TENDINOPATIE: Hyperblade ke stimulaci nového růstu

Hyperblade™ je v zásadě moderní verzí klasické Graston Technique®  (GT), kterou doplňují NMES* a LMHFV**.

Ta je stále oblíbenější při řešení akutních i chronických tendinóz, tedy i časté tendinopatie Achillovy šlachy.

Vyskytuje se nejčastěji u aktivních jedinců mezi 30. a 50. rokem věku.

Jako u mnoha jiných chorobných stavů, i zde je klíčové správně stanovit stadium, které je pro další opatření určující.

 * - NMES - NeuroMuscular Electric Stimulation
** - LMHFV - Low-Magnitude High-Frequency Vibrations


achiles_tendon1084x276

Tendinopatie: akutní nebo chronická?

Tendinopatie je obecné označení pro jakékoliv postižení šlachy.

To může být akutní zánět nazývaný tendonitis nebo chronické degenerativní (nezánětlivé) postižení označované jako tendinoza.

Rozdíl mezi nimi má fyziologický základ.

Pro názornost si představte zánětlivou akutní TENDONITIS jako dřevo hořící plamenem.

fire-log750x182

Postup při akutním zánětu vychází z filozofie nejprve dostat požár pod kontrolu a poté jej uhasit, aby nezpůsobil další škody v okolí.

Na místě jsou protizánětlivé léky stejně jako intervence směřující k omezení zátěže (včetně klidu či fixace kloubů).


TENDINOZA je naopak chronické degenerativní postižení zpravidla spojené s přetěžováním.

rotting-log750x183

Lze to přirovnat ke dřevu trouchnivějícímu v lese. 

K typickým příznakům patří bolest a ztuhlost již od počátku aktivity a zhoršující se při stupňující se zátěži.

Šlacha je často ztluštělá a citlivá na dotek.

Bolest je způsobena neurovaskulárním prorůstáním tkáně - hlavní znak tendinoz - nikoliv zánětem1.

Postupy se proto zaměřují především na jakési "oživení" pojivové tkáně, její zesílení a podpora novotvorby a reorganizace.

K povzbuzení vytváření nové tkáně musí mít metoda vliv na fibroblasty.

To jsou buňky odpovědné za řadu funkcí, včetně sekrece kolagenu a dalších součástí mezibuněčné hmoty (extracellulární matrix) a podílu na formování jizev.

Fibroblasty se mění v závislosti na zátěži.

Je důležité ovlivnit fibroblasty tak, aby vytvářely nový kolagen v organizované struktuře.

Účinná jsou některá excentrická cvičení (např. Alfredsonův protokol), avšak doporučená doba jejich provádění je 12 týdnů2

GT spolu s NMES a vysokofrekvenčními vibracemi (Hyperblade™  ) dokáže přinést výsledky za podstatně kratší dobu.

 


Achilles-graston-technique1084x239

Grastonova technika® 

Jedinečná forma IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization  ) pro identifikaci a zejména odstranění dysfunkcí měkkých tkání se ukázala účinnou cestou i u tendonitidy Achillovy šlachy.

Metoda je účinná při

  • lokalizaci a odstranění restrikcí v kinetickém řetězci pro snížení abnormální zátěže šlachy v akutní fázi

  • zatěžování šlachy s cílem stimulace růstu v chronické fázi.

GT® je vědecky podloženým postupem3, včetně retrospektivních studií4 i experimentálních modelů, které tento koncept podporují.

Studie na zvířecích modelech ukázaly, že tlak na tkáně prostřednictvím tupého nástroje vede k proliferaci (množení) fibroblastů.

Zároveň způsobuje jejich aktivaci a tím i produkci kolagenu5.

Lze předpokládat, že stejný koncept platí i u lidí.

Bylo rovněž prokázáno, že GT zvyšuje prokrvení celé oblasti, které vede k akceleraci hojení vazů 6.

Tato technika rovněž přispívá k řešení tendinozy cestou optimalizace uspořádání kolagenních vláken a zesílení tkání jako výsledek vlivu na produkci kolagenu a jeho uspořádání 7.

 


Hyperblade1084x253

Progresivní IASTM

V chronické fázi je cílem opatření zvýšit schopnost šlachy a svalů zvládat fyzickou zátěž.

GT® jako metoda je pro postupné zvyšování zátěže ideální.

Vhodné je souběžně s rostoucí zátěží instrumentu zvyšovat i zátěž cvičením.

Zpočátku se mobilizace (IASTM) provádí jen zlehka a ve statické pozici bez zatížení.

NEMS i HF vibrace lze používat bez omezení intenzity.


Postupně lze přidávat aktivní pohyb a poté i proti odporu.Achilles_eccentic_load1084x247

DALŠÍ OPATŘENÍ

Po zesílení původně degenerované šlachy někteří přidávají i excentrickou zátěž.

Opatrné zvyšování intenzity vede ke genezi nové tkáně.

Úspěch zvládání Achillovy tendinopatie spočívá především ve správně stanoveném stadiu.

Teprve poté je možné určit správný postup.

Ať se již jedná o tendinopatii v její akutní či chronické formě, klíčové zůstává řízení intenzity tlaku a zátěže.

Výše uvedená pravidla se samozřejmě netýkají pouze Achillovy šlachy, ale obecně většiny bolestivých postižení šlach a úponů

 

 


1 - Kraushaar BS, Nirschl RP. "Current concepts review: tendinosis of the elbow (tennis elbow)." J Bone Joint Surg 81 (1999): 259-278.

2- Alfredson H, Pietila T, Jonsson P, Lorentzon R. Heavy-load eccentric calf muscle training for the treatment of chronic Achilles tendinosis. Am J Sports Med. 1998;26:360-366.

3 - Simoneau, Guy. CSM 2011 Orthopaedic and Sports Physical Therapy Section Programming. JOSPT. 41.1 (2011): A1-A10.

4 - Perle SM, Perry DG, Carey-Loghmani MT. Effects of Graston Technique on soft tissue conditions: a prospective case series. WFC Exposition [poster presentation]. 2003.

5 - Gehlsen G, Ganion L, Helfst R. "Fibroblast responses to variation in soft tissue mobilization pressure." Medicine and science in sports and exercise 31.4 (1999): 531-535.

6 - Loghmani T., Warden S. "Instrument-assisted cross fiber massage increases tissue perfusion and alters microvascular morphology in the vicinity of healing knee ligaments". BMC Complementary and Alternative Medicine. Sept. 2013.

7 - Loghmani, M. Terry, and Stuart J. Warden. "Instrument-assisted cross-fiber massage accelerates knee ligament healing." journal of orthopaedic & sports physical therapy 39.7 (2009): 506-514.