RED LIGHT THERAPY - kosmická technologie

RLT_NASA_plantLogo1084x275

RLT - CO TO JE A KDE SE VZALA

RedLight Therapy (RLT) využívá bioaktivního elektromagnetického záření vlnové délky 620 až 700 nm.

Nejlepší výsledky vykazují délky mezi 630 a 680 nm. 

LED zdroje používané pro RedLight Therapy (RLT) byly původně vyvinuty v NASA v rámci experimentů týkajících se možností pěstování rostlin v kosmu.

Biologové NASA zjistili, že tyto paprsky také pronikají hluboko do tkání a urychlují hojení ran a růst lidských tkání.

Od té doby se používání RLT rozšířilo do celé řady lékařských oborů.

 


RLT_blood_cells1084x289

PŘÍNOS REDLIGHT THERAPY

Účinek RLT na zvířecí i lidské tkáně zkoumali např. badatelé z Medical College of Wisconsin v Milwaukee.

Jejich experiment z roku 2002 podpořil NASA Marshall Space Flight Center (SBIR Program).

U zvířat tým vědců prokázal zrychlení růstu fibroblastů, osteoblastů a svalových buněk o 140-200%.

lidských epiteliálních buněk zaznamenali vlivem RLT zrychlení růstu o 155-171%.

Američtí vojenští lékaři zjistili při hojení muskuloskeletálních poranění u členů teamu Navy SEAL zlepšení o 40%.

U posádek ponorek U.S. Navy Sumarine Squadron ELEVEN došlo ke zkrácení času hojení ran  o 50%.

  


RLT_Oxidative_Stresscz1084X323

OXIDATIVNÍ STRESS

Pro pochopení působení RLT je důležitý princip účinku na molekulární úrovni.

Jakousi buněčnou elektrárnou jsou mitochondrie. 

Díky procesům buněčného dýchání v nich vzniká energetický bohatý adenosintrifosfát (ATP).

Ten je jako "palivo" používán pro jiné reakce v celé buňce.

Při hypoxii (nedostatku O2) či přetížení tkání vytvářejí mitochondrie vlastní oxid dusnatý (MtNO).

Ten se ve tkáních váže na cytochromoxidázu C (CcO) a vytlačuje molekuly kyslíku (O2). 

To následně omezuje syntézu ATP a dále zvyšuje oxidativní stress.

To je nerovnováha mezi tvorbou reaktivního kyslíku (tj. "volných radikálů") a schopností organismu tyto meziprodukty rychle odbourávat.

Vedle RLT dokáží eliminovat volné kyslíkové radikály (a snižovat riziko oxidativního stressu) např. tzv. antioxidanty.

(k nim patří např. čerstvé ovoce a zelenina obsahující bioflavonoidy a polyfenoly /karotenoidy, vitamin C a E, aj.)

Oxidativní stress vede k degenerativním změnám (mj. např. Parkinsonova či Alzheimerova choroba) nebo roztroušené skleróze.

Zřejmě se podílí i na poruchách hojení, kardiovaskulárních chorobách, tkáňových poškozeníchzánětu.

 


RLT_wound_healing5255X1037

TKÁŇOVÝ EFEKT RLT

Na hypoxické nebo přetížené tkáně působí RLT ve čtyřech fázích:

1) energii RLT absorbuje cytochromoxidáza C (a spouští další reakce)

2) uvolňuje se oxid dusíku (nitric oxide)

3) zvyšuje se produkce ATP

4) oxidativní stress se snižuje


RLT i antioxidanty ovlivňují procesy v cytosolu, na buněčných membránách i v jádru buněk kontrolující:

 • genovou transkripci
 • růst buněk
 • migraci
 • nekrózu a
 • zánět

Jsou tak např. aktivovány krevní a lymfatické buňky.

Ty pak mohou cestovat na dlouhou vzdálenost a působit systémové účinky.

K těm se řadí zejména

 

RedLight Therapy proniká tkáněmi pouze do hloubky cca 10 mm.

U pokročilých postižení se proto používá v kombinaci s

 • do hloubky pronikajícím laserem   (808 nm)
 • Far InfraRed zářením (FIR  )
 • intermitentní pneumatickou kompresí (IPC  )
 • dynamickou dekompresní mobilizací měkkých tkání (DDSTM)RLT_scheme1082x237

KDE NAJDETE RED LIGHT THERAPY

Pro chronické záněty velkých kloubů:

přístroj GONARTHRONE   (kombinace s laserem, FIR a IPC)


Pro povrchová poškození kolene, ramene či lokte:

přístroj CareMax PRO  


Pro postižení úponů, vazů, šlach, fascií a svalů

RLT a NIR přístroj Lumipax II     

přístroj Achedaway


Pro oboustranné postižení kolen:

přístroj CareMax PRO Double  


Pro bolesti malých kloubů:

RLT a NIR přístroj Lumipax II     

TendLite   (prodej ukončen)

 


RTL_no_effect1083x303
CO RLT NEUMÍ

Ačkoliv mnohé komerční zdroje tvrdí opak, podle většiny vědeckých publikací RLT neumí:

 • léčit deprese
 • aktivovat lymfatický systém a detoxikovat tělo
 • posilovat imunitní systém
 • redukovat celulitidu
 • pomáhat v hubnutí
 • léčit bolesti zad či krku
 • léčit akné
 • léčit rakovinu

 RLTbroken-bones1084x384