T&T: jak komunikuje Booster FT Master

Booster_FTM_voice1084x300

Nejpokročilejší přístroj FT Master komunikuje nejen přes unikátní grafické rozhraní, ale i hlasem.

Jak této výhody využít na maximum?

 


intelligent_mode1084x208

INTELIGENTNÍ REŽIM

Pro hlasovou komunikaci musí být zapnutý inteligentní režim

Ten je defaultně aktivní a vpravo nad hlavou homunkula (človíčka) na displeji svítí nápis Intelligent.

Do manuálního (ručního) režimu přepnete dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF na spodním konci rukojeti.

Tip: při zapnutí i vypnutí zabliká LED kroužek kolem spodní hrany a na displeji se přepíná označení Manual a Intelligent.

 


Booster_FTM_headsTypesCZ1084x264

HLASOVÁ KOMUNIKACE

Grafické symboly i hlasové informace (v angličtině) reagují na nasazení hlavice podle typu, resp. určení.

Po nasazení kterékoliv hlavice přístroj přepne do příslušného režimu.

Nastaví odpovídající frekvenci, amplitudu a sílu rázů, citlivost mechanoreceptorů, akcelerometru a ultrazvukových čidel.

Na displeji zobrazí typ nasazeného nástavce a také cílové oblasti k aplikaci.

Zároveň se přístroj přepne do volnoběžné frekvence

Teprve po přiblížení hlavice k povrchu přepne do vysokofrekvečního režimu.

Po zapnutí také začne odpočítávat dobu 15 minut (countdown).

Celkovou dobu 15 minut doporučujeme nepřekračovat ani při použití na oblast celého těla.

  


Booster_FTM_heads_bar1084x67

BEZ NASAZENÉ HLAVICE:

Uslyšíte: "Please, install the super-massage head before starting."

(Prosím, před zahájením nasaďte hlavici pro super-masáž.)

Uvidíte svítit všechny ikony displeje.

 


Booster_FTM_heads_bar1084x67

UNIVERZÁLNÍ HLAVICE:

Uslyšíte: "General Mode: For All Myofascial Areas."

(Univerzální režim: pro veškeré myofasciální oblasti.)

Uvidíte: blikající ikonu univerzální hlavice (kulatý tvar) s popisem Multi part

Dále blikající symboly všech svalových oblastí (s výjimkou hlavy)

Tip: univerzální hlavice je díky speciálnímu povrchu ideální pro intenzivní stimulaci a uvolnění všech měkkých tkání, především fascií.

 


Booster_FTM_heads_bar1084x67

BIONICKÁ HLAVICE "V":

Uslyšíte: "Relaxing Mode: To Relax Achilles Tendon and Ankle Before and After Sport"

(Relaxační režim: k uvolnění Achillovy šlachy a kotníku před a po sportu)

Uvidíte: blikat ikonu bionické "V" hlavice s popisem Run & Jump

Blikají rovněž symboly oblasti lýtek a nohou

Tip: tento nástavec je kromě oblasti Achillovy šlachy a lýtka vhodný i pro ošetření šíje a bezprostředního okolí obratlových trnů v průběhu celé páteře. 

 

 


Booster_FTM_heads_bar1084x67

AKTIVAČNÍ NÁSTAVEC: 

Uslyšíte: "Warm-Up Mode: To Help Our Body Enter into State of Motion Quickly"

(Zahřívací režim: urychluje zahřátí a rozcvičení těla)

Uvidíte: blikající ikonu aktivační hlavice s popisem Warm-up

Blikají také ikony svalových částí (neaktivní hlava, krk, lokty, ruce, břicho, kolena, kotníky, nohy)

Reliéf imitující strukturu dlaní pomáhá snadnému přenosu energie rázů hluboko do měkkých tkání.

Tip: použijte tento režim pro rychlou stimulaci a zahřátí svalů, šlach i vazů a zvýšení krevního zásobení.

 


Booster_FTM_heads_bar1084x67

TRIGGER-POINT NÁSTAVEC:

Uslyšíte: "Special Mode For Trigger-Point Releasing: To Activate and Massage the Whole Body´s Trigger-Points"

(Speciální režim pro uvolnění spoušťových bodů: k aktivaci a masáži trigger-pointů všech oblasti těla.)

Uvidíte: blikat ikonu trigger-point hlavice s popisem Trigger point

Také blikají oblasti ramen, paží, předloktí a stehen, kde se kromě beder objevují spoušťové body nejčastěji. 

Tip: spirálovitě tvarovanou hlavici použijte k uvolnění hluboko uložených adhezí, srůstů a ischemických spoušťových bodů. Ucítite-li v hloubce svalů bolestivý bod, namiřte na něj hrot nástavce a na pár sekund přitlačte. Obvykle bolestivý bod v podstatě vymizí.

 


Booster_FTM_heads_bar1084x67

KLOUBNÍ HLAVICE:

Uslyšíte: "Joint Massage Mode: For Knee, Elbow and Lumbar Periferal Motion Pain Relieving"

(Režim pro klouby: proti bolestem kolen, loktů a bederní oblasti)

Bliká ikona kloubní hlavice  Joint massage

Blikají oblasti loktů, kolen a kotníků.

Tip: konkávní tvar (vydutý směrem dovnitř) použijte k dalšímu zvýšení ochrany vystupujících částí kloubů 


Neck Pain-free_1083x241