HYPERBLADE vs. RÁZOVÁ VLNA u svalových poranění

muscle_strainCZ1084x288

Přetížení
, natažení či dokonce natržení jsou nejčastější příčinou bolestí svalů  , jejich šlach a úponů.

Kromě natržení či přetržení určité části svalových vláken dochází k poškození cévních kapilár a následnému krvácení, otoku, bolestem a oslabení svalů.

V posledních letech je řada pacientů s myofasciálními potížemi a entezopatiemi   doporučováno ošetření akustickou rázovou vlnou.

Novější přístroje využívají vysokofrekvenční mechanické vlnění, případně mechanický tlak přímo uvolňující myofasciální srůsty a restrikce.

Množí se otázky, jak tyto metody fungují a která je účinnější ?Shock_wave_fighter1083x200

JAK FUNGUJÍ RÁZOVÉ VLNY

Jednou z často diskutovaných metod je terapie mimotělní rázovou vlnou (Extracorporeal Shock Wave TherapyESWT).

Jedná se o akustické vlny s vysokou energií mechanicky působící na postižené tkáně tzv. mikrokavitací.

Mikrokavitace mj. stimuluje buňky odpovědné za hojení kostí (osteoblasty) a vazivových tkání (fibroblasty).

Výsledkem působení ESWT jsou:

  • Změny volných radikálů na úrovni buněk podporujících uvolňování látek tlumících bolest a zánět
  • Zlepšení prokrvení (revaskularizace) urychlující hojení
  • Uvolnění svalového napětí a spasmů, eliminace trigger pointů
  • Mírnění bolestí (na principu Gate Control)

Akutní poškození svalových vláken (natažení, natržení, přetížení, aj.) způsobují mj. zvýšené uvolňování kalcia způsobující trvalou kontrakci sarkomer (aktin/myosin).

To zvyšuje spotřebu energie a zároveň útiskem kapilár místní nedokrvení (ischemii).

Výsledkem je lokální energetická krize a vznik tzv. trigger pointů.

Působením rázových vln zřejmě dochází k mechanickému uvolnění permanentní kontraktury aktinu a myosinu prostřednictvím protažení sarkomer (vláken).

Zároveň k reaktivnímu místnímu překrvení (eliminace lokální ischemie).

Použití radiálních rázových vln (rESWT) u entezopatií je sporný.

Např. vědci studující její účinek na laterální epikondylitis (tenisový loket  ) zjistili, že nedošlo k žádnému zlepšení ve srovnání s placebem.

Naproti tomu účinek související s aktivací Vater-Paciniho vibrotaktilních receptorů blokující přenos bolestí v oblasti zadních kořenů míchy byl popsán již v 60. letech minulého století.

Tento mechanismus působí i při velmi nízké energii vln (např. Tenease  či Sciaticalm  ).

 


IASTM_benefits2_1084x279

JAK FUNGUJE IASTM S NEMS A LMHFV

Pozitivní účinky instrumentálně asistované mobilizace měkkých tkání IASTM   jsou známé už po tisíciletí (např. metoda qua sha).

Mechanické rozvolnění vazivových adhezí a srůstů pomocí zdokonalené Grastonovy  metody je obvykle účinnější než kavitace rázových vln.

Analgetický účinek Hyperbladu H4   prostřednictvím vibrotaktilních receptorů (Gate Control) zajišťují vysokofrekvenční mikrovibrace s nízkou amplitudou (LMHFV).

Mechanické rozrušení hrubých srůstů je doplněno o mikrolýzu drobných adhezí pomocí elektrické neuromyostimulace.

Mikrokontrakce vyvolané velmi slabými elektrickými impulsy přerušují i velmi jemné vazivové srůsty.

Působí tak cíleněji než rázové vlny šířící se vrstvami tkání.

Výsledky kombinace IASTM   s NEMS a LMHFV, který přinesl Hyperblade H4  , jsou mimořádně slibné.

Ve většině případů výsledek aplikace rázových vln významně předčí.

 

pain-free1084x345