CLUSTER HEADACHE - často horší než migréna

Zřejmě k nejhorším typům primárních bolestí hlavy hlavy patří tzv. "cluster headache" (CH) (z angl. cluster - skupina, roj).

Anglické označení je odvozeno od způsobu, jakým pacienty postihují.

Přicházejí totiž v jakýchsi skupinách či roji (nebo v řadě), než dojde k přechodné úlevě.

Jsou považovány za jedny z nejhorších bolestí vůbec.

 

 


PREVALENCE_1‰_1084x136

VÝSKYT

Naštěstí cluster headaches (CH) nejsou časté a jejich výskyt alespoň jednou za život se odhaduje na zhruba 0,12 % populace (každý rok se objeví u necelého půl promile).

Jedná se o primární bolesti hlavy, tedy takové, které nejsou následkem jiné příčiny.

Nejčastější je tzv. epizodická forma, kterou trpí 85-90% pacientů.

U 10-15% pacientů v průběhu 12 měsíců se epizody opakují a pak se nemoc označuje jako chronická.

Záchvaty trvají 15 až 180 minut (typicky 45-90 min.) a frekvence kolísá od 1 ataky za 2 dny a sérií až 8 atak za den.

 


cluster_headaches_symptoms_1084x307

PŘÍZNAKY

Typická je jednostranná bolest obličeje většinou na první větvi trojklanného nervu (n.trigeminus) spojená s velmi intenzivními jednostrannými bolestmi hlavy. 

Začátek i konec je náhlý a bolest provází jeden či více příznaků na stejné straně hlavy.

K těm patří např. slzení oka, překrvení spojivky nebo zduření nosní sliznice spolu se sekrecí z nosní dírky.

Přítomen může být i pokles očního víčka se zúžením zornice, otok víčka a pocení na čele a v obličeji.

Postižení jedinci - na rozdíl od migrény - nevyhledávají klid, ale obvykle přecházejí z místa na místo nebo sedí a houpou se ze strany na stranu.

Povaha je většinou epizodická - bolesti trvají týden, ale i celý rok a následuje období klidu.

Asymptomatické období bez bolestí trvá tři a více měsíců, než se bolesti znovu objeví.

  • V aktivní fázi se bolesti objevují zpravidla denně, někdy i několikrát za den.
  • Jednotlivý záchvat trvá od 15 minut až po 3 hodiny.
  • Často se dostavuje každý den zhruba ve stejném čase
  • Většina záchvatů přichází v noci, obvykle 1-2 hodiny po ulehnutí.

Ústup bolestí je zpravidla stejně rychlý jako vznik.

Pacienti jsou po odeznělém záchvatu bez bolestí, ale velmi vyčerpaní.

 


pills1084x275

OPATŘENÍ

Pro případy CH bohužel dosud není k dispozici žádná kauzální léčba.

Cílem je pouze snížit intenzitu bolestí, zkrátit délku periody a prevence záchvatů.

Kromě podávání čistého kyslíku a tzv. triptanů (používaných k léčbě migrény), syntetického somatostatinu nebo některých anestetik příliš účinných prostředků není.

Některá farmaka působí preventivně směrem ke snížení frekvence a intenzity záchvatů (např. verapamil, kortikosteroidy nebo některá psychofarmaka).

Na rozdíl o jiných typů bolestí hlavy zatím neexistuje žádná nefarmakologická terapie schopná významněji ovlivnit průběh CH.