BOLESTI hlavy, krku a ramen související s novými technologiemi

Vidíme to všude. 

V kancelářích, na ulici, při jízdě MHD, ve frontě v obchodě i doma.

Podle některých studií průměrný člověk stráví ohnutý nad telefonem v nepřirozené poloze 2 až 4 hodiny DENNĚ !!

Přetěžování krčních svalů při používání telefonu, tabletu nebo počítače má za následek

  • špatné držení těla
  • bolesti hlavy
  • bolesti krku 
  • bolesti ramen
  • ztuhlost a zablokování krčních svalů

 


techneck_1

KOSTNÍ OSTRUHY ZA KRKEM ?

Australští vědci v nedávné studii1 uvedli, že u více než 40% mladých lidí lze v zadní části lebky nalézt zvětšený výstupek (tzv. "týlní ostruhu" angl. occipital spur)

Za příčinu vědci podezírali mj. právě nadměrné používání nových technologií obecně.

Jedná se o tzv. entezofyty, tedy abnormální kostní výrůstky v místě úponu šlachy nebo vazu.

Tkáň takového úponu je méně pružná, dochází v ní k poruchám prokrvení a k postupné degeneraci.

Do této studie z University of Sunshine Coast1 v Queenslandu v Austrálii (při níž zkoumali více než 1000 lidí) se zapojilo i více než 200 lidí ve věku mezi 18 a 30 lety.

Zjistilo se, že u 41% z nich se vyvinuly 10 až 30 milimetrové kostní výrůstky.

Další testování, včetně vyšetření MRI a krevních testů, vyloučilo možnost, že růst byl výsledkem pouze genetických faktorů nebo zánětu.

 


techneck_4

JAK VZNIKAJÍ ENTEZOFYTY

Týlní entezofyty se vyskytují poměrně často u starších lidí se špatným držením těla. 

U mladých jedinců však byly dosud popisovány jen zřídka.

Podle vědců se zdá, že abnormální růst kosti byl způsoben dlouhodobým excesivním tahem za kost v místě úponu.

Ten vzniká např. při dlouhodobém používání smarfonů, kdy je hlava posunuta dopředu.

 


techneck_3

 "ROHY Z MOBILU" ??

"Dlouhodobé používání moderních technologií trvale zvyšuje zátěž na svalové struktury krku tím, že váha hlavy se posouvá dopředu“ uvedl v roce 2018 jeden z autorů studie dr. David Shahar.

Posun hlavy dopředu vede k přesunu její hmotnosti z kostí páteře na svaly zadní strany krku a hlavy.

Zvýšená zátěž vede ke změnám jak na šlachách a vazech, tak na sousedících obratlech.

Aby se zatížení rozložilo na větší část kosti. úpon šlachy se zvětšují a kalcifikuje “, říká dr. Shahar.

Tak vysvětluje svou teorii, že nadměrné ohýbání krku nad mobily, smartphony, tablety, notebooky, aj. může způsobit kostěné výrůstky na úponech krčních svalů.

 


techneck_2

ROHY NE, ALE POŘÁDNÉ POTÍŽE ANO

Studie australských lékařů vyvolala značnou bouři a do jisté míry i paniku.

To poté, co si jejích závěrů všimla přední světová média, např. BBC či Washington Post2).

Vzápětí řada antropologů a dalších specialistů začala zpochybňovat jednoznačnost závěrů.

Např. bioarcheoložka Kristina Killgrove z University of North Carolina at Chapel Hill v Severní Karolině shrnula v časopisu dlouhou řadu protiargumentů3.

Podle nich dětem z pouhého používání jejich "zlých" mobilů rohy nenarostou!

Ale řada jiných potíží ano.

Každopádně dlouhodobě špatné držení těla časem působí chronickou bolest.

Tato zjištění zdůraznila potřebu udržovat správnou polohu hlavy a krku při používání chytrých telefonů. 

Dále také častější oddych a pravidelná cvičení k udržení flexibility a síly svalů krku i s použitím ručních IASTM   přístrojů jako Booster   nebo Hyperblade  .

 


techneck_5

CIVILIZAČNÍ POTÍŽE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Existuje již několik dalších známých zdravotních potíží spojených s nadměrným používáním počítačů a smartphonů.

Patří k nim např. syndrom karpálního tunelu   či namáhané oči.

K dispozici je také stav známý jako "Text Neck  ", který po delší době způsobuje změny vazů, plotének a kloubních pouzder krčních obratlů.

Pokud se obáváte vlivu používání nových technologií na vaše zdraví, měli byste se obrátit na svého praktického lékaře.

Je dobré zvážit kontrolu správného držení těla.

A především zkrátit čas, který trávíte  se smartfonem nebo na počítači.

 


1 - Shahar, D., Sayers, M.G.L. Prominent exostosis projecting from the occipital squama more substantial and prevalent in young adult than older age groups. Sci Rep 8, 3354 (2018).

2 - Stanley-Becker, Isaac:  Horns’ are growing on young people’s skulls. Phone use is to blame, research suggests, Washington Post, June 25, 2019 

3 - Killgrove, K.: No, Your Kids' Evil Cellphone Won't Give Them Horns. Forbes, Editor´s Pick, Jun 20, 2019