SPONDYLOLISTEZA - co to je

Spondylolisthesis-Stages1084x179

Při spondylolisteze se tělo obratle posouvá proti spodnímu sousedovi dopředu a dolů.

Název pochází z řeckého "spondylos" (obratel) a "olisthos" (kluzkost).

Někdy se používá obecnější termín olisteza

Ten zahrnuje i posun obratle jiným směrem (dozadu /retrolisteza/ či do stran).

Diagnoza je stanovena z typického RTG nálezu posunutých obratlů.

 


Spondylolisthesis2_1084X296

TYPY SPONDYLOLISTEZY

Dysplastická (vrozená) spondylolisteza

Způsobená vrozenou vadou vývoje kloubních výběžků, resp. jejich kloubních plošek (facet).

Tvoří cca 14-21% případů všech spondylolistez.

Istmická spondylolisteza

Nejčastější typ, který lze nalézt u 2 - 16% populace.

Vzniká spondylolýzou istmu obratlového oblouku (přerušení oblouku v místě jeho zúžení).

Kromě vrozených příčin k ní nejčastěji vede dlouhodobé přetěžování hlavně v období růstu (např. u gymnastek).

Degenerativní spondylolisteza

Typická pro vyšší věk a svým způsobem se ostatním typům vymyká.

Příčinou je artritida (zánět) facetových kloubů nebo remodelace (přestavba) kloubů.

Kloubní zánět a oslabení vazu lig.flavum může vést ke sklouznutí obratle.

Je častější u žen a osob starších 50 let.

Traumatická spondylolisteza

Nejčastěji je důsledkem akutní zlomeniny obratlového oblouku (arcus vertebrae), případně pediklu či facety.

Relativně vzácná.

Patologická spondylolisteza

Vzniká v důsledku strukturálního oslabení způsobeného nádorem nebo jiným kostním onemocněním.

 


spondylolistesis_gradesCZ1084x328

STUPEŇ POSTIŽENÍ

Rozsah posunu může být nepatrný (pod 25% průměru obratle, stupeň 1).

Při posunu mezi čtvrtinou a polovinou obratle jde o stupeň 2.

Při stupni 3 je posun mezi 50 až 75% průměru obratlového těla.

V pokročilých případech je posun přes 75% (stupeň 4).

Výjimečně dochází k posunu zcela mimo plochu sousedícího obratle (stupeň 5).

 


spondylolisthesis3D_1084x223

PŘÍZNAKY

V mnoha případech může být zcela bez potíží.

K nejčastějším projevům ale patří:

 • bolesti v zádech, při stoji větší, vleže polevující
 • vystřelování do hýždí i nohou (ischias)
 • bolesti se často zvětšují při kašli a kýchání
 • otupělost a brnění vyzařující ze zad do nohou
 • excesivní prohnutí bederní páteře vpřed (hyperlordóza)
 • změna držení těla a chůze způsobená napětím kolenních šlach (někdy až kolébavá chůze)
 • tendence k předklonu (kulatá záda, kyfóza)

 


spondylolisteza_TriTrac_5_1084x299

OPATŘENÍ

Pokud nejsou žádné příznaky (asymptomatická spondylolisteza), není žádná léčba potřeba.

Úprava režimu

Při potížích je v první fázi nutné přerušit na 2-4 týdny aktivity či sporty, které bolesti vyvolaly.

Je nezbytné vynechat veškeré aktivity vyvolávající hyperextenzi (přílišné prohnutí bederní páteře vpřed).

Uvolnění a strečink extenzorů

Největším problémem bývá ochablá přední stabilizace páteře a naopak převaha povrchových zádových vzpřimovačů.

Proto je vhodné uvolnění těchto mohutných svalů.

Dobré výsledky mají:

  • hluboké FIR záření
  • vibromechanické impulzů a
  • opatrné trakce s omezením extenze (hyperlordozy).

Vhodný je L-Trac  , doporučuje se ale jeho použití na měkkém podkladu (např. matraci) a minimalizovat stupeň trakce.

Stabilizace páteře

Obyčejné bederní pásy či ortézy většinou nemají významnější efekt.

Často doporučované je však použití speciálních rigidních antilordotických fixátorů.

Ty imobilizují pánev a brání hyperextenzi bederní páteře (tedy přílišnému prohnutí).

Takovou konstrukci má fixátor Tri-Trac  .

Používá se bez instalovaného bederního můstku, který naopak lordozu zvětšuje.

Hot & Cold terapie

Střídavá aplikace tepla a chladu také pomáhá uvolnit celou oblast.

Teplo zlepší prokrvení, uvolní spasmy a urychluje regeneraci tkání.

Chlad naopak cirkulaci zpomaluje, omezuje zánětlivou reakci, spasmy a bolesti.

Ideální pro tento způsob je kombinovaný pás Thermedic s chladící vložkou   nebo jen s karbonem  .

Transkutánní neuro- a myostimulace (TENS/EMS)

Přístroje TENS stimulují tlumí bolesti pomocí velmi slabých elektrických impulsů.

Ty jsou aplikovány pomocí speciálních adhesivních elektrod připevněných do bolavé oblasti.

Přístroje jsou obvykle zároveň schopné aktivovat svalová vlákna (elektromyostimulace - EMS).

Dochází tak k uvolnění a protažení svalů(streching).

Obojí účinek je u spondylolistezy velmi prospěšný.

Impulzy TENS/EMS nejen redukují svalové křeče, ale také zvyšují produkci endorfinů ("přirozená analgetika").

low_back_pain1084x261