T&T: BOOSTER při impingement syndromu

shoulder-anatomyCZB-1083x400

Energie vysokofrekvenčních rázů perkusoru je velmi účinným prostředkem i při tendinopatii   rotátorové manžety.

Ta je často označována jako SubAkromiální Impingement Syndrom (SAIS).

Cílem je nejprve mobilizace (uvolnění) lopatky, na které začíná většina rotátorů pažní kosti (humeru).

Až poté následuje ošetření rotátorů, jejich aponeurózy a deltového svalu.

 


rhomboid-muscles1083x521

SCAPULÁRNÍ MOBILIZACE 

Fixovaná lopatka (lat. scapula) má nepříznivý vliv na chování rotátorů upínajících se na společnou aponeurozu (šlachu) zvanou "manžeta".

Proto je u SAIS důležité začít uvolněním obou kosočtverečných svalů (rhomboideus major a minor).

Jsou-li ztuhlé, výrazně omezují volný pohyb lopatky.

Jejich přílišná trakce se přenáší i na svaly pokračující k manžetě.

Doporučujeme použít kulovitou hlavici perkusoru (lépe menší, je-li na výběr) nebo dokonce konickou.

Ideální je poloha na boku nebo na zádech a nízká či střední frekvence rázů.

Hlavice perkusoru se pohybuje mezi vnitřním okrajem lopatky a páteří.

Je vhodné vyhýbat se přílišnému kontaktu s výběžky kostí, kdy perkusor začne vibrovat.

Jen mírným tlakem uvolníme oba svaly, zejména bolestivé body (trigger pointy).

Tak se lopatce vrátí její přirozený volný pohyb.

 


deltoid_percussion1083x241

RELAXACE M.DELTOIDEUS

Nelze však očekávat, že bolesti spojené s manžetou pouze s uvolněním lopatky zmizí.

Zpravidla je potřeba zrelaxovat i protilehlou oblast deltového svalu.

SAIS může mít své počátky v rhomboideální oblasti.

V každém případě ale způsobuje dysfunkci m.deltoideus a supraspinatus.

Zánětlivé změny úponů těchto svalů způsobují píchavé pocity.

Použijte kulovitý nástavec, případně Air Soft (Pro3).

Opřete ruku tak, aby oblast deltoideu byla maximálně uvolněná.

Perkusorem nastaveným na střední frekvenci rázů vyhledejte citlivé body ve svalu.

Ty pak pomocí perkusoru zcela eliminujte.

Tím uvolníte mechanickou příčinu píchavých bolesti, které ustoupí.

 


TIPY NA KONEC

Nejčastěji opomíjený bod při SAIS je biceps.

Dlouhá hlava bicepsu se upíná na horní část ramenního kloubu.

Není neobvyklé, že bolesti ramene se šíří směrem dopředu

To jsou nejčastěji případy současného postižení úponu této hlavy bicepsu.

Pokud je vynechána, může být výsledek ne zcela uspokojivý.

Stačí přitom použít perkusor při středně vysoké frekvenci rázů proti vnitřní části bicepsu.

Ideální je buď menší kulovitá nebo AirSoft hlavice.

Pokud ucítíte citlivost v tricepsu, neváhejte ošetřit i tato místa, byť nemívají přímý vliv na podstatu SAIS.