T&T: BOOSTER a iliopsoas

iliopsoas_muscle_1084x327

Flexory kyčelního kloubu jsou často skrytou příčinou bederních bolestí.

Většinou jsou úporné a vzdor léčbě se spíše zhoršující.

Navíc hyperaktivita m. iliopsoas způsobuje tzv. hyperlordozu.

Jednostranné ochabnutí, zesílení či kontraktura zase skoliózu s rotací obratlů a vyhřezávání plotének (typicky L4 - L5).

Řešením je uvolnění (relaxace) m. iliopsoas.

Avšak vzhledem k jeho uložení hluboko za břišní dutinou to není vůbec jednoduché.

 


iliopsoas_TP1084x305

ILIOPSOAS TRIGGER POINTS

Stejně jako u jiných svalů v průběhu m. iliopsoas vznikají výrazně bolestivé svalové uzlíky TP (trigger points).

Jejich obvyklá lokalizace je

  1. v blízkosti páteře vedle obratle L1/2 (m. psoas - přístupný zezadu)
  2. dovnitř od vnějšího úponu tříselného vazu ve výši S1 (m. iliacus)
  3. na přední straně stehna po tříslem (úpon na trochanter minor)

Uzly omezují uvolnění svalových vláken s následným stažením a oslabením svalu.

Především jsou ale příčinou tzv. přenesených bolestí - referred pain (vyzařují do beder a přední stranu stehna).

I proto identifikace pravé příčiny může být pro laika velmi obtížná.

 


BOOSTER & M. ILIOPSOAS

Nejúčinnější cestou eliminace bolestivých trigger pointů je hluboká perkusní terapie.

M.PSOAS

Trigger point uložený hluboko za břišní dutinou (nepřístupný zpředu)

Těsně sousedí s horním hlubokým bodem m. quadratus lumborum /QL/ a přístup je v podstatě identický.

Je vhodné začít se středně vysokou frekvencí rázů a kulovitým nástavcem.

Pokud je účinek nedostatečný, je možné použít některý zahrocený nástavec.

Tento bod lze obvykle ošetřit přímo, tedy bez nutnosti přibližovací (krouživé) techniky.

Není třeba překračovat obvyklou dobu perkuse kolem 30 vteřin.

Pokud bolestivost přetrvává, je vhodné perkusi ještě 1-2x zopakovat.

 

iliacus_PT1084x229

M. ILIACUS

Bod leží těsně vedle předního výstupku kyčelní kosti (směrem dovnitř od vnějšího úponu tříselného vazu).

Vhodné je použití menší koule a střední frekvence.

V průběhu ošetření je vhodné pokrčení dolní končetiny v kyčli.

Je důležité nevzdalovat se od kyčelní kosti více než několik cm, aby perkusor nepůsobil přímo na břišní dutinu.

 

 


psoas_femoral_triangleCZ1084x442

FEMORÁLNÍ ÚPON (TROJÚHELNÍK)

Nejvzdálenější bod leží v oblasti tzv. stehenního trojúhelníku (trigonum femorale).

V jeho vnitřní polovině probíhají významné cévy a nerv, pod vnější polovinou je skrytý úpon m. iliopsoas.

Při ošetření tohoto bodu je důležité nepřekračujte střední čáru tříselného vazu a držte se ve vnější polovině třísla.

(o poloze tepny je také možné se přesvědčit hmatem - zhruba v polovině tříselného vazu je dobře hmatný její puls při lehkém stisknutí proti přední straně stehna).