CERVIKÁLNÍ VERTIGO - závratě od krční páteře

cervical_vertigo1084x362

CO JE CERVIKÁLNÍ VERTIGO

Cervikální vertigo (také nazývané cervikogenní závratě) neboli cervikovestibulární syndrom je velmi častá diagnóza, i když se jedná o spornou jednotku.

Poruchy krční páteře mohou způsobovat závrať několika mechanismy:

 • útlakem vertebrálních tepen (a. vertebralis),
 • degenerativními změnami, kdy je zejména rizikový záklon hlavy a
 • poruchou hloubkové citlivosti (propriocepcepce) v šíjových svalech a vazech.

 


cervical_vertigo_signs1084x415

PROJEVY

Cervikogenní závratě (tedy z příčiny v šíjové oblasti) jsou zpravidla záchvatovité, provokované změnou polohy hlavy, trvající od pár minut až po několik hodin.

K dalším projevům patří:

 • bolesti hlavy
 • bolesti za krkem
 • nevolnost
 • zvracení
 • bolesti či zvonění v uších
 • ztráta rovnováhy (při chůzi, sezení či stání)
 • problémy s koncentrací


Podobně se projevující vestibulární syndrom má charakter centrální, spíše se jedná o pocit nestability, nebývá rytmický kmitavý pohyb očních bulbů (nystagmus). 

Diagnóza krčního vertiga se opírá o nález funkční blokády krční páteře a pozitivní efekt mobilizace (uvolnění) této oblasti.

(lidově řečeno, závratě při zablokovaném krku po jeho uvolnění ustupují)


Příznaky
naopak často zhoršuje cvičení, rychlé pohyby a někdy i pouhé kýchnutí 

 


cervical_vertigo_artery_blockage1084x279

PŘÍČINY

Potenciálních příčin je řada a stále jsou předmětem zkoumání.

Blokáda tepen

Ateroskleróza, poškození cév po úraze, při artritida nebo např. stavy po operaci mohou omezovat krevní zásobení vnitřního ucha či mozkového kmene.

To pak může vést k závrativým stavům. 

Krční spondylóza

Další možnou příčinou je pokročilá osteoartritida s tvorbou kostních výrůstků (spondylofytů) patřící k degenerativním onemocněním.

Kromě útlaku nervových kořenů či míchy také často omezuje průtok tepnami k vnitřnímu uchu a dolní části mozku (kmen).

Totéž může způsobit výhřez krční ploténky i bez známek spondylózy nebo i jen dlouhodobě vadné držení hlavy.

Porucha proprioreceptorů

Ve svalech i kloubech krční oblasti jsou receptory, které posílají do mozku a vestibulárního aparátu vnitřního ucha (odpovědného za rovnováhu a svalovou koordinaci) informace o pohybu a poloze hlavy.

Při poruše tohoto systému receptory nemohou správně komunikovat s mozkovými centry a vznikají závratě a další poruchy citlivosti.


 


cervical_vertigo_exam1084x416DIAGNOZA

Diagnostika krčního vertiga může být vzhledem k množství různých příčin obtížná.

Lékaři předně musejí vyloučit jiné příčiny závratí s podobnými příznaky, např.

 •  benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV)
 • centrální vertigo (následkem iktu, nádoru či roztroušené sklerózy)
 • psychogenní vertigo
 • postižení vnitřního ucha (např. vestibulární neuronitida)


Jakmile jsou eliminovány jiné příčiny, lékař obvykle přistoupí k fyzikálnímu vyšetření, které vyžaduje otočení hlavy.

Pokud změna polohy hlavy vyvolá sporadické pohyby očí (nystagmus), je pravděpodobnou příčinou cervikální vertigo.

Avšak jednoznačná definice cervikálního vertiga bohužel neexistuje a různí autoři si poněkud kostrbatě pomáhají různými popisnými syndromologickými pojmy.

Pokud je diagnóza nejistá, je nutné vyloučit závažnější příčinu obtíží (např. pomocí CT či NMR mozku a ultrasonografie mozkových tepen).

 


cervicogenic_dizziness_1084x375

ŘEŠENÍ CERVIKÁLNÍHO VERTIGA

Léčba cervikálního vertiga spočívá v odstranění jeho příčin.

Někteří doporučují manuální léčbu, ale systematickou analýzou literatury se zjistilo, že pro pozitivní efekt tohoto způsobu existují jen omezené důkazy.

Hlavním cílem tak zůstává odstranění ztuhlosti krční oblasti a utlumení bolestí (nejlépe bez nutnosti léků).

V posledních letech je jednou z dominantních příčin přetěžování krčních svalů   vadným držením hlavy při koukání do mobilů, tabletů či počítačů (Text Neck  ).

Důležité je proto zvýšení rozsahu pohybů krční páteře a zlepšení rovnováhy.

Ve většině případů je tedy klíčem k utlumení či odstranění potíží

 • uvolnění svalů a jejich stažení
 • utlumení bolestí
 • zlepšení prokrvení svalů a jejich regenerace
 • strečink
 • trénink správného držení hlavy a polohy při práci s počítačem, mobilním telefonem či čtení apod. 

V lehčích a středně závažných formách má výrazně pozitivní efekt kombinace neuromuskulární elektrické stimulace s FIR (QuadraCore   ) a nastavitelné podpory brady k odlehčení zátěže krčních svalů (Cervio   ).

V úpornějších situacích (zejména s pokročilejšími degenerativními změnami meziobratlových plotének) může být nezbytné použití dynamické trakce s NMES a FIR (C-Trac   ).

V rezistentních případech může být nezbytná i kombinace QuadraCore & C-Trac.

To platí zejména tehdy, kdy účinek C-Trac nevydrží po celý den a ve druhé půlce dne se znovu dostavují bolesti a ztuhlost svalů

 

Neck Pain-free_1083x241