MYOFASCIÁLNÍ MEDIRIDANY: struktura, funkce a význam

fascia_meridians_1084x331

Pro pochopení významu myofasciální mobilizace je důležité vědět, jak jsou fascie v těle organizovány ve smyslu myofasciálních meridiánů.

Fasciální dráhy (pásy) rozkládají zátěž, usnadňují pohyb a poskytují stabilitu struktur celého těla.

Poruchy jejich funkce je jednou z nejčastějších příčin bolestí svalů a úponů.

 


anatomy_trains_1084x312

CO JSOU TO MERIDIÁNY

Meridiány jsou v podstatě mapou fasciálního systému.

Autorem této mapy je významný anatom a fyziolog Tom Myers.

Myers vytvořil myofasciální meridiány k objasnění úlohy fasciálního systému ve vztahu ke struktuře lidského těla a jeho funkcím.

Myersova kniha "Anatomy Trains  " (2008) se stala hlavním zdrojem studia fasciální sítě a účinnějšího zvládání tak častých myofasciálních bolestí.

Je jí ale potřeba chápat v kontextu celé problematiky jako pouze "jedna" z teorií, jak fasciální komplex funguje.

V předmluvě ke své knize Tom Myers uvádí:

"Vytvořil jsem "Anatomy Trains" v průběhu 90.let původně jako hru pro studenty, když jsem vyučoval fasciální anatomii na Rolfově institutu.

Ale při výuce jsem narážel na problém, že všechny učebnice, které existují, zdůrazňují teorii "jednoho svalu" (single-muscle theory).  

Tato teorie rozlišuje jednotlivé svaly a izoluje jejich funkce (např. podle této teorie je biceps definován jako ohybač loketního kloubu a natahovač kloubu ramenního). 

"Začal jsem tedy k sobě svaly přiřazovat podle fascií.

Základní "pravidlo" je, že tato spojení musejí respektovat směr vláken ve fasciálních strukturách.

Ty tvoří víceméně přímé linie, bez přerušování či změn v jejich úrovni."

 


fascial_medirians_1084x251

KOLIK MYOFASCIÁLNÍCH MERIDIÁNŮ EXISTUJE  

Podle Myersova konceptu "Anatomy Trains" je v lidském těle 12 specifických fasciálních linií.  

 • SBL -Superficial Back Line 
 • SFL – Superficial Front Line
 • LL – Lateral Line 
 • SL – Spiral Line 
 • SFAL – Superficial Front Arm Line
 • DBAL – Deep Back Arm Line
 • DFAL – Deep Front Arm Line
 • SBAL – Superficial Back Arm Line
 • BFL – Back Functional Line
 • FFL – Front Functional Line
 • IFL – Ipsilateral Functional Line
 • DFL – Deep Front Line

 


arm_pec_meridians 1084x303

VÝZNAM MERIDIÁNŮ

Myofasciální meridiány fungují společně jako jeden celek s cílem udržovat rovnováhu a integritu struktur a funkcí těla.

Pokud u kterékoliv fascie - ať povrchové či hluboké - dojde k jejímu zkrácení ve směru její linie, kompenzační mechanismy organismu často způsobují bolest a dysfunkce kdekoliv v těle.

A to i na nečekaně vzdálených místech.

Např. pokud dojde k postižení plantární fascie, může výrazně zatížit kyčel, když se tělo snaží poruchu plantární fascie kompenzovat.

A tento proces může způsobit myofasciální bolesti v bedrech.

Další přínos efektivních řešení tzv. posturálních kompenzací (posturálních odchylek, které jsou příčinou bolestí jak lokálních, tak celých oblastí) myofasciálních meridianů:

 • Narovnání a podpora skeletu
 • Zvýšení odolnosti celého těla
 • Zlepšení pohybových stereotypů
 • Zvýšení rozsahu pohybů
 • Odstranění bolestí
 • Prodloužení fasciálních drah pro snížení námahy a stresu při stání či pohybu

 

Přední specialisté na měkké tkáně používají posturální analýzu těla i chůze a funkční pohybový screening.

Na jejich základě vypracují léčebný prokotol, který je zaměřený na fasciální restrikce v průběhu myofasciálních meridiánů.

 


hyperblade_neck1084x251

PŘÍKLAD POUŽITÍ  INSTRUMENTÁLNÍ MOBILIZACE MERIDIANU

Srovnávací studie dokazují, že mobilizace měkkých tkání pomocí nástrojů (Graston®, Hyperblade™  , aj.) u bolestí krčních svalů a poruch držení těla u tzv. "Text Neck  " je výrazně účinnější než klasická manuální manipulace fyzioterapeutem.

Např. prof. Byeong-Hoon Song z Daejeon University srovnával dvě skupiny studentů s bolestmi krku a páteře z nepřirozeně vychýleného držení hlavy vpřed*.

Ukázalo se, že kombinace Grastonovy techniky s uvolněním myofasciálních meridianů je podstatně účinnější než tradiční manuální způsoby.

Instrumentální mobilizace (Graston, Hyperblade™  ) mechanicky uvolňuje poškozenou vazivovou tkáň od normální zdravé části a vytváří určité množství mikroskopických trhlin.

Ty usnadňují reorganizaci vazivových vláken, zvyšují přítomnost fibroblastů a tím i tvorbu kolagenu, zlepšují funkční rozsah pohybů a odstraňuje bolesti.  

 

 

no-more-upper-or-lower-back-pain1083

* - Byeong-Hoon Song, Yoon-Hee Choi, MS1, Yong-Jun Cha: Comparison of Effects of Different Myofascial Meridians Methods on Pain and Postural Control of College Students with Forward Head Posture, J Korean Soc Phys Med 2019; 14(1): 15-23.