T&T: HYPERBLADE a ACHILLOVA šlacha

achilles_tendinopatie1084x268

K nejčastějším příčinám bolestí v oblasti dolního lýtka a Achillovy šlachy patří tendinopatie  , tedy

 • akutní zánět (tendinitis) a 
 • chronická degenerace (tendinóza)

 


tendonitis_fire_logs1084x247

AKUTNÍ TENDINITIS

Jedná se o klasický akutní zánět a je zpravidla provázena zánětem obalů šlachy.

Je někdy přirovnávána k dřevu hořícímu plamenem (na rozdíl od chronické tendinozy).

K příznakům tendinitidy patří

 • bolestivost šlachy šířící se do místa úponu a bývá zpravidla i v klidu.
 • otok a
 • zarudnutí,
 • kůže je na pohmat teplá

Bolesti se navíc při pohybu zvětšují.


tendinosis_rotten_logs1084x302

CHRONICKÁ TENDINÓZA

Tendinóza je většinou výsledkem opakovaných (a špatně léčených) akutních tendinitid.

Na rozdíl od hořícího dřeva (analogie akutní tendinitidy) si zkuste představit např. dřevo trouchnivějící v lese.

 V těchto případech již dochází k destrukci kolagenních vláken a změnám strukturálních proteinů.

Jde o závažnější problém než je akutní zánět.

K příznakům patří

 • bolestivost na pohmat nebo při pohybu, 
 • ztuhlost a ztluštění šlachy
 • omezení rozsahu pohybů v kotníku
 • pohmatově citlivé či bolestivé uzly

 


achilles_microtears1084x296

MIKROTRHLINY

Chronické bolesti Achillovy šlachy většinou působí mikroskopické trhliny ve tkáni šlachy.

 

Jsou typické právě pro chronická degenerativní poškození nazývaná tendinoza.

Hlavní její příčina spočívá v dlouhodobém přetěžování šlachy a v trhavých pohybech zkrácených ztuhlých svalů.achilles_adhesions1084x309

NUTNÁ OPATŘENÍ

mobilizace měkkých tkání - odstraní mechanickou příčinu přetěžování šlachy (ztuhnutí a zkrácení svalů a fascií)

rozrušení adhezí - srůsty mezi šlachou a okolím ztěžují pohyb a působí další záněty

zlepšení prokrvení - šlachy jsou špatně prokrvené a neochotně se hojí

zmírnění bolestí - bolesti omezují rehabilitaci a regeneraci postižených tkání.

 


achilles_iastm1084x307

JAK NA TO

HORNÍ ČÁST LÝTKA

Je dobré si uvědomit, že na poškození Achillovy paty se ve většině případů podílejí rovněž myofasciální restrikce lýtkových svalů.

Jinými slovy - zkrácení svalů a jejich obalů (fascií) a ztráta jejich pružnosti (ztuhnutí).

V průběhu svalu jsou často hmatné uzly, nezřídka citlivé či bolestivé, které se na vzniku problémů podílejí.

Účinné protažení těchto vláknitých struktur je jedním ze základních předpokladů úspěchu.

Pro mobilizaci a protažení horní, převážně svalové části lýtka je nejvhodnější volbou perkusní terapie  .

SPODNÍ ČÁST LÝTKA A SAMOTNÁ ŠLACHA

Pro spodní, převážně vazivovou část však mohou být perkusory   příliš agresivní.

Pro samotnou šlachu a její přechod do lýtkových svalů je vhodnější Hyperblade H4   kombinující tři unikátní osvědčené metody

 • instrumentální tkáňovou manipulaci (Instument Assisted Soft Tissue Manipulation - IASTM)
 • neuromuskulární elektrickou stimulaci NMES a
 • vysokofrekvenčními pulsy (Low-Magnitude High-Frequency Vibrations - LMHFV).

Přístroj je konstruován speciálně pro řešení problémů šlach, úponů a vazů, tedy i Achillovy šlachy.

 


1+1=3_1084x275

JAK VYUŽÍT HYPERBLADE NA MAXIMUM

Jednotlivé komponenty mají synergický efekt, tedy jedna zesiluje účinek ostatních.

