PERKUSNÍ TERAPIE včera a dnes

Perkuse je v souvislosti s masážními technikami označována také jako „tapotement“.

Tento název se odvozen od francouzského slova „tapoter“, což znamená „poklepat“.

Perkusní (poklepové) pohyby mohou být aplikovány zejména na svalové partie těla a vazivové struktury (fascie, úpony, šlachy aj.).

Nemusí však být ideální na všechny oblasti a za všech okolností.

Perkusi je lépe se vyhnout

  • přímo nad výběžky kostí
  • nad povrchovými (superficiálními) nervy
  • nad paralyzovanými svaly
  • při těhotenství

 


massage-techniques-tapotement_1083

TAPOTEMENT

V minulosti byla perkuse aplikována zejména ve formě rychlých úderů zápěstím střídavě obou rukou.

Různé perkusní techniky se pak lišily hlavně podle částí ruky a způsobu úderů, které terapeut použil.

Klasická ruční perkuse je např. součástí klasické švédské masáže.

Je poměrně namáhavá a účinky na některé tkáně nemusejí být dostatečné.

Podobný efekt má tzv. vibrační terapie založená na použití mechanických zařízení, které přenášejí vibrace na povrch těla.

 


marble-relief-depicting-asclepius-or-hippocrates-treating-ill-woman--from-greece-1084

HISTORIE

Manuální vibroterapie je známa po staletí a byla používána starověkými Řeky i Římany, Číňany i Slovany.

K jejím obhájcům nakonec patřili i Platon, Sokrates či Hippokrates.

Teprve v 19. století zkonstruoval Zander mechanická pohybová zařízení pro léčbu neuralgie, dalšími průkopníky byli např. Taylor z New Yorku a Kellogg z Michiganu.

Historie vibračních mechanických zařízení tedy není příliš dlouhá.

Skutečný rozvoj nastal teprve v posledních letech s konstrukcí moderních elektronicky řízených ručních perkursorů.

Zpočátku byla perkusní terapie (někdy označovaná i jako „hluboká svalová stimulace“) z důvodu vysokých cen doménou hlavně špičkových profesionálních sportovců.

Překvapivě citelné účinky (uvolnění ztuhlých vazů a fascií, zpřetrhání drobných jizev a jizviček po úrazech a operacích, zvýšení krevní i lymfatické cirkulace, prodloužení svalových vláken /zejména při spasmech, ztuhlosti a zkrácení/ a zvýšení pohyblivosti ztuhlých kloubů) vedly k rychlému rozšíření metody i do každodenního života milionů běžných lidí.

 


ELEEES_pict1084

MODERNÍ DOBA

Předchůdci dnešních perkusních přístrojů připomínaly spíš ruční elektrické nářadí.

Vyznačovaly se krátkou výdrží baterií, vysokou hmotností, fixní rychlostí, skutečně nepříjemnou hlučností (přes 90 dB) a velmi vysokou cenou.

V průběhu posledních několika let ale obrovský technologický pokrok přinesl mnohem sofistikovanější a nesrovnatelně účinnější systémy s výrazně delší výdrží baterií a některé s provozem téměř na hranici slyšitelnosti.

Nejmodernější přístroje jsou vybaveny speciálně vyvinutými motory, vícebodově uloženými převodovkami a vyspělými elektronickými systémy řízení (Booster Pro 3  ).

Neuromuskulární vibrační terapie se dnes od tradiční masáže liší především desenzitizací okolí postižených tkání vysokofrekvenčními mechanickými rázy.

Již samotné zklidnění svalové tkáně dovoluje ošetření specifických svalově-vazivových postižení s menšími bolestmi a diskomfortem a poskytují tak účinnější úlevu.

Tradiční manuální techniky navíc nemusejí pronikat dostatečně hluboko do myofasciálních tkání, aby přinesly potřebný účinek.

 


percussor-neck1083

ÚČINKY

Studie z posledních let prokázaly, že perkusní terapie dokáže protáhnout svalová vlákna až 30 x účinněji než běžná masáž (Booster X  ).

Perkuse pomáhá udržovat svalovou rovnováhu i napětí svalů v postižené oblasti a výrazně tak snižovat ztuhlost a fyzickou zátěž kostí a kloubů (Booster Pro 2  ).

Neuromuskulární perkusní terapeutické přístroje tak stále účinněji pomáhají uvolnit bolesti a ztuhlost svalů, zlepšit pohyblivost a omezit bolestivost kloubů a podporují hojení a regeneraci masivním zvýšením prokrvení a cirkulace.