CHONDRÓZA meziobratlových plotének (DDD)

Tzv. intervertebrální chondróza je degenerativní onemocnění meziobratlových plotének a jejich krycích destiček. 

Je známá také jako DDD (Degenerative Disc Disease) a pružné jádro ploténky je postupně nahrazováno tuhou chrupavčitou tkání.

Změny provází ztráta obsahu vody a lidově jsou někdy označovány jako "vysychání plotének" (disc desiccation).

Je to jedna z nejčastějších příčin bolestí páteře, protože

- ploténky se snižují,

- ztrácejí pružnost (netlumí) a

- dochází k útlaku nervových kořenů.

 


degenerative-disc-disease1500

Co je tzv. "vysychání plotének"

Ploténka je tvořena rosolovitým jádrem nucleus pulposus uzavřeným ve vazivovém prstenci anulus fibrosus.

Základní příčinou degenerativních změn je přirozený proces stárnutí organismu a jeho součástí je i snižování obsahu vody v ploténkách.

Zvyšuje se s věkem a dochází k nahrazení hydrofilních glycosaminoglykanů v rosolovitém jádru ploténky (nucleus pulposus) fibrózní chrupavčitou tkání.

Nejnovější výzkumy ukazují, že významnou úlohu v rozvoji degenerace plotének hrají chrupavčité krycí destičky zajišťující hlavní přísun živin a kyslíku do nitra plotének.

 


disc_nutrition_diffusion1083

Ztráta výživy plotének

Meziobratlová ploténka je největší orgán BEZ cévního zásobení v těle.

"Přežití" ploténky a anabolická aktivita jejích buněk jsou zcela závislé na pouhé difuzi glukózy a kyslíku z okolních periferních cév.

Téměř veškerá výživa proniká do ploténky přes chrupavčité krycí destičky (endplates) o tloušťce méně než 1 mm.

Gravitační tlak na ploténky a destičky pronikání glukózy i kyslíku brání a může vést ke klinicky významné degeneraci meziobratlových plotének.

Tlaková degenerace tenounkých krycích destiček totiž způsobuje odumírání jejich buněk a zvyšuje jejich propustnost.

Nejnovější výzkumy např. španělských a finských vědců* prokázaly, že mechanický tlak na ploténky navíc způsobuje únik vody z rosolovitého jádra ploténky přes příliš propustné krycí destičky (endplates). 

Důsledkem je výrazný pokles koncentrace kyslíku, laktátu a glukózy v oblasti anulus fibrosus.

To je vazivově chrupavčitý prstenec, který obklopuje rosolovitý střed a brání výhřezu ploténky.

Nutriční stress (nedostatek výživy) způsobený tlakovou degenerací krycích destiček pravděpodobně hraje zásadní úlohu v degeneraci plotének (Disc Degenerative Disease, DDD). 

  


disc_pain1083

Je "vysychání plotének" bolestivé?

Následky vysychání mohou být mimořádně bolestivé.

Není proto dobré ignorovat počáteční příznaky bolestí v zádech, neboť mohou být časným signálem velmi nebezpečných změn.

V počátcích je možné postupu degenerativních změn bránit a předcházet extrémně nepříjemným komplikacím či operaci.

S následky těchto změn plotének se s postupujícím věkem setká většina lidí, ale může se objevit i u mladších jedinců následkem úrazu páteře.

Typickými příznaky jsou mírná až intenzivní bolest, mravenčení, ztráta citlivosti i síly svalů končetin, které se mohou zhoršovat postupně nebo v případě úrazů vznikají náhle.

 


disc_decompression1083Léčení

Progrese se dá zpomalit různými aktivitami, ale ne všechny způsoby mají dlouhodobý efekt.

  • Masáž může pomoci v úlevě bolestí a snížit tlak a bolesti paravertebrálních svalů
  • Fyzioterapie: pravidelné cvičení, střídání ledování a tepla
  • Medikace: analgetika, myorelaxancia
  • Snížení hmotnosti (snížení tlaku na ploténky), dieta, denní cvičení
  • Chiropraktik: narovnání páteře přirozeným způsobem, odstranění tlaku a uvolnění svalů,

 Hlavním cílem všech opatření je snížit tlak uvnitř plotének i chrupavčitých destiček (endplates), tedy dekomprese.

Dekompresní stabilizátory

Velký pokrok znamenal přínos tzv. dekompresních stabilizátorů. 

Připomínají bederní pásy, avšak mají speciální vzduchové komory, které po nafouknutí nadzvedávají horní část těla a snižují tlak uvnitř plotének.

Obvykle se nechávají účinkovat po dobu 2 hodin a poté dvě hodiny inaktivní. 

To je dostatečně dlouhá doba k průniku glukózy, kyslíku i vody do vnitřku plotének. 

AM44_VAP_before_afterVedle základní varianty   vztlakového fixátoru je k dispozici i účinnější DOUBLE  , obě se standardním zapínáním.

Kombinaci pneumatického vztlaku a horizontální dekomprese poskytuje speciální provedení BackBrace   s plynulou regulací propínací síly.

  

Elektronické dekompresní přístroje

Další účinnou metodou odlehčení tlaku na ploténky, zlepšení výživy a většinou i snížení bolestí jsou elektronické trakční systémy pro domácí použití.

LTRAC_45

Nejmodernější L-Trac   kombinuje nejen mechanickou trakci (odlehčení, dekompresi), ale i relaxaci spastických svalů, to vše elektronicky řízené mikročipem.

 

Z výše uvedeného je jasné, že odlehčení plotének je potřeba provádět často a pravidelně, nejlépe i v průběhu dne.

Zlepšení zásobení plotének glukózou i kyslíkem totiž může nejen zpomalit či zastavit degenerativní změny, ale opět i zvýšit podíl vody v pružném jádru.

Proto je v mnoha případech pravidelný dekompresní režim základem pro dlouhodobý efekt.


* Carlos Ruiz Wills, Baptiste Foata, Miguel Á. González Ballester, Jaro Karppinen, Jérôme Noailly : "Theoretical Explorations Generate New Hypotheses About the Role of the Cartilage Endplate in Early intervertebral Disk Degeneration  ", Frontiers Physiology, 19/9/2018