T&T: BOOSTER a ACHILLOVA šlacha

achilles_tendon_disease1084x233

K hlavním příčinám bolestí Achillovy šlachy patří

 • peritendinitis (zánět obalů šlachy)
 • úponová tendinitis (akutní zánět úponu na patní kost často jakou součást tzv. terrible triad*)
 • Haglundova pata
 • degenerace šlachy (chronická tendinoza  )
 • degenerace hlezenního kloubu (kotníku)

* - jako "terrible triad" se označuje kombinace (1) degenerace Achillovy šlachy v blízkosti úponu k patní kosti, (2) zánět retrokalkaneální burzy a (3) Haglundovy exostozy (ostruhy) 

Na uvedených postiženích Achillovy šlachy se často podílí ztuhlost a zkrácení lýtkových svalů.achilles_tight_calf_1084x306

ZKRÁCENÉ LÝTKOVÉ SVALY

Dominantní
je úloha zkrácení svalů (myofasciálních restrikcí) lýtka především u tzv. tendinóz.

Jde o chronické změny zpravidla způsobené neléčeným zánětem.

U nich je typická 

 • destrukce kolagenních vláken 
 • tvorba jizevnaté tkáně 
 • trvalé ztluštění šlachy
 • chronické bolesti

Právě zkrácené lýtkové svaly a fascie jsou příčinou trhavých sil destruujících šlachu a její úpon.

Jejich působení a ztráta pružnosti tkáně vedou k mikroskopickým trhlinám uvnitř šlachy.achilles_prostretchPlus1084x195

MYOFASCIÁLNÍ PROTAŽENÍ

Mimořádně důležitou komponentou konzervativní (nechirurgické) léčby je tak co nejúčinnější protažení hlavního lýtkového svalu (m. gastrocnemius) a jeho fascie.

Stejně důležité je obnova pružnosti přechodu svalů do tělesa šlachy a přirozeně i šlachy samotné.

Existuje řada způsobů a pasivních pomůcek, např. ProStretch Plus  , StretchRite   nebo CoreStretch  .

V posledních letech ale klasické metody nahrazují podstatně účinnější výkonné vysokorychlostní perkusory  .

 


Achilles_perkusor_1084x303

PERKUSNÍ TERAPIE

Pro tento typ neuromuskulární terapie   jsou charakteristické

 • vysoká frekvence mechanických rázů
 • vysoká amplituda (až 16 mm)
 • masivní energie rázů
 • dokonalá regulace pokročilými elektronickými čipy

Rychlé koncentrované tlakové rázy jsou optimální k ošetření většiny myofasciálních problémů (svalů, vazů, úponů a šlach).

Použití perkusoru pomáhá velmi účinně uvolnit tenzi způsobenou myofasciálními restrikcemi lýtkových svalů (zejména m. gastrocnemius)

Rovněž zvyšuje prokrvení a odvod metabolitů po fyzické námaze či celodenním stání.

 


achilles_procedure_1084x280

POSTUP

Začněte v horní polovině lýtka. 

Ideální je zahájit ošetření s nižší frekvencí rázů (stupeň 1 nebo 2).

Použijte nejprve větší kulatý nástavec, později i menší.

Pokud ucítíte citlivé či bolestivé místo, zpomalte postup.

V případě potřeby mírně na perkusor přitlačte.

Ošetření bývá místy doprovázeno nepříjemným pocitem (bolestivostí).

Bolest by však neměla být příliš intenzivní.

Obvykle se během velmi krátké doby (10-20s) citlivost výrazně sníží či zcela ustoupí.

Pokud je místo příliš bolestivé, oblast opusťte a vraťte se zpět do méně citlivé oblasti.

Pak se přístrojem znovu pomalu přibližujte směrem k bolestivému bodu, případně jej pomalu obkružujte směrem do středu.

Nezůstávejte na jednom místě více než 15 - 30s.

Pomalu se přesouvejte směrem k dolní polovině lýtka.

Nezapomínejte ošetřit jak střední část, tak obě strany svalu.

Na každou stranu by mělo postačovat 1 - 1,5 minuty.

 

 


Booster3_6heads1083

JAKÝ POUŽÍT NÁSTAVEC

Na svalovou část lýtka (zhruba horní 2/3) je perkusor momentálně nejúčinnější metodou uvolnění tkání.

Nejčastěji budete pro svaly a fascie používat standardní kulovitou hlavici.

Pro současnou aplikaci emulzí či mastí obykle slouží speciální plochý nástavec.

V případě identifikace hluboko uložených trigger pointů je nejvhodnější některý ze zahrocených tvarů.

Podél šlachy mezi patní kostí a přechodem do lýtkového svalu lze použít i vidlicovou páteřní hlavici (Spinal Head).

Ta je standardním příslušenstvím všech dobrých perkusorů.

Nejlepší perkusory   pak mají speciální vzduchové nástavce (Air Compression Soft Head) pro citlivé tkáně.

Ty lze použít i pro citlivá místa, jako je např. i bezprostřední okolí Achillovy šlachy.

 

  


achilles_injury_1084x344ČEMU SE VYHNOUT

Nepoužívejte perkusor přímo na dolní část šlachy a její úpon k patní kosti.

Může dojít k dalšímu mechanickému poškození křehké narušené vazivové tkáně šlachy.

Při postižení samotného tělesa šlachy a její obalů použijte spíše Hyperblade H4  .

Ten kombinuje IASTM   s NMES   a LMHFV   (vysokofrekvenční mechanické rázy s nízkou amplitudou).

 

 

Achilles_tendonitis1084x299