Bolesti: cestou jsou kombinovaná řešení

Bolest není nemoc, ale obecný příznak signalizující poškození tkání.

Příčiny jsou samozřejmě nejrůznější a v případě větších či dlouhodobě přetrvávajících je potřeba odpovídající lékařské vyšetření k vyloučení závažné příčiny, případně k léčbě samotné příčiny bolestivého stavu.

Nejjednodušší cestou je farmakologická cesta, tedy analgetika.

Jejich nadužívání však stále narůstá a tím i výskyt vedlejších nežádoucích účinků.

Lékaři proto doporučují užívání léků maximálně omezit a tuto možnost ponechávat až na situace, kdy není možné bolesti zvládat jiným, přirozenějším způsobem.

Moderní, ale i tradiční fyzikální způsoby mírnění bolestí ale mají často i značně rozličný mechanismus účinku a pro různé situace mají rozdílnou účinnost.

Poměrně významná je i individuální reakce na různé způsoby léčby, kdy např. 2 ze tří pacientů reagují velmi pozitivně, zatímco u třetího je účinek dané metody nedostačující.

O to větší význam má nejen správný výběr metody ale i jejich optimální kombinace, případně i správné načasování.

Jedním příkladem může být souběžné používání mechanické rázové vlny (blokuje přenos bolestivých signálů na úrovni míchy a zlepšuje prokrvení poškozených tkání), tzv. Far Infrared záření (zvyšuje buněčnou aktivitu, zlepšuje prokrvení a urychluje hojení) a transkutánní neurostimulace TENS (stimulací senzitivních zakončení působí analgeticky a na rozdíl od léků nemá prakticky žádné omezení co do rozsahu či frekvence použití, protože nemá žádné vedlejší účinky).

Zároveň jako prevence dalšího zhoršování stavu je velmi vhodná speciální bandáž, která přenáší zátěž z poškozeného úponu na okolní zdravé svaly a ostatní tkáně.

Novou cestou je integrace několika různých metod do jediného přístroje, například pneumaticky řízené trakce páteře s FIR ohřevem ztuhlých svalů, vysokofrekvenční  vibrační masáží tkání v kombinaci s pulsním elektromagnetickým polem (viz L-TRAC  ) pro řešení bolestí bederní páteře. 

Důležité je i to, v jaké fázi se příčina bolesti nachází (např. jde-li o čerstvé poranění nebo chronické stadium), jde-li o zánět či degenerativní změny, zda se jedná o bolesti svalové či z vazivových tkání, apod.

Nesprávný výběr či kombinace velmi pravděpodobně povede ke zklamání, stejně jako nesprávné používání jinak dobře fungujícího prostředku. 

Ale i při správně volené kombinaci může u části populace být účinek nedostatečný a je třeba zvolit metodu jinou.

Nikdy však nelze dostatečně zdůraznit, že samotné tlumení bolestí jakoukoliv cestou neléčí jejich příčinu, kterou je třeba konzultovat s odborným lékařem.