T&T: Rázové vlny PULSED: kdy jakou frekvenci použít

heelease_sport1084x263

Původní přístroje pro aplikaci rázové vlny od společnosti MTL pracují na nominální frekvenci 150 Hz

Tato frekvenční oblast je dnes považována za nejúčinnější při útlumu bolestí na principu "gate control theory   " prof. Melzaka et.al.

V průběhu let se ale ukázalo, že v řadě případů akutních bolestí může být tato frekvence zpočátku vnímána jako značně nepříjemná.

Další nevýhoda fixní frekvence spočívá v adaptační schopnosti živých organismů na nové podněty.

Lidské tělo zprvu velmi dobře reagující na aplikaci frekvence 150 Hz po nějaké době začne impulsy tolerovat.

Tím se účinnost metody v řadě případů přirozeně začne snižovat.

 


sciaticalm_pulsed1082X262

PULSNÍ PŘÍSTROJE

Nová generace PULSED už disponuje deseti různými režimy.

Inovace přinesla vyšší účinnost i uživatelský komfort.

Zároveň řadu otázek, jak se různé režimy liší.

 A také, kdy který mód pro optimální výsledek použít.

Je dobré vědět, že nižší frekvence (1. a 2.) sice méně intenzivně potlačují bolest, ale jsou od samého počátku mnohem lépe tolerované.

Zjistilo se také, že měnící se povaha pulzů významně eliminuje možné adaptační snížení účinnosti.

Proto byly přidány programy s různě se měnící povahou pulsů tak, aby se omezil vliv adaptace těla účinek vln.

 


questions_answers1084x231

JAK POUŽÍVAT RŮZNÉ REŽIMY

RŮZNÉ FIXNÍ FREKVENCE

Vedle vysoké frekvence 150 Hz původního modelu disponuje nová verze PULSED dalšími dvěma nižšími kmitočty:

1. nízká frekvence
2. střední frekvence
3. vysoká frekvence (jako původní model)

Tip: první a druhý den začněte nízkou frekvencí 1. (jeden stisk tlačítka). Vlny aplikujte 3x denně vždy po dobu 10 minut. Tak analgetický účinek rázových vln "nastartujete". Od třetího do pátého dne použijte vyšší frekvenci (2. nebo 3.) ve stejném časovém režimu. Pokud by byla aplikace nepříjemná, snižte frekvenci o jeden stupeň dolů.


ALTERNUJÍCÍ MODY 

Vhodnou prevencí nežádoucí tolerance fixní frekvence vln je vysílání různě se měnících cyklů obsažených v programech 4. - 10.:

 4. konstantní přerušované vysokofrekvenční pulsy
 5. dlouhý vysokofrekvenční puls následovaný třemi krátkými
 6. několik dlouhých s následnými kratšími a velmi krátkými pulsy
 7. opakování dlouhého nízkofrekvenčního s několika kratšími pulsy vysoké frekvence
 8. dlouhý nízkofrekvenční puls následovaný střední frekvencí a několika vysokofrekvenčními pulsy
 9. opakovaná kontinuálně se zvyšující frekvence z minima na maximum
10. řada velmi krátkých vysokofrekvenčních pulsů následovaná dlouhým pulsem střední frekvence

Tip: Od zhruba 7. dne aplikace používejte střídavě různé režimy a dávejte přednost těm, které přinesou největší úlevu (různí lidé reagují různě). Při použití diskontinuálních režimů (4. až 10.) lze přístroj používat i jen 2x denně, aniž by se snížila účinnost. 

Tip: Pokud používáte přístroj dlouhodobě, od 4. týdne dávejte přednost režimům 8., 9. a 10 vhodných zejména pro příležitostné používání a udržovací aplikace.

 

 pain-free1084x345