T&T: BOOSTER a bolest beder

lower_back_pain1083x285

Nejčastější příčinou bolestí v bedrech je natažení či natržení musculus quadratus lumborum (QL, česky čtyřhranný sval bederní).

I jednoduché činnosti, jako je chůze, stání či vstávání z postele, mohou být mimořádně bolestivé a obtížné.

QL patří do skupiny tonických svalů (tzv. posturálních).

Ty mají tendenci k hypertrofii a zkracování.

Typickým jevem při zkrácení QL je přítomnost bolestivých svalových uzlů, tzv. trigger points (TP, česky spoušťových bodů).

Jejich eliminace a protažení okolních myofasciálních struktur je klíčem k odstranění i prevenci bolestivých stavů.

 


Quadratus-Lumborum-QL-Trigger-PointCZ-1083x300

KDE ZAČÍT

Nastavte svůj perkusor nejprve na nižší frekvenci rázů a nasaďte kulovitý nástavec.

Vyhledejte POVRCHOVĚ uložené bolestivé TP (bývají více vzdálené od střední čáry).

Tato místa je potřeba "deaktivovat" uvolněním kontrahovaných sarkomer.

Sarkomery jsou základní funkční jednotky každého svalového vlákna tvořené aktinem a myosinem.

Zároveň se eliminuje otok a nahromaděné metabolity.

Nechte na bolestivý bod působit energii rázů po dobu až 30 s.

V případě přílišné bolestivosti přejděte k jinému uzlu a po chvíli se vraťte.

Je také možné pokračovat krouživými pohyby kolem trigger pointu a postupně se přibližovat k jeho středu.

Postupně by měla bolest téměř zcela ustoupit.

Stejný postup opakujte u dalších povrchových uzlů.

HLUBOKO uložené trigger pointy se obvykle nacházejí blíže ke středu (podél páteře).

Pro jejich identifikaci a ošetření zvyšte frekvenci rázů.

Je-li třeba, použijte intenzivnější nástavec (např. konický, "bullet" nebo U-shape).

Během aplikace vstoje je dobré provádět mírné úklony na obě strany.

 


quadratus-lumborum-percussionCZ1083x280

NÁŠ TIP

Při aplikaci vleže (na břiše) přeložte dolní končetinu postižené strany přes druhou (viz obr.).

Žebro a kyčelní hřeben se oddálí a i hluboko uložené bolestivé trigger-pointy jsou lépe přístupné