Perkusní terapie - co to je?

booster_ProX_19_750

Perkusní terapie známá také jako neuromuskulární vibroterapie využívá velmi rychlých tlakových pulsů (rázů).

Rázy jsou koncentrované do relativně malých oblastí myofasciálních tkání, tj. vazů, úponů, šlach, fascií a svalů.

Přístroj zvaný perkusor zvyšuje krevní zásobení poškozených tkání, snižuje bolesti a následně zlepšuje funkci a rozsah pohybů v postižených kloubech.


myofibril_stretch1083

PRODLOUŽENÍ SVALOVÝCH A VAZIVOVÝCH VLÁKEN

Výsledkem působení vysokofrekvenčních rázů je mj. šetrné protažení svalových fibril i vazivových vláken.

To je účinnou prevencí mechanických mikrotraumat špatně se hojících tkání.

Samozřejmě tak dochází i ke zvýšení flexibility, výkonu i zrychlení neuromuskulárních reakcí.

Neuromuskulární vibrační léčba se od tradičních masáží podstatně liší v desenzitizaci (snížení citlivosti) okolí postižených svalů, kterou působí perkuse.

Fyzické zklidnění svalových struktur umožňuje ošetření specifických svalových a vazivových problémů s menší bolestivostí a diskomfortem a snadněji dosáhnout výraznější úlevy.

Tlakové rázy perkusorů udržují rovnováhu mezi svalovými skupinami a tonizují muskulární struktury v ošetřované oblasti.

Zároveň ale uvolňují spasmy i ztuhlost tkání a tím snižují zátěž kladenou i na kosti a klouby

Neuromuskulární perkusory pomáhají odstranit kromě ztuhlosti i myofasciální bolesti, včetně trigger pointů, a zvýšit rozsah pohybů i zlepšit perfuzi (prokrvení) tkání. 

Poslední studie odhalily, že vliv perkusní terapie na svalová vlákna je až 30x účinnější než běžné masážní techniky.

Navíc tradiční masáž prováděná lidskou rukou nemusí pronikat až do hluboko uložených a tedy obtížně přístupných myofasciálních tkání a účinek proto může být jen velmi omezený.artery_structure1083

ZVÝŠENÍ KREVNÍHO ZÁSOBENÍ

Tlaková energie perkusní terapie velmi snadno proniká tkáněmi.

Působí tak i na hluboko uložené svaly, pomáhá zvyšovat krevní cirkulaci a zásobení kyslíkem různých částí těla, zejména v cílových oblastech.

Mj. tak omezuje bolesti, urychluje hojení a regeneraci tkání.

Účinky perkusní terapie ale nejsou využívané pouze k rekonvalescenci, ale i k prevenci poranění nejen v běžném životě (např. tenisový loket), ale např. i u předních sportovců světa tzv. zahřívacím mechanismem.

 
ODSTRANĚNÍ BOLESTIVÝCH SPOUŠŤOVÝCH BODŮ (TRIGGER POINTŮ)

V zásadě v kterémkoliv kosterním svalu těla může dojít k jakési "mikrokřeči", tedy velmi pevnému stažení svalových vláken.

Mívá zpravidla rozměry od špendlíkové hlavičky do velikosti hrášku a označuje se jako spoušťový bod (angl. trigger point - TP).

Tato ložiska bývají zdrojem nepříjemných bolestí typických tím, že se promítají do jiného místa, než kde je TP uložený.

Takové bolesti se označují termínem "přenesené bolesti  " (angl. referred pain).

Masivní tlak perkusoru na takové místo velmi efektivně obnoví mikrocirkulaci a povolí stažená vlákna, a to výrazně rychleji a účinněji než hluboká myofasciální relaxace, resp. manuální ischemická komprese.

Řada fyzioterapeutů proto v této souvislosti hovoří o "vypnutí" či deaktivaci trigger pointu (TP deactivation).

 

 

 pain-free1084x345