Co je IFT a jak funguje?

IFT je zkratka pro InterFerential Therapy (interferenční proudy)

IFT představuje impulsní dvoupólové nebo čtyřpólové proudy, které mají tonizační a analgetický účinek, prokrvují tkáň, zlepšují vstřebávání a formují svalstvo. Terapie se provádí pomocí dvou, nebo čtyř elektrod či speciální bandáže na postiženou část tkáně.

Indikace pro použití IFT

V USA je interferenční terapie schválena pro symptomatickou léčbu chronických (dlouhodobých) neztišitelných, poúrazových a pooperačních bolestí. Mnoho zdravotnických profesionálů samo IFT používá, protože se jedná o nefarmakologickou a neinvazivní podporu hojení a potlačení bolestí.

Ukázalo se, že lepší výsledky přináší několik cyklů denně. Domácí léčení může pomoci redukovat bolesti, užívání léků a zmenšovat otoky.

Interferenční terapii lze použít při léčení bolestí spojených s:

 • bolestmi v důsledku problémů či úrazu zad, krku, ramen či kolen
 • fibromyalgií
 • zraněními kloubů
 • úponovými zraněními nebo s chirurgickými operacemi
 • otokem a zánětem
 • syndromem karpálního tunelu
 • tenisového lokte
 • úrazy při sportu 

 


Jak interferenční léčba funguje

Na rozdíl od TENS, kdy přerušované pulzy stimulují povrch nervů a blokují přenos bolestivých signálů, při IFT se nepřerušené, kontinuální signály přednášejí hluboko do postižených tkání. Jak stimulátor blokuje bolest, tak i zmírňuje otok a záněty, které mohou bolest způsobovat.

IFT dosahuje hlubokého průniku do tkání použitím 4000Hz nosné vlny, kterou se překoná odpor (impedance) kůže.

4-pólová interference vzniká puštěním dvou signálů na mírně odlišné frekvenci do tkáně. Když se signály zkříží, navzájem na sebe působí (interferují) a vytvářejí teraputický proud o nízké frekvenci. Teoreticky tento interferenční proud je generován způsobem znázorněným na diagramu. V praxi tkáně nevedou proud uniformně, takže proudy zřídka interferují v očekávané cílové oblasti. Terapeuti často používají pohyblivé elektrody a pořádají doslova "hon" na co nejlepší pozice pro elektrody.

To je ale reálná potíž pro nezkušené domácí uživatele. Mnoho pacientů zjistí, že je pro ně problém už jen umístění a propojení čtyř elektrod, aniž by ještě museli optimalizovat jejich pozici.

Některé drahé přístroje používají vektorová pole. To je částečné řešení tohoto problému, neboť trvale posunují interferenční zónu kolem místa mezi elektrodami, to ale znamená, že z postiženého místa je léčena pouze část při celkovém času léčby.

 


Účinek frekvenční interference

Fyzioterapeuti věří, že interferenční proudy o nízké frekvenci mají tyto účinky:

 • 2Hz - kolem této frekvence je stimulována produkce met-enkefalinu a výsledkem je krátkodobý útlum bolestí
 • 10Hz -tato frekvence má příznivý vliv na imunitní systém a má tendeci pacienta povzbudit, ale zároveň relaxovat
 • 130Hz - tato frekvence stimuluje produkci endorfinů vedoucí k dlouhodobější úlevě od bolestí a určité lokální anestezii
 • 1-100Hz - tyto kmitočty zvyšují zánětlivou reakci
 • 45 – 90Hz - tato frekvence potlačuje sympatický nervový systém, umožňuje tak zvýšení aktivity parasympatického systému a zvýšení krevního zásobení

 


IFT léčba jako součást léčebného režimu 

Použití IFT je třeba považovat za součást celkové terapie postižení.

K dalším jeho součástem obvykle patří:

 • protažení poraněných svalů (strečink)
 • cvičení na mobilizaci ztuhlých kloubů
 • posilování svalových skupin jako podpory kloubů

Váš fyzioterapeut vám dá instrukce podle vašeho stavu. 

Ztuhlé klouby jsou obvykle bolestivé, proto je obecně lepší nenásilná mobilizace než nehybnost. 

 


UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Pro IFT platí podobná pravidla jako pro TENS.

Jelikož IFT signály pronikají hluboko do tkání, je třeba ještě vyšší opatrnosti při umísťování elektrod, aby proud nemohl procházet oblastí srdce.

Maximální proud je pod doporučovanou bezpečnou úrovní, která by mohla ovlivnit srdeční rytmus, ale nejlepší je předcházet i tomu nejmenšímu riziku, kterému se lze vyhnout.

 

Reference: 
Clin J (2003) The Effects of Home Interferential Therapy on Post-Operative Pain, Edema, and Range of Motion of the Knee. Sport Med. 13, 16–20. 

Jarit, Mohr, Waller & Glousman
Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic, Los Angeles, Kalifornie, USA