Co jsou PŘENESENÉ BOLESTI

referred_pain1084x300

Bolesti, které jsou vnímány na jiném místě těla, než kde je jejich původ, jsou označovány jako "přenesené bolesti" (angl. referred pain).

Jsou výsledkem složité sítě navzájem propojených senzorických nervů, které zásobují mnoho různých tkání.

Může se tak např. stát, že v případě poranění lokalizovaného na jedné straně této nervové sítě mohou být bolestivé signály mozkem chybně interpretovány jako bolest přicházející z nervů ve skutečnosti inervujících jiné místo v okolí traumatu.

 


referred_pain_theoryCZ1084x275PŘÍČINA PŘENESENÝCH BOLESTÍ

Řada neuroanatomických a fyziologických teorií uvádí, že zadní kořeny míšní a neurony mozkového kmene dostávají konvergentní signály z různých tkání.

Jinými slovy, na určité úrovni nervových drah se spojují nervové vjemy přicházející z různých zdrojů a dál pokračují společnou dráhou.

Vyšší mozková centra pak nejsou vždy schopné přesně identifikovat vstupní zdroj bolesti.

Typickým příkladem je konvergence nervových drah žaludku a odpovídající úrovně míchy, v jejíž důsledku mohou být nervové stimuly z oblasti žaludku vnímány jako bolesti přicházející z míšních kořenů (svalů a kůže).

Kromě orgánových přenesených bolestí souvisejících zejména s nitrobřišními orgány (dezinterpretace viscerálních a somatických signálů) souvisí přenesené bolesti především s existencí tzv. spoušťových bodů (trigger points  ).

 


triggerpoints1084x268

PŘENESENÉ BOLESTI A SPOUŠŤOVÉ BODY

Až na výjimky (např. m. deltoideus) jsou pro trigger pointy typické právě bolesti přenesené do jiného místa.

Přitom projekce bolestí je pro specifické spoušťové body typická a případ od případu se v zásadě neliší.

Při podezření na přenesenou bolest je dnes možné vcelku jednoduše zjistit, kde by se mohl nacházet zdroj potíží.

Je možné použít např. přehledného průvodce trigger pointy  a souvisejícími oblastmi přenesených bolestí.

Pokud člověk pociťuje bolesti v přední části ramene, stačí kliknout na horní paži homunkula (človíčka) a poté na přední část ramene.

Objeví se přehled oblasti (trigger pointů), které se bolestivými signály promítají právě do oblasti přední části ramenního kloubu:

Často je možné v některé z uvedených oblasti nahmatat bolestivý uzlík či místo, při jehož stisku je bolest v rameni intenzivnější (pak se velmi pravděpodobně o přenesenou bolest způsobenou tímto uzlíkem /trigger pointem/ skutečně jedná).

Některé trigger pointy však jsou jen stěží přístupné - buď jsou uloženy příliš hluboko (typicky v m.iliopsoas v hloubce bederní oblasti) nebo dokonce skryté pod kostí (např. m. subscapularis na vnitřní straně lopatky).

I ty je ale možné vcelku spolehlivě odhalit pomocí tzv. perkusoru   - přístroje, který je navíc ideálním prostředkem i pro samotné řešení problémů s trigger pointy spojených.

 

 

 pain_free_neck  1083