LASER a regenerace chrupavek u osteoartrózy

Laser_Effect Nambi_Journal1084x231

Studie publikovaná v International Journal of Medical Research & Health Science zkoumala působení terapie pomocí tzv. studeného laseru   (Low Level Laser therapy, LLLT).

Prokázala analgetické i biochemické účinky u pacientů s chronickou osteoartritidou kolene (gonartrozou).

Osteoartroza (nemoc z opotřebení) je jedna z nejčastějších forem artritidy.

K typickým příznakům patří:

  • bolesti
  • zánět kloubu
  • porucha svalové stability
  • funkční poruchy

Osteoartroza navíc ničí chrupavky pokrývající povrch kolenního kloubu.

Výsledkem je zúžení kloubních štěrbin, které dále omezuje pohyblivost.

I běžné každodenní aktivity mohou být výrazně ztížené.

Jak se zužují kloubní prostory, tření mezi kostmi se zvyšuje a tlumící funkce chrupavek mizí.

Objevují se výše popsané příznaky (bolest, ztuhlost, otoky a omezení pohyblivosti).

Nejčastěji poškozenými klouby jsou ty nejvíce zatěžované - kolena a kyčle.

 


osteoartritis_knee_1084x201

GONARTROZA (OSTEOARTRITIDA KOLENE)

Americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) odhaduje, že osteoartroza kolene (gonartroza) postihne v průběhu života 46% dospělých.

Výskyt výrazně roste s věkem.

Je tak velmi důležité mít k dispozici možnosti, jak rozvoji choroby předcházet a jak omezit riziko postižení či jeho další rozvoj.

Odborníci mají za to, že terapie studeným laserem (LLLT) tlumí bolesti svým analgetickým působením.

Stejně tak podle nich pomáhá v regeneraci chrupavek.

Cílem studie týmu profesora Nambiho bylo ověřit analgetický a reparační efekt LLLT u pacientů s gonartrozou (osteoartrozou kolene).

 


laser_beams1084x188

LOW LEVEL LASER THERAPY (LLLT)

Aktivní účastníci studie podstoupili aplikaci LLLT 3x týdně.

Celková doba léčby byla 4 týdny.

Srovnávací (placebo) skupina byla léčena stejným přístrojem, avšak s nulovou energií laseru.

U obou skupin byla LLLT doplněna konvenčním cvičením (včetně kineziotapingu).

To  obsahovalo zahřátí, posilovací cviky a strečink.

 


KNEE-MRI1084x251

VÝSLEDKY

Pozorování ukázaly, že po 4 a po 8 týdnech LLLT vykazovala aktivní skupina (laser  ) významně odlišné údaje.

Data z měření uskutečněných před zahájením LLLT a poté ve 4. a 8. týdnu ukazuje tato tabulka:

ŠÍŘKA KLOUBNÍ ŠTĚRBINY

Počátek

4.týden

8.týden

Aktivní skupina (laser)

2,2mm

3,8mm

4,2mm

Placebo skupina (bez laseru)

2,4mm

2,6mm

2,8mm

 

Z výsledků je patrné, že u aktivní skupiny došlo ke zlepšení o 2 mm.

Avšak u placebo (bez aplikace laseru) chrupavka zesílila v průměru jen o 0,4 mm.

 


Runner-knee1084x227

ZÁVĚR

Studie prokázala, že Low Level Laser Therapy je skutečně účinnou cestou k

  • omezení bolestí
  • zvětšení nitrokloubního prostoru a
  • zlepšení celkové tloušťky chrupavky

Jde o výsledek biochemických změn, které aplikace Low Level Laseru ve tkáních vyvolává.