T&T: jak využít QuadraCore na maximum

cervical_pain1084x326

Podle odborníků z Harvardovy Univerzity jsou nejčastější příčinou bolestí krku:

* přetížení svalů (strains)

* podvrtnutí (sprains)

* degenerativní změny (chondroza, spondyloza, aj.)

* cervikální osteoartroza (degenerativní artritis)

* cervikální radikulopatie ("uskřinutý" nerv) 


Společnými příznaky jsou

* bolesti (svalů, hlavy, kloubů i nervů)

* ztuhlost

* omezený rozsah pohybů a

* závratě (cervikální vertigo).  

  


quadracore4CORE1084x290

KLÍČOVÁ OPATŘENÍ

K řešení většiny případů bolestí krční páteře jsou nezbytné

* útlum bolestí

* svalová relaxace

* zlepšení prokrvení

* snížení otoků

 

 


neck_tens_dual_channel1084x284

SPECIFIKA ELEKTROSTIMULACE KRČNÍ OBLASTI

Nejlepších výsledků dosahují dvoukanálové přístroje vyžadující dva páry elektrod.

Každý kanál může fungovat na jiné frekvenci a sekvenci pulzů a elektrody pokryjí prakticky celou oblast krční páteře.

Pro aplikaci mikroproudů je klíčový trvalý kontakt s povrchem kůže i při běžných pohybech krku.

V opačném případě dochází v místě přerušovaného kontaktu k pálení, štípání, mravenčení a jiným nepříjemným pocitům.

Mnoho přístrojů při ztrátě kontaktu prostě vypne.  

 

TENS_neck_single_channel1084x310

Jednokanálové přístroje

Praktické jsou přístroje s kovovými dotykovými elektrodami.

Jsou však zpravidla pouze jednokanálové, mají tedy jen dvě elektrody.

Při větším počtu elektrod u běžných kontaktních přístrojů dochází ke ztrátě přenosu proudů do tkání.

Jednokanálové přístroje svými dvěma elektrodami pokrývají jen velmi malou část krční páteře (zhruba jeden obratel ze sedmi).

 

Autoadhezivní elektrody

Anatomické poměry a značný rozsah pohybů krční páteře dosud vyžadovaly v podstatě pouze samolepící elektrody.

Jejich aplikace nemusí být snadná, potřeba kabelů omezuje jejich každodenní použití, problémy zpravidla působí i přítomnost vlasů (často je elektroda odstraněna i s jejich kořínky).

 

Fixní elektrody

Většina obyčejných přístrojů pro oblast krční páteře používá fixní kovové elektrody, které řeší problém samolepících elektrod.

Avšak udržení dokonalého kontaktu povrchu takových elektrod s kůží je prakticky vyloučeno.

Při sebemenším pohybu krkem se mění anatomická konfigurace povrchu kůže a elektrody kontakt více či méně ztrácejí.

Výsledkem je neuspokojivý účinek přerušované aplikace impulzů i nepříjemné pocity (štípání a pálení) v místě nedoléhajících elektrod.

U jednoduchých elektrod (jeden pár) lze při určité opatrnosti kontakt udržet, avšak aktivní plocha zajímá oblast jednoho, maximálně dvou krčních obratlů (obvykle C4).

Někteří výrobci se nedostatečnou účinnou plochu pokusili vyřešit více páry elektrod (zpravidla dva, výjimečně tři), avšak výsledkem bylo další zhoršení adheze (kontaktu s kůží).

 

Repulzní kontaktní elektrody (QuadraCore)

Vývojáři se tedy zaměřili na flexibilní uložení elektrod, které by pak dobře kopírovaly povrch kůže i při pohybech hlavou.

Jako nejlepší řešení se ukázala magnetická levitace, resp. magnetická suspenze na principu repulze (tedy využití odpudivé síly shodných pólů magnetů).

Závěs elektrod jim poskytuje základní mechanickou podporu, avšak přítlak magnetů v rámci značné volnosti pohybu zajišťuje přizpůsobení dvou párů elektrod měnící se konfiguraci povrchu dolní části krční páteře (pseudolevitace).

Tím se podařilo dosáhnout pokrytí většiny problematické oblasti (C4-Th1) při zachování potřebného kontaktu i při běžných pohybech hlavou.  

 

 


quadracore_repulsion1084x356

JAK VYUŽÍT QUADRACORE

Pseudolevitace umožnila pokrýt celou střední a dolní část krční páteře až k přechodu v hrudní část (C4-Th1) a udržet přitom oba dva páry elektrod v dobrém kontaktu s kůží i při pohybech hlavou.

Dva samostatné kanály (pro každý dvě elektrody) dovolují jak plošnou aplikaci NMES impulzů, tak kombinaci jejich kombinaci s mikroproudy ("microcurrents") cestou dolního páru.

Zatímco proudy klasické neuro- a myostimulace (TENS/NMES) se pohybují v řádech miliamper (mA), ted tisícin ampéru, u mikroproudů se jedná o úroveň tisíckrát nižší - mikroampéry (μA), tedy miliontiny ampéru. 

Cílem je útlum bolestí a uvolnění ztuhlých krčních svalů a jejich fascií.

Na rozdíl od obyčejných TENS "límců" QuadraCore dovoluje aplikace NMES proudů oběma kanály najednou nebo použít šetrnější kombinaci NMES a mikroproudů.

 

tens_microcurrents1084x222