NESTABILITA KOLENE

PORUCHA VAZU

Nestabilita kolene je dána nedostatečnou funkcí některého vazu, většinou po úrazu.

Nejčastějším důvodem je přetržený přední zkřížený vaz.

Vzácnější důvod představuje poranění zadního zkříženého vazu nebo vazů postranních.

Typickým projevem je podvrtnutí kolene při rotačních pohybech s fixovanou nohou.

 


Knee-Joint-highlight 1083

PORUCHA PATELY

Druhou součástí kolene s tendencemi k nestabilitě je čéška (patella).

Kombinace získaných a vrozených faktorů vede k její nedostatečně stabilní poloze, což má za následek opakovaná vykloubení  .

Nestabilita kolene, stejně jako jakéhokoliv jiného kloubu, má za následek změnu funkce, která vede k destrukci okolí nestabilního kloubu.

 


dualAction1083

MOŽNOSTI LÉČBY NESTABILITY KOLENE

Terapie se odvíjí od aktivity pacienta a směřuje ke snížení výše popsaných rizik plynoucích z nestability.

Neoperačně lze kloub stabilizovat posílením okolních svalů (např. cílená elektromyostimulace   kvadricepsu může výrazně přispět ke zvýšení jeho síly a ke zpevnění celé oblasti).

Při větší zátěži jsou vhodné speciální zpevňující bandáže Cho-Pat®.

Principem je udržování "předpětí" patelárního vazu buď tlakem pouze pod čéškou (Original Knee Strap  ) nebo současně pod i nad ní (Dual Action Knee Strap  ).

Pokud významné potíže přetrvávají, bývá na místě artroskopická rekonstrukce dysfunkčního vazu, nebo stabilizace a vycentrování čéšky.