Výsledek současného působení všech tří komponent je tak lepší než postupné použití každé zvlášť.

Jak ale získat z přístroje maximum ?

IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation)

Fyzioterapeuti označují metodu IASTM  (asi nejznámější je Grastonova technika® - GT) jako způsob přeměny jizvících se struktur na vláčné, měkké tkáně.

Právě jizvy a ztráta elasticity Achillovy šlachy, jejího přechodu do lýtkových svalů a a ztuhlost svalů i fascií je hlavní příčinou tendinozy  .

Jedná se o nejdůležitější komponentu terapie pomocí Hyperblade H4  .

IASTM používá speciálně tvarované kovové nástroje se zaoblenými hranami, kterými disponuje i Hyperblade H4  .

Důležitá je lubrikace povrchu kůže (např. esenciálním olejem nebo alespoň vodou).

Pomocí hrany nástroje lze nejen lokalizovat postižené místo, ale rovněž jizevnaté srůsty ve svalech i fasciích uvolnit.

Podle odborníků "škrábání" tkání nástrojem ("scrapping") v postižené tkáni způsobuje drobná mikrotraumata.

Ta vyvolávají přirozenou zánětlivou odpověď organismu a spouští kaskádu procesů, které vedou k resorpci jizevnaté a fibrozní tkáně.

Scrapping pak zbylé srůsty od sebe odděluje a protažené tkáně znovu získávají původní elasticitu a pevnost.

Pokud se během scrappingu nebo po něm vytvoří na kůži drobné skrvnky (petechie), je to normální průvodní jev této terapie.  

Zejména u chronických tendinopatií se postupem času kolem chronicky degenerované šlachy tvoří další a další vrstvy jizevnaté tkáně připomínající vrstvy cibule.

Zejména v takových případech je použití IASTM mimořádně účinné.

Hrana nástroje protahuje vnější vrstvy jizev a odděluje je od sebe.

Narušené konce vláken spouští regenerační mechanismy.

V dalších fázích se rozruší další vrstvy "cibule", až se propracujete ke středu.

Technika by neměla být výrazněji bolestivá a měla by zůstávat v přijatelných mezích.

Příliš agresivní postup může způsobit větší bolesti a v důsledku proces hojení přílišnou zánětlivou reakcí i zpomalit.

 

 NMES (NeuroMuscular Electric Stimulation)

Neuromuskulární stimulace používá velmi slabé elektrické proudy odpovídající nervovým impulzům ovládajícím svaly.

Impulzy NMES vyvolávají stahy svalových vláken a pomáhají rozrušit jemné srůsty v obalech svalových snopců (fascie).

Doplňuje tak IASTM vhodný především pro větší tuhé srůsty a jizvy, zatímco NMES působí zejména na mikro úrovni.

NMES impulzy zároveň posilují svaly, odstraňují otoky a bolest.

 

LMHFV (Low-Magnitude High-Frequency Vibrations)

Vysokofrekvenční vibrace s nízkou amplitudou jsou poslední modalitou, kterou Hyperblade H4 disponuje.

 LMHFV indukují anabolické biologické procesy (hojení) v muskuloskeletálních tkáních. 

Vědecké studie prokázaly mj. zvýšení obsahu kolagenu a některých klíčových zánětlivých cytokinů a růstového faktoru důležitých pro hojení vazů a šlach.

Příznivým efektem je zároveň i potlačení bolestí cestou blokování přenosu signálů bolesti do mozku na úrovni zadních kořenů míchy.

Analgetický účinek je díky frekvencím kolem 100 - 200 Hz velmi podobný rázové vlně.

 

HYPERBLADE H4

 Již 4. generace přístroje Hyperblade   má zdokonalený algoritmus řídící jednotky a optimalizované parametry NMES a LMHFV.

Je vybavena nejmodernějším akumulátorem zajišťujícím maximální dobu provozu na jediné nabití.

Varianta EU je určena pro evropský trh, výrobce poskytuje dvouletou záruku.

Pro tento model je zajištěn autorizovaný servis a odborné poradenství v rámci ČR.