BOLESTI KOLENE - je účinný laser?

knee_arthrosis_stages1084x155

Nejčastějším důvodem výrazných bolestí kolen je osteoartróza   (OA) kolene

Někdy je nepřesně označovaná jako osteoartritida.

Příčinou je destrukce chrupavek pokrývajících kloubní plochy.

V extrémních případech mohou být zcela zničeny.

 


metabolism_disorder1084x229

PORUCHA METABOLISMU

Poškození chrupavek je výsledkem poruchy jejich metabolismu vedoucí k nedostatečné obnově.

Vlastní bolesti vznikají až poškozením okolních tkání (samotné chrupavky nejsou inervovány, proto nebolí).

Nemoc je typická postupným zúžením (až vymizením) kloubní štěrbiny.

Pro kontrolu bolestí je nezbytné opět dosáhnout dostatečné obnovy chrupavek.

A tím i opětovného zvětšení kloubních štěrbin.

MŮŽE POMOCI LASER  ?

A pokud ano, tak jaký laser a jakým způsobem?

  


Laser-effect1084x210

ÚČINEK LASERU NA STRUKTURY KOLENE

Při použití laseru je naprosto zásadní hloubka, do jaké se musí paprsky dostat.

Už v roce 2005 vědci z amerického Marylandu vedení profesorkou KimberLy Byrnes zjistili, že NIR (Near InfraRed) laser o vlnové délce 770 až 850 nm proniká do hlubších tkání než červené spektrum (620 - 650 nm) nebo naopak delší infračervné vlny (až do 1.200 nm)1.

Později prokázali, že nejhlouběji dosahuje vlnová délka 808 nm.

V roce 2013 Donald E. Husdon a ost. z Branfordu (Connecticut) porovnali tkáňový průnik u 808 nm a 980 nm laseru2

Zjistili, že laser 808 nm proniká do hloubky 3,4 cm, zatímco často používaný 980 nm pouze do 2,2cm.

Laser 808 nm tedy proniká o 54% hlouběji než 980nm.

biological_effect1084x176

Biologický účinek laseru

Řada vědeckých prací potvrdila pozitivní účinek laseru na tvorbu a obnovu poškozených chrupavek.

Kromě vlivu na klíčové biochemické procesy zvyšuje produkci buněk tvořících chrupavky, tzv. chondrocytů

Např. profesor Nambi a jeho tým zjistil, že působením laseru došlo u pacientů během 8 týdnů k zesílení tloušťky kloubních chrupavek z 2,2 mm na 4,2 mm 3.

Tedy o celé 2 mm (!).

U kontrolní skupiny bez aplikace laseru byla změna jen 0,4 mm.

Zejména laser délky 808 nm je tedy účinnou cestou k odstranění bolestí obnovou chrupavek poškozených po úrazech či osteoartrozou.


analgesic_effect1084x234

Analgetický účinek laseru

Biologické účinky low-level laseru na poškozené tkáně publikoval jako první prof. Endre Mester již v roce 1967.

Od té doby byla provedena celá řada klinických studií prokazujících pozitivní efekt na proliferaci fibroblastů a osteoblastů (tedy na množení a růst buněk tvořících vazivo a kosti), na syntézu kolagenu (látky tvořící vazivovou tkáň) a regeneraci kostní tkáně.

Studie účinku Low-Level laseru s mírným či středním stupně artrozy kolene prokázala, že LLLT snižuje bolest a zlepšuje mikrocirkulaci v ošetřované oblasti 4.

Studie používající zdroje 904m resp. 830 nm nezjistili u pacientů s OA kolene žádné významnější snížení bolestí.

Prof. Alayat a další odborníci však významný protibolestivý účinek prokázali u laseru délky 808 nm 5.

Ovlivnění bolestí je podle nich nepřímé.

Tedy cestou zvýšením mikrocirkulace a oxygenací (okysličením) tkání s redukcí otoku a intenzity zánětu.

Kromě utlumení zánětu snižuje bolestivost tkání změnami produkce mediátorů (histamin, bradykinin, substance P, aj.).

Intenzita analgetického účinku však závisí nejen na vlnové délce (optimum je 808 nm), ale i na energetické denzitě.

Protokoly pracující s výkonem pod 0,5 W vykazují významně horší výsledky.

Jinými slovy, celkový výkon laseru by měl být nad 500 mW (0,5W).

 


1+1_3_1084x238

JAK DÁLE ZVÝŠIT ÚČINNOST LASERU

Dlouhodobý efekt laseru 808 nm na reparaci chrupavek i bolestí je výrazný.

Okamžité účinky jsou však většinou méně zřetelné.

Je proto výhodné KOMBINOVAT laser s dalšími cestami příznivě ovlivňujícími zdroje bolestí.

Povrchové vazivové struktury

RedLight terapie   (RLt) využívá čistý zdroj elektromagnetického záření ve viditelném spektru 625 nm.

Tyto paprsky jsou aktivní zejména v povrchových tkáních.

Zatímco laser podporuje tvorbu chrupavek (chondrocyty), RLT   zvyšuje hlavně produkci kolagenu a vazivové tkáně (aktivita fibroblastů).

Ideální pro obnovu poškozených povrchově uložených vazů, významně snižuje otoky a tlumí bolesti.

 

Bolesti a prokrvení

Molekuly karbonu   v elektrickém poli zvyšují tzv. Brownův pohyb.

Navzájem na sebe narážejí a vytvářejí velké množství elektromagnetického záření vlnové délky 6 - 14 μm (FIR).

Far InfraRed   záření výborně proniká kůží a je absorbováno v hloubce tkání.

Okamžitý analgetický efekt FIR optimálně doplňuje 808 nm laser i 625 nm RTL.

To proto kombinovaný laser obsahuje i tři silné karbonové zdroje FIR záření. 

 

Otoky a napětí tkání

Akumulace tkáňové tekutiny v okolí koleního kloubu vede k bolestivým otokům.

Kromě zlepšení krevní i lymfatické cirkulace má velmi pozitivní efekt zvýšení tlaku na edematózní tkáně.

Nejúčinnější je tzv. intermitentní pneumatická komprese   (IPC, Intermittent Pneumatic Compression).

U nejmodernějších přístrojů je tlak vzduchových vaků (airbagů) řízený vyspělou elektronikou.

Airbagy maximálně kopírují anatomický tvar kolene a vytváří rovnoměrný tlak na okolí kloubu. 

Kromě odstranění otoků uvolňuje napětí šlach, svalových úponů i kloubních vazů.

Podstatně přispívá k obnově cirkulace a tím i zrychlení rekonvalescence.

 

 

running_old_coupleSM1083

 


Citace:

  1. Byrnes, K.R. et al: Light promotes regeneration and functional recovery and alters the immune response after spinal cord injury. Lasers in Surgery and Medicine (March 2005), 36 (3), pg. 171-185
  2. Hudson, D.E. et al: Penetration of Laser Light at 808 and 980nm in Bovine Tissue Samples. Photomedicine and Laser Surgery 2012. 31 (4), 2013, pg. 163–168
  3. Nambi, G. et al: Radiological (MRI) and Biochemical effects of Low Level LASER therapy in chronic Osteo arthritis in Al-Kharj, Saudi Arabia: A Randomized Control Trial, Int J Med Res Health Sci. 2016, 5(11), pg.318-325
  4. Hegedüs, B et all: The Effect of Low-Level Laser in Knee Osteoarthritis: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Photomed Laser Surg. 2009 Aug; 27(4): 577–584.
  5. Alayat, M.S et al: Efficacy of class IV diode laser on pain and dysfunction in patients with knee osteoarthritis: a randomized placebo-control trial. Bulletin of Faculty of Physical Therapy 2017, 22, pg. 40–45