T&T: Booster při ITBS syndromu

ITBsy1083x38

Hlavní příčinou syndromu iliotibálního traktu (ITB) je iritace této mohutné vazivové struktury z jejího přetížení.

Výsledkem je zkrácení a ztuhlost traktu, které působí zvýšení tření v místě vystupujícího laterálního epikondylu femoru.

Kromě zátěže má často svůj podíl i nadměrná pronace chodidla při došlapu.

V každém případě je nezbytné maximálně uvolnit zkrácená myofasciální vlákna.

Tak se sníží tření spodní části vazu o kostní výstupek na minimum.

Dále je třeba zvládnout zánět a bolesti.


ITBS_TT3_1083x257

Masivní energie vysokofrekvenčních rázů elektronického perkusoru 

  • přímo tlumí bolesti (gatekeeping)
  • protahuje svalová i vazivová vlákna
  • výrazně zvyšuje cirkulaci
  • snižuje tkáňový edém
  • eliminuje bolestivé body (trigger pointy)

nejen přímo v iliotibiálním traktu, ale i v přilehlých tkáních, které se na potížích podílejí.

Ke vzniku napětí IT traktu přispívají zejména bolestivé kontraktury svalů kyčle a vnější strany stehna.

Proto je důležité soustředit se i na eliminaci trigger pointů od tensoru fasciae latae (TFL) až k postrannímu výběžku kolenního kloubu.


iliotibialnisyGUN1083x275

POSTUP

Pro ošetření ITB je ideální tzv.  "wedge", "flat" nebo menší "round" hlavice.

Mnozí doporučují nejprve při nízké či střední frekvenci rázů jen s lehkým přítlakem perkusoru podél celého vazu identifikovat bolestivé body.

Je ale třeba VYHNOUT SE výběžku kyčelního kloubu (trochanteru) a zejména postrannímu výběžku stehenního epikondylu.

Nastavte perkusor na střední frekvenci rázů.

Po přiložení hlavice těsně pod dolní úpon pomalu přejíždějte přes průběh vazu dopředu k přední a dozadu k zadní části stehna.

Pomalu postupujeme od kyčle směrem ke koleni.

V místě zvýšené bolestivosti (trigger points) pohyb zpomalte či zastavte, dokud bolest nepovolí.

Je-li bolest větší, krouživým pohybem z periferie k centru bodu problematické místo zcela odstraňte.

Pokud bolest nepolevuje či je příliš intenzivní, postupujte dál a k bolestivému místu se později vraťte.

Doba aplikace je v průměru 2 minuty.

Je důležité, aby svaly ani ITB nebyly po dobu aplikace napnuté, ale maximálně uvolněné.

Stejný postup zopakujte za současného ohýbání a narovnání kolenního kloubu.

Je-li k dispozici druhá osoba, je možná i aplikace na břiše s pokrčeným kolenem a lýtkem opřeným o podkolenní jamku druhé končetiny.


ITBS_TT2_1083x613

TIPY

1. Pokud v místě mezi kyčelním výběžkem stehenní kosti a hřebenem kyčelní kosti (TFL) ucítíte zvýšenou bolestivost, podržte perkusor v místě bolesti TFL po dobu 20 - 30 sekund

 

2. Účinek perkusoru je rovněž možné zvýšit v poloze na boku podložením kolene postižené končetiny vysokým polštářem.

Během aplikace je tak možné nohu pokládat na zem či naopak zvedat a lépe tak odhalit nejproblematičtější místa s maximálním napětím a bolestivostí.