T&T: Booster a bolestivé tříslo

groin-strain2-1083x281

Bolesti v tříslo způsobené natažením či natržením úponů svalů vnitřní strany stehna patří k častým entezopatiím  .

Jako u ostatních poškození svalových úponů je velmi účinné použití elektronického perkusoru.

Náš TIP, jak postupovat?


groin-strainGUN1083x310

NAJDĚTE BOLESTIVÉ BODY

Pro adduktory použijte kulovitý nástavec (Ball).

Perkusor pevně uchopte a zapněte hlavní spínač.

Začněte nižší frekvencí rázů.

Přiložte hlavici kolmo k vnitřním svalům stehna.

Při pohybu hlavice obvykle pocítíte v některých oblastech či bodech výrazně vyšší bolestivost.

Na tato místa se poté zaměřte.

 


groin_trigger_pointsCZ1083x289

UVOLNĚTE NAPĚTÍ

Pro uvolnění adduktorů pomalu pohybujte perkusorem podél svalu po dobu maximálně 2 minut.

Je-li třeba, opakujte tento postup i pro další skupiny svalů či bolestivá místa.

Používejte jen mírný tlak.

Pokud je aplikace v některém místě příliš bolestivá, vraťte se podél průběhu svalu o něco zpět.

Vhodné je místo pomalu obkružovat od periferie směrem ke středu.

Celý postup opakujte i několikrát denně.

 groin_percussion_gun1083x310