Studený LASER a bolesti kolene

Záněty kloubů se projevují nejrůznějšími způsoby a jsou způsobeny desítkami různých příčin.

Nejčastější jsou však osteoartritida   (OA) a revmatoidní artritis   (RA).

Artritis může postihnout v podstatě kohokoliv, ale nejčastěji se ale projevuje u jedinců nad 65 let.

Téměř každý druhý v této věkové skupině trpí artritidou) a postihuje častěji ženy než muže.


Arthritis_knee1083

Jaké jsou příznaky artritidy?

Příznaky se liší podle typu artritidy.

Nejčastější symptomy, které pacienti pociťují, jsou:

 • bolesti
 • omezený rozsah pohybu kloubu
 • zarudnutí
 • ztuhnutí kloubu
 • otok uvnitř či v okolí kloubu


stomach-ulcer-remedies1083

Jak se artitida léčila dříve?

Léčebné plány obvykle zahrnovaly různé kombinace léků, chirurgických zákroků a omezení aktivit.

Léčení pomocí analgetik (acetaminofen), nesteroidních protizánětlivých léků (nesteroidní antiflogistika – NSA) (ibuprofen a diclofenac) a COX2 inhibitorů (Celebrex) má významné riziko vedlejších účinků.

K těm patří zejména žaludeční vředy a krvácení do zažívacího traktu u NSA nebo u COX2 inhibitorů infarkt myokardu .

Rizika nesteroidních antiflogistik (NSA)

 • otoky nohou
 • pálení žáhy
 • žaludeční vředy
 • vznik krevních sraženin, riziko infarktu myokardu a iktu (mrtvice)
   

Rizika kortikosteroidů

 • katarakta
 • zvýšení hladiny tuků v krvi (hyperlipidémie) a krevního cukru
 • zvýšená chuť k jídlu
 • osteoporóza

Výzkumy oblasti moderních technologií (zejména NASA  ) prokázaly příznivý účinek určitých druhů světelného záření na nemocné klouby.

Nízkoúrovňová laserová terapie byla zavedena jako alternativní neinvazivní léčba RA a OA již zhruba před 10 lety.

Aplikace laserového záření i bez použití léků snižuje otoky, záněty i bolestivost postižených kloubů.

 


LLLaser-Surgery1083

Co je „Low Level Laser terapie“ (LLLT)

Nízkoúrovňová laserterapie neboli fotobiomodulace (PBM) se dá přirovnat fotosyntéze u rostlin.

To jedno prostředek vytvářející použitelnou buněčnou energii absorpcí světelné energie fotosenzitivními organelami.

Protizánětlivý účinek LLLT se projevuje již po 24 hodinách významným snížením počtu zánětlivých buněk a zánětlivých cytokinů.

ColdLaser

Jednoduchá fototerapie byla k léčení artritid a jiných typů bolestí používána již po řadu desetiletí.

Fotobiomodulace (PBM) působí zvýšení produkce energie v buňkách kloubů, což snižuje zánětlivou reakci a normalizuje funkci.

Nízkoúrovňové lasery přinesly novou kvalitu biologických efektů a jsou všeobecně účinnější než lasery s vysokým výkonem.


combilaser-banner1083

Jak LASER   používat 

V obecné rovině se lze u artritidy při aplikaci low level laserterapie (LLLT)  řídit následujícími doporučeními:

 • Zpočátku postačují i menší dávky
 • Častější aplikace menších dávek má zpravidla lepší výsledky
 • Když příznaky pominou, v používání LLLT je vhodné pokračovat podle potřeby i preventivně, aby se omezilo opakování potíží

Optimální je použití Low Level Laseru v kombinaci s dalšími fyzikálními metodami.

Např. GONARTHRONE   integruje nízkoúrovňový laser (LLLT) s osvědčeným Far InfraRed zářením (FIR) a RedLight terapií (RLT) doplněný o elektronicky kontrolovanou tlakovou masáž kolene.

LLLT   je vhodný pro krátkodobou úlevu od bolestí a ranní ztuhlosti kloubů, zejména když nemá žádné vedlejší účinky.