Krční trakce u bolestí krční páteře

 cervical_traction1084x320

Co je cervikální trakce

Trakce   krční páteře známá jako cervikální trakce, je oblíbená léčba bolestí krční páteře a souvisejících potíží.

Podstatou je podélné roztažení struktur páteře v její ose a odstranění tlaku na ploténky, případně odstupující nervové kořeny.

Je považována za alternativu farmakologické či chirurgické terapie, je součástí fyzikální léčby (fyzioterapie) a lze ji provádět i doma.

Prostředky pro cervikální trakci lehce protahují oblast krční páteře a odtažením obratlů snižují útlak okolních tkání, roztahují vazy i pouzdra meziobratlových vazů.

Účinek je zpravidla výrazný a dostavuje se rychle.

 


cervical_traction_benefits1084x3339

Význam krční trakce

Trakce krční páteře odstraňuje různé typy a příčiny krčních bolestí, tenze a ztuhlosti.

Některé přístroje pomáhají i uvolnit myofasciální restrikce (stažení či zkrácení svalů a jejich obalů), což může významně přispět ke zmírnění bolestí a ztuhlosti a zvýšení flexibility celé krční oblasti.

Jsou často úspěšné i při řešení vyklenujících či vyhřezlých plotének  .

Výraznou úlevu přináší i ve většině případů natažení či křečí krčních svalů, některých krčních poranění, uskřinutí nervových kořenů či krční spondylozy.

Přístroje pro trakci krční páteře provádějí strečink krčních obratlů a svalů, aby uvolnily tlak a bolesti.

Zvětšením meziobratlových prostorů se vytváří více prostoru pro výstupy nervových kořenů a dochází k uvolnění svalů.

To vede k protažení a prodloužení svalových vláken a kloubních pouzder krčních obratlů a zlepšení pohyblivost a rozsahu pohybů.

Odstraňuje navíc nesprávné postavení obratlů a tím dále usnadňuje každodenní aktivity.

Metaanalýza z roku 2017   analyzovala studie týkající se účinnosti cervikální trakce při bolestech krční páteře. 
Odborníci zjistili, že tento způsob léčení výrazně snižuje intenzitu bolesti bezprostředně po aplikaci.
Skóre bolesti bylo nižší i v následujícím období.
Pro hodnocení dlouhodobých účinků trakce bude třeba provést podrobnější studie.

Studie z roku 2014   prokázala, že mechanická trakce pomáhala u lidí s uskřinutím nervových kořenů a bolestmi krční páteře.
Mechanická trakce byla účinnější než samotné cvičení nebo cvičení spolu se tahovým závěsem.  

 


how-to1084x297

Jak trakci provést

Je několik způsobů, jak dosáhnout protažení krčních struktur, ať již za pomoci fyzioterapeuta nebo samostatně přímo doma.

 

 

manual_cervical_traction1084x323

Manuální trakce

Manuální trakci zpravidla provádí fyzioterapeut.

Zatímco ležíte na zádech, fyzioterapeut šetrně táhne hlavu směrem od ramen.

Obvykle chvíli drží hlavu v odtažené pozici, poté povolí a postup opakuje.

Přizpůsobuje přitom polohu hlavy tak, aby byl výsledek co nejlepší.

Nevýhodou je nutnost opakovaných návštěv fyzioterapeuta (a tomu odpovídající cena) a nemožnost provádění trakce doma v případě potřeby i vícekrát denně.

- - -

 

 

mechanical_cervical_traction1084x344

Přístrojová axiální trakce

Tento způsob je rovněž prováděný v ambulanci fyzioterapeuta.

Hlava je v poloze na zádech fixována popruhy a jsou lankem připojeny k samotnému přístroji.

Ten pak elektronicky kontrolovaným tahem na krční páteř protahuje struktury v okolí krčních obratlů.

Výhodou metody je přesnější kontrola trakční síly.

Nevýhodou je kromě nutnosti opakovaných návštěv u většiny přístrojů i vyrovnání přirozené lordózy během aplikace, které zvyšuje riziko následného výhřezu plotének.

A samozřejmě i cena, která se pohybuje kolem 300-500 Kč/30 minut trakce s nutností alespoň 10 aplikací (alespoň 2x týdně), tj. 3-5.000 Kč za jednu sérii.

Po přístrojové trakci navíc musí pacient zůstat ležet nejméně stejný čas, po jakou trvala samotná trakce

 
- - -

 

ove-the-door_cervical_traction1084x365

Závěs pro krční trakci

V dřívějších dobách se v domácím prostředí používaly i metody závěsu (obvykle na dveře), kdy se hlava rovněž fixovala do závěsu.

Ten byl přes kladku spojený provázkem se závažím nebo sáčkem s vodou.

V dnešní době takový způsob „sebeléčení“ lze považovat za obsolentní s problematickým efektem.

 - - -

 

cervical_tractionAir1084x358

Vztlaková trakční ortéza

Při akutních problémech (uskřinutí nervového kořene) vykazují velmi dobré účinky nastavitelné trakční ortézy  .

Ty umožňují velmi jemnou kontrolu intenzity trakce podle aktuálního stavu.

Polstrovaná základna ortézy se opírá o ramena a hrudník, zatímco horní část podpírá bradu a zátylek.

Nastavovací prvky usnadňují dokonalé přizpůsobení ortézy individuálním anatomických poměrům.

Nejmodernější modely disponují speciální, vzduchem plněnou manžetou v oblasti krční lordózy.

Na rozdíl od obyčejných nafukovacích límců a podobných pomůcek dokáží plně zachovat důležité fyziologické zakřivení i při výrazném tahu za krční páteř.

Jsou považovány za nejúčinnější cestu řešení náhle vzniklých prudkých stavů pro domácí použití i v případě lehčích poranění krku.

Výhodou je jednoduchost použití a možnost pohybu a běžných činností i s nasazenou vztlakovou ortézou.

Intenzitu trakce lze snadno upravovat podle aktuálního stavu a velmi zvolna snižovat trakci při ukončení aplikace (tak lze lépe předejít možným rekompresním komplikacím u příliš rychlého uvolnění trakce).

Nevýhodou je omezení pohybu celé krční oblasti.

Proto jsou vztlakové ortézy určené výlučně pro zvládnutí akutní fáze,

Dlouhodobější fixace krku může vést k následným problémům s pohyblivostí celé krční páteře.

- - -

 

cervical-traction-intelligent1084x381

Inteligentní kombinovaná dynamická trakce

Nejmodernější terapeutický systém pro krční páteř kombinuje elektrické pulzy (EMS/TENS  ), hluboké tepelné záření FIR   (Far Infrared Radiation) a duální airbag pro šetrný fyziologický strečink krční páteře.

Aplikace probíhá v uvolněném stavu vleže na zádech a metoda využívá pouze hmotnosti hlavy.

Významným prvkem je dynamický charakter trakce (elektronikou řízené airbagy mění intenzitu i rozsah pohybů) a široké možnosti nastavení parametrů všech modů.

Klíčové je zachování, resp. akcentace fyziologického prohnutí krční páteře (lordózy) - její vyrovnání při obyčejném tahu (trakci) staršími metodami zvyšuje riziko následného výhřezu ploténky směrem k páteřnímu kanálu).

Tato patentovaná technologie vykazuje nejlepší výsledky u subakutních a chronických bolestí, kdy snižuje bolesti a citlivost svalů, uvolňuje stažení a kontraktury svalů i jejich fascií.

Řeší tak většinu potíží souvisejících s degenerativními změnami krční páteře (chondroza  , spondyloza  ) i vyklenujícími se či vyhřezlými ploténkami  .

 


side-effects1084x374

Vedlejší účinky a upozornění

Provádění cervikální trakce je obvykle bezpečné, ale mějte na paměti, že výsledky jsou u různých jedinců různé.

Každopádně celý proces musí být bezbolestný.

Je ale možné, že ucítíte vedlejší účinky, jako je bolest hlavy nebo závratě či nevolnost.

Výjimečně se může i dostavit pocit slabosti (až na omdlení).

Jakmile ucítíte jakékoliv výraznější příznaky ve smyslu výše uvedených či výraznější bolesti, aplikaci přerušte a konzultujte odborníka.

Nesprávným použitím by mohlo dojít i k poškození tkání, a proto by se krční trakce neměla používat u stavů, jako je:

* revmatická artritis

* voperované implantáty (např. šrouby v krční páteři)

* čerstvé poranění nebo zlomeniny krční páteře

* zjištěné nádorové onemocnění krční oblasti  

* infekce kostí (osteomyelitis)

* problémy nebo blokáda vertebrálních nebo karotických tepen

* osteoporoza

* nestabilita krční páteře

* spinální hypermobilita

 


consult_doctor

Je důležité respektovat bezpečností doporučení lékaře nebo výrobce a používat prostředky správným způsobem.

Nepřetěžujte tkáně příliš dlouhou trakcí zejména na počátku používání.

Jakmile pocítíte nepříjemné bolesti nebo podráždění či zhoršování potíží, aplikaci přerušte.


Zapamatujte si

Cervikální trakce může být bezpečnou a překvapivě účinnou cestou, jak zvládnout i úporné bolesti krční páteře.

Příjemný efekt může řadu uživatelů zpočátku inspirovat až k příliš intenzivnímu používání.

Důsledkem pak mohou být následující den ještě větší bolesti za krkem z příliš rychlého roztažení tkání (mají zcela jiný charakter - tupé, trvalé, bez vazby na polohu a pohyb, obvykle do 1-2 dnů samy ustoupí).

Proto je dobré intenzitu zpočátku zvyšovat jen pozvolna.

Ideálně by aplikace měla vést k úlevě od bolestí a ke zlepšení mobility a pružnosti celé krční oblasti.

V případě jakékoliv nejistoty se poraďte s odborníkem.

Painfree-kick_1083x224