BOLESTI ZAD & ILIOPSOAS

iliopsoas_QL_anatomyCZ1084x306

Jeden z největších a nejsilnějších svalů v těle - m. iliopsoas -  se skládá ze tří části: 

  • m. psoas major (velký sval bederní)
  • m. psoas minor (malý sval bederní)
  • m. iliacus (sval kyčelní)

Na většině bolestí beder se více či méně podílí právě iliopsoas.

 


psoasFlex1084x409

FUNKCE M. ILIOPSOAS

M. psoas začíná na bočních výběžcích obratlů Th12 až L5 a bočních stranách plotének.

Spodní konec se upíná na vnitřní stranu stehenní kosti (trochanter minor).

Jako jediný spojuje stehno s trupem.

V pánvi se spojuje s m. iliacus a tvoří m. iliopsoas, nejsilnější ohybač kyčle.

(znalci steaků nazývají hovězí iliopsoas jako „filet minon“)


Pokud jsou tyto svaly na obou stranách v rovnováze,

ohýbají kyčle

⇒ otáčí stehenní kosti, ale zejména 

⇒ stabilizují páteř.psoas_injury1084x383

PORANĚNÍ SVALU

Vedle spasmu m. iliopsoas může být příčinou problémů i jeho mechanické poškození.

To vzniká nejčastěji jeho

  • přetížením,
  • natažením,
  • úrazem,
  • tendonitidou či
  • chronickým stresem (např. špatným držením těla či při dlouhodobém sezení v kanceláři).

 

Dochází k přetržení menších či větších svazků svalových vláken

muscle_strainCZ1084x288  

Kolem nich se vytváří velmi bolestivé ložisko edému a zánětu, které se časem přemění v jizvu.

Typické jsou neustupující bolesti v bedrech, které se přes veškerá opatření dále zhoršují.

V důsledku biomechanických změn pánve BOLESTI vyzařují

⇒ do kyčle,

⇒ na přední stranu stehna a

⇒ vzhůru podél bederní páteře až k hrudníku.

 

Jednostranné jizvení či ochabnutí poškozeného svalu může vést k výrazné disbalanci mezi oběma stranami.

Výsledkem jsou závažné poruchy mechaniky páteře (skolióza) nebo i výhřezy plotének.

 

 


psoas_shortened_hyperlordosisCZ1084x480

HYPERLORDÓZA

Špatné držení těla, dlouhé sezení u počítače nebo v autě apod. jsou nejčastější příčinou bederní hyperlordózy.

To je přílišné prohnutí páteře směrem dopředu.

Bývá způsobeno zkrácením m. iliopsoas, quadratus lumborum a erector spinae v jejich snaze stabilizovat a podepřít páteřní struktury.

Studie ukazují, že k bolestem nevede samotná hyperlordóza (ta je již jen jedním z projevů), ale příčiny, které k ní vedou.

Vedle zkrácení ohybačů kyčle (psoas) je to ochabnutí svalového korzetu a hýžďových svalů.

Protažení m. psoas a eliminace bolestivých bodů (trigger points) jsou k odstranění bolestivé hyperlordózy klíčové.

 


psoas_shortened_scoliosisCZ1084x547SKOLIÓZA

Pokud dojde k nesymetrickému zkrácení (kontraktuře) m. iliopsoas, jeho obrovská síla přitahuje bederní obratle do strany.

Tak vzniká trvalé vychýlení páteře do strany, tzv. skolióza

Ta vede k omezení pohybu a bolestem v okolí páteře (hlavně po dlouhém sezení nebo stání). 

Klíčem je odstranění příčiny - tedy uvolnění zkráceného svalu (např. hluboká myofasciální relaxace pomocí perkusoru).

U méně závažných případů postačuje rehabilitace (např. tzv. Vojtova metoda) spolu s vyrovnáním nerovnováhy.

Jen zřídka je třeba chirurgické řešení.

 

pain-free1084x345