GURUpedia

bookshelves1084x124

Informace a zajímavosti vztahující se k příčinám bolestí a k jejich řešením dostupným na painGURU.


 

Použití TENS při implantovaném KARDIOSTIMULÁTORU

Spolu s technologickým pokrokem v medicíně přibývá pacientů vhodné pro aplikaci TENS/EMS, kteří mají implantovaný kardiostimulátor nebo kardioverter. Transkutánní elektrické impulzy TENS/EMS jednotek...

FEMOROACETABULÁRNÍ SYNDROM

Femoroacetabulární impingement syndrom (FAIS) je pohybově podmíněné klinické onemocnění kyčelního kloubu. (výraz impingement pochází z lat. impingere - narážet, utlačovat, interferovat) Př...

Dynamická dekompresní terapie (DDSTM) u bolestí

Bolesti jsou dlouhodobě nejčastějším problémem, který pacienty k lékařům přivádí. Aby bylo možné z široké škály možností vybrat tu nejúčinnější, je nezbytné určit příčinu a zdroj bolestí. Farmakoter...

CLUSTER HEADACHE - často horší než migréna

Zřejmě k nejhorším typům primárních bolestí hlavy hlavy patří tzv. "cluster headache" (CH) (z angl. cluster - skupina, roj). Anglické označení je odvozeno od způsobu, jakým pacienty postihují. Přich...

TTH - tenzní bolesti hlavy

CO JSOU TENZNÍ BOLESTI HLAVY Jde o nejčastější formu tzv. cefalgie neboli cefaley (bolestí hlavy) - Tension Type Headache / TTH/.  Většina pacientů s akutním tenzním typem bolestí se neobrátí n...

MIGRÉNA

Název migréna pochází z řeckého výrazu hemikrania (ἡμικρανία), který byl zkomolen překladu do latiny na hemigranea. Jeho starofrancouzským překladem pak vznikl název "migraine" (migréna). Jak tedy z...

CERVIKÁLNÍ VERTIGO - závratě od krční páteře

CO JE CERVIKÁLNÍ VERTIGO Cervikální vertigo (také nazývané cervikogenní závratě) neboli cervikovestibulární syndrom je velmi častá diagnóza, i když se jedná o spornou jednotku. Poruchy krční p...

Co jsou PŘENESENÉ BOLESTI

Bolesti, které jsou vnímány na jiném místě těla, než kde je jejich původ, jsou označovány jako "přenesené bolesti" (angl. referred pain). Jsou výsledkem složité sítě navzájem propojených senzorických...

CERVIKOKRANIÁLNÍ SYNDROM: bolest hlavy od krční páteře

Největší skupinu hlavy bolestí hlavy tvoří tzv. cervikogenní bolesti neboli cervikokraniální syndrom (CC syndrom). Tento termín zavedl již v roce 1983 jeden ze zakladatelů International Headache Soci...

TENDINOPATIE: proč je důležité rozlišovat tendinitidu od tendinosy

Když si představíte akutní zánět šlachy - tendinitis - napadne vás bolest  pálení postižené oblasti omezená síla snížená pružnost bolesti provázející každodenní aktivity Přitom je&nbs...

BOLESTI KYČLE: 9 příčin kyčelních bolestí a problémů

Kyčelní kloub vydrží obrovský počet opakovaných pohybů a značnou zátěž.  Tření mezi hlavicí a jamkou při pohybu v tomto největším kulovitém (ball-and-socket) kloubu brání vrstvy chrupavky. S po...

RÁZOVÁ VLNA: přínos, účinnost a využití

Rázová vlna (shock wave) vzniká uvolněním značné energie z velmi malého bodu a vibrace se přenesou do jeho okolí. Jsou známé např.jako zdroj velkého třesku při překonávání rychlosti zvuku u superson...

Elektroterapie nebo ELEKTROSTIMULACE ?

Odpověď na tuto otázku je prostá. Elektroterapie i elektrostimulace jsou různé názvy pro totéž.  V obou případech se jedná o aplikaci velmi slabých elektrických signálů do těla přenášených přes...

MYOFASCIÁLNÍ MEDIRIDANY: struktura, funkce a význam

Pro pochopení významu myofasciální mobilizace je důležité vědět, jak jsou fascie v těle organizovány ve smyslu myofasciálních meridiánů. Fasciální dráhy (pásy) rozkládají zátěž, usnadňují pohyb a pos...

Neurostimulace: NMES vs. TENS

Jak neuromuskulární elektrická stimulace (NMES), tak transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) používají elektrické mikroimpulsy.  Myostimulace NMES především pro posílení či uvolnění sva...

Fenomén IASTM: co to je?

Ve světě fyzioterapie, rehabilitace a muskuloskeletálních ošetření existuje řada tzv. IASTM postupů. Jedná se o uvolnění fasciálních restrikcí a adhezí v měkkých tkáních (svaly, úpony, vazy, fas...

BOLESTI ZAD & ILIOPSOAS

Jeden z největších a nejsilnějších svalů v těle - m. iliopsoas -  se skládá ze tří části:  m. psoas major (velký sval bederní) m. psoas minor (malý sval bederní) m. iliacus (sval kyčeln...

RED LIGHT THERAPY - kosmická technologie

RLT - CO TO JE A KDE SE VZALA RedLight Therapy (RLT) využívá bioaktivního elektromagnetického záření vlnové délky 620 až 700 nm. Nejlepší výsledky vykazují délky mezi 630 a 680 nm.  LED zdroje...

SPONDYLÓZA - co to vlastně je?

Mnoho lidí trpících zvětšujícími se bolestmi páteře se od svého lékaře dozví diagnozu: SPONDYLÓZA Ale co to vlastně je?   Jde o poměrně široce používaný termín pro celou škálu onemocnění páte...

PNEUMATICKÁ KOMPRESE u osteoartrózy kolene

Nejčastějším příznakem osteoartrózy kolene je edém (otok). Toto nahromadění tekutin ve tkáních narušuje mechaniku kloubu i aktivitu svalů. Proto je nezbytné eliminovat otok již v prvních fázích reha...

LASER a regenerace chrupavek u osteoartrózy

Studie publikovaná v International Journal of Medical Research & Health Science zkoumala působení terapie pomocí tzv. studeného laseru   (Low Level Laser therapy, LLLT). Prokázala analgetick...

SPONDYLOLISTEZA - co to je

Při spondylolisteze se tělo obratle posouvá proti spodnímu sousedovi dopředu a dolů. Název pochází z řeckého "spondylos" (obratel) a "olisthos" (kluzkost). Někdy se používá obecnější termín olisteza...

Co je STALL FORCE u perkusorů?

Při srovnání perkusorů často narazíme na hodnotu STALL FORCE. Někdo tvrdí, že čím je vyšší, tím lépe. Je to pravda? A co to vlastně je, to STALL FORCE?   FYZIKÁLNÍ POHLED STALL Force (k...

BOLESTI DOLNÍCH ZAD: příčiny a léčba

Pro bolest v oblasti dolních zad (Low Back Pain, LBP) jako klinického syndromu jsou typické bolest svalové napětí a ztuhlost mezi dolním okrajem žeber a hýžďovými rýhami.   Low Ba...

Co jsou "TRIGGER POINTS"?

Možná jste už o spoušťových bodech něco slyšeli. A nebo o "trigger points" (TP), což je v angličtině totéž. Někdy jsou také označovány jako svalové "uzly". Mnohým z nás ale není úplně jasné, co js...

TENDINOPATIE: časté a nepříjemné

Postižení šlach je většinou způsobené více faktory. Bývá označováno jako "tendonitis" charakterizované zánětem nebo jako "tendinóza" s typickými degenerativními změnami. V posledních letech byl při...

PLANTÁRNÍ FASCIITIS

PŘEHLED Plantární fasciitida (lidově někdy nesprávně nazývaná patní ostruha) je jednou z nejčastějších příčin bolesti paty.  Podle průzkumu Americké podiatrické asociace 77% Američanů trpí...

Který GUN je pro mne optimální ?

Žádný perkusor není vhodný pro každého. Jenže vybrat ten optimální vůbec není jednoduché.   VRTAČKY A PILKY NA INTERNETU Pryč jsou doby, kdy bylo k dispozici jen pár modelů předních výrob...

Má smysl TENS u tenisového lokte?

Nenechte se zmást názvem - tenisový loket má mnohem více obětí než jen tenisové hráče. Bolestivý stav je způsobený opakovaným přepětím a namáháním svalů předloktí. Nadměrné zatížení často přichází...

Co je TENS?

TENS je zkratka pro Transkutánní Elektrickou Nervovou Stimulaci, metodu pro tišení bolestí, která využívá slabé elektrické proudy přenášené přes kůži do tkání. TENS doporučují kliniky léčby bolesti ...

PERKUSNÍ TERAPIE včera a dnes

Perkuse je v souvislosti s masážními technikami označována také jako „tapotement“. Tento název se odvozen od francouzského slova „tapoter“, což znamená „poklepat“. Perkusní (poklepové) pohyby ...

DEKOMPRESE PÁTEŘE pomocí trakce

Problém zvaný ploténky V mládí jsou naše ploténky mezi obratli velmi pružné, obsahují vysoký podíl vody a působí jako téměř dokonalé tlumiče mezi obratli. S postupujícím věkem ale se podíl vody v ...

LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZA: efektivní léčba

Lumbální spinální stenóza (zúžení bederní páteře) obvykle začíná postupně a dlouhou dobu se progresivně zhoršuje. Páteř s věkem podléhá degeneraci obