SMR - Self Myofascial Release

Trigger point terapie, ART (Active Release Techniques), IASTM - to vše znamená podobnou věc.

Technický název však zní "Self-Myofascial Release".

Co to přesně znamená?

  • Self  –  znamená, že to lze provádět bez pomoci druhého, tedy sám (sama);
  • Myofascial – myo znamená ve vztahu ke svalům, fascia je tenká elastická membrána pojivové tkáně, která obaluje struktury v lidském těle;
  • Release – cílem je uvolnit tenze ("trigger pointy" ve fasciích, které vznikají námahou a cvičením, špatným držením těla nebo zánětem).

 


tigger_pointsCZ_1083x378

TRIGGER POINTY

Česky "spoušťové body" jsou místa ve svalech tvořená tlustými, tuhými a "zauzlovanými" tkáněmi.

Tedy svalovými vlákny (sarkomerami), která jsou stále stažená (v permanentní kontrakci).

Nedochází v nich k relaxaci a hromadí se v nich metabolity (v podstatě odpadní látky).

Někdy jsou doprovázeny zánětem okolí.

Pokud zůstanou nepovšimnuty dostatečně dlouho, je to, co bývalo fascií, nahrazeno nepružnou jizevnatou tkání.

Mezi typické diagnózy s výskytem spoušťových bodů patří např. :

Tyto trigger pointy jsou nejčastěji způsobeny fyzickým traumatem (poškozením) z přemíry zátěže.

Svůj podíl má i špatné držení těla, nesprávná pohybová mechanika či jen nedostatečný odpočinek mezi zátěží (např. fyzickou prací či tréninky).

Mohou vést k řadě poranění a potíží, od pouhých křečí až po vážné trhliny ve svalech.

Případně mohou mít za následek únavu, chronickou bolest a traumatizaci stejně jako nižší motorický výkon.

 


Booster_FTM_myofasc_pain1084x199

Self Myofascial Release

SMR neboli trigger point terapie je technika používaná k uvolnění trigger pointů.

Jak vlastně SMR působí?

Tlak aplikovaný na hluboké tkáně pomáhá odstranit a uvolnit (zrelaxovat) trigger pointy.

Jsou to v podstatě zatuhlé svaly a adheze vytvořené mezi vrstvami svalů a jejich okolím.

Je to vlastně takový svalový "změkčovač" (tenderizer)!

Hluboká komprese svalů navíc umožní návrat normálnímu průtoku krve a obnovení zdravé svalové tkáně.

Nejnovějším trendem je tzv. instrumentální tkáňová mobilizace (IASTM  ) doplněná o neuromuskulární stimulaci NEMS a vibromechanické LMHFV.

Příkladem takové kombinace je nejmodernější verze přístroje Hyperblade™  .

 


scientific_background1084x192

Vědecké pozadí SMR

Srovnávací studie např. dokazují, že mobilizace měkkých tkání pomocí nástrojů IASTM   (Graston, Hyperblade™  , aj.) u bolestí krčních svalů a poruch držení těla u tzv. "Text Neck" je výrazně účinnější než klasická manuální manipulace fyzioterapeutem*.

Výzkumníci ve School of Human Kinetics and Recreation v Memorial University of Newfoundland v Kanadě zjistili, že SMR zvyšuje rozsah pohybů svalů, aniž by došlo k následnému poklesu aktivace svalů nebo jejich síly**.

Jiná studie provedená vědci z University of Rhode Island prokázali, že např. po použití pěnového válce (foam rolling) se výrazně snížila svalová únava.

Pěnové válce   jako prostředek ke zlepšení arteriální funkce byly také zkoumány ve studii prováděné v Department of Exercise Physiology z japonské Nippon Sport Science University v Tokiu.

Vědci zjistili, že SMR za použití pěnového válce snižuje tuhost arterií a funkce cévního endotelu.

Jinými slovy, použití trigger point terapie zlepšuje krevní oběh.

 


percussor-neck1083

Velmi účinnou, ale zato bolestivější metodou je presura trigger pointů, cílenou masáž lze provádět zatlačením prstu nebo jiné pomůcky na citlivé místo.

Jednou z možností je hluboká myofasciální masáž speciálními prostředky pro perkusní terapii   zasahujícími i do nejhlubších vrstev svalů.

Pro plošnou terapii hlubokých trigger pointů jsou určeny RangeRoller®   s patentovanou technologií Trigger Treads® (speciální prstence k hluboké masáži).

 


Booster_FTM_heads_1084x193

 

Skvělých výsledků lze dosáhnout kombinací cíleného tlaku a terapeutického tepla.

Před několika lety bylo běžné používání různých pěnových válců či míčků, které měly s ohledem na jednoduchost metody vcelku obstojné výsledky.

V dnešní době však v managementu myofasciálních restrikcí a trigger pointů jednoznačně dominují moderní elektronickou doslova prošpikované perkusory (špičkou je Booster FT Master  .

 

spine_painfree1084x283

* - Byeong-Hoon Song, Yoon-Hee Choi, MS1, Yong-Jun Cha: Comparison of Effects of Different Myofascial Meridians Methods on Pain and Postural Control of College Students with Forward Head Posture, J Korean Soc Phys Med 2019; 14(1): 15-23.

** - MacDonald, G.Z. et all: An Acute Bout of Self-Myofascial Release Increases Range of Motion Without a Subsequent Decrease in Muscle Activation or Force. J Strength Cond Res . 2013 Mar;27(3):812-21.