mají menší energii než fotony viditelného světla.

V oblasti FIR záření vědci zjistili, že "přenáší energii čistě ve formě tepla, což může být kožními termoreceptory vnímáno jako tepelné záření". Zaznamenali, že toto radiační teplo může pronikat až 4 cm pod kůži, tedy mnohonásobně více než jiné tepelné záření. S prodlužující se vlnovou délkou přechází FIR záření do záření mikrovlnného, které už je známé ohřevem materiálů s obsahem vody jeho přeměnou v tepelnou energii hluboko uvnitř (např. maso nebo polévka), aniž by přitom jakkoliv zahřívalo materiály bez obsahu vody, jako je plast či keramika.

Výzkumníci v oblasti biomedicíny experimentovali s různými materiály emitujícími FIR a mj. u sledovaných osob zjistili "zpoždění" při "vzniku svalové únavy vyvolané kontrakcemi svalů". Dospěli k závěru, že FIR záření má schopnost urychlovat regeneraci buněk. Pozitivně působí na tvorbu bílých krvinek; zvyšuje růst buněk, metabolismus DNA a proteinů v buňkách, podporuje rovněž krevní oběh, tím např. působí proti vzniku a progresi chronického revmatismu. Také tiší bolest, snižuje únavu a stres a poskytuje úlevu od všech druhů artritidy

 


PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Záření Far Infrared Radiation na molekulární úrovni zvyšuje vibrační energii molekul a rezonuje s buněčnými frekvencemi. Tkáně se zároveň i prohřívají, my to však nedokážeme vnímat, protože naše tělo je schopné vnímat teplo převážně na úrovni pokožky a nikoli toto hluboké prohřívání. Tepelné změny sice nepociťujeme, naše tělo přitom významně ovlivňují, např. vědci prokázali až o 400% vyšší aktivitu ATP, zvýšenou spotřebu O2, aktivaci transkripčních faktorů 

Dlouhovlnné infrazáření pomáhá zvyšovat metabolismus a krevní zásobení, snižuje hladinu kyseliny mléčné, která se akumuluje ve svalech a způsobuje bolest např. při náročné svalové aktivitě, a stimuluje produkci endorfinů.

Veškeré teplo, které naše tělo cítí, se šíří prostřednictvím infračervených paprsků, ať se jedná o žár kamen, žárovky či tělesné teplo živého organismu. Lidské tělo vyzařuje infračervené záření o vlnové délce od 3 do 50 μm (proto jsou osoby viditelné i v naprosté tmě pomocí tzv. infračervených brýlí), např. dlaně typicky vyzařují energii o vlnové délce zhruba 8 až 14 μm, tedy v pásmu pod hranicí FIR.

Různé bederní pásy či končetinové návleky mohou sice bránit prochladnutí (resp. úniku tepla z organismu) a případně zužování cév (vasokonstrikci), avšak nemohou vydávat FIR záření pronikající do hlubších tkání organismu. Stejně tak obyčejné elektrické zahřívací dečky mohou fungovat jako dodatečný zdroj tepla, avšak biologické účinky na hlubší vrstvy jsou zcela minimální.

Během posledních 25 let se po celém světě uskutečnilo mnoho výzkumů přínosů infračervené terapie, a to zejména v Japonsku. Japonsko má v této oblasti velké zásluhy. Byl zde založen spolek složený z týmu vysoce kvalifikovaných odborníků z různých oborů medicíny. Tento tým nazývající se „Japan Society of Infrared Science and Technology“ se zabývá výhradně touto problematikou. Jejich výzkumy příznivé účinky infračervené terapie u řady zdravotních problémů jen potvrzují.