PERKUSNÍ TERAPIE včera a dnes

Perkuse je v souvislosti s masážními technikami označována také jako „tapotement“.

Tento název se odvozen od francouzského slova „tapoter“, což znamená „poklepat“.

Perkusní (poklepové) pohyby mohou být aplikovány zejména na svalové partie těla a vazivové struktury (fascie, úpony, šlachy aj.).

Nemusí však být ideální na všechny oblasti a za všech okolností.

Perkusi je lépe se vyhnout

  • přímo nad výběžky kostí
  • nad povrchovými (superficiálními) nervy
  • nad paralyzovanými svaly
  • při těhotenství

 


massage-techniques-tapotement_1083

TAPOTEMENT

V minulosti byla perkuse aplikována zejména ve formě rychlých úderů zápěstím střídavě obou rukou.

Různé perkusní techniky se pak lišily hlavně podle částí ruky a způsobu úderů, které terapeut použil.

Klasická ruční perkuse je např. součástí klasické švédské masáže.

Je poměrně namáhavá a účinky na některé tkáně nemusejí být dostatečné.

Podobný efekt má tzv. vibrační terapie založená na použití mechanických zařízení, které přenášejí vibrace na povrch těla.

 


marble-relief-depicting-asclepius-or-hippocrates-treating-ill-woman--from-greece-1084

HISTORIE

Manuální vibroterapie je známa po staletí a byla používána starověkými Řeky i Římany, Číňany i Slovany.

K jejím obhájcům nakonec patřili i Platon, Sokrates či Hippokrates.

Teprve v 19. století zkonstruoval Zander mechanická pohybová zařízení pro léčbu neuralgie, dalšími průkopníky byli např. Taylor z New Yorku a Kellogg z Michiganu.

Historie vibračních mechanických zařízení tedy není příliš dlouhá.

Skutečný rozvoj nastal teprve v posledních letech s konstrukcí moderních elektronicky řízených ručních perkursorů.

Zpočátku byla perkusní terapie (někdy označovaná i jako „hluboká svalová stimulace“) z důvodu vysokých cen doménou hlavně špičkových profesionálních sportovců.

Překvapivě citelné účinky (uvolnění ztuhlých vazů a fascií, zpřetrhání drobných jizev a jizviček po úrazech a operacích, zvýšení krevní i lymfatické cirkulace, prodloužení svalových vláken /zejména při spasmech, ztuhlosti a zkrácení/ a zvýšení pohyblivosti ztuhlých kloubů) vedly k rychlému rozšíření metody i do každodenního života milionů běžných lidí.

 


ELEEES_pict1084

MODERNÍ DOBA

Předchůdci dnešních perkusních přístrojů připomínaly spíš ruční elektrické nářadí.

Vyznačovaly se krátkou výdrží baterií, vysokou hmotností, fixní rychlostí, skutečně nepříjemnou hlučností (přes 90 dB) a velmi vysokou cenou.

V průběhu posledních několika let ale obrovský technologický pokrok přinesl mnohem sofistikovanější a nesrovnatelně účinnější systémy s výrazně delší výdrží baterií a některé s provozem téměř na hranici slyšitelnosti.

Nejmodernější přístroje jsou vybaveny speciálně vyvinutými motory, vícebodově uloženými převodovkami a vyspělými elektronickými systémy řízení (BOOSTER FT Master  ).

Neuromuskulární vibrační terapie se dnes od tradiční masáže liší především desenzitizací okolí postižených tkání vysokofrekvenčními mechanickými rázy.

Již samotné zklidnění svalové tkáně dovoluje ošetření specifických svalově-vazivových postižení s menšími bolestmi a diskomfortem a poskytují tak účinnější úlevu.

Tradiční manuální techniky navíc nemusejí pronikat dostatečně hluboko do myofasciálních tkání, aby přinesly potřebný účinek.

 


percussor-neck1083

ÚČINKY

Studie z posledních let prokázaly, že perkusní terapie dokáže protáhnout svalová vlákna až 30 x účinněji než běžná masáž (Booster X  ).

Perkuse pomáhá udržovat svalovou rovnováhu i napětí svalů v postižené oblasti a výrazně tak snižovat ztuhlost a fyzickou zátěž kostí a kloubů (Booster Pro 2  ).

Neuromuskulární perkusní terapeutické přístroje tak stále účinněji pomáhají uvolnit bolesti a ztuhlost svalů, zlepšit pohyblivost a omezit bolestivost kloubů a podporují hojení a regeneraci masivním zvýšením prokrvení a cirkulace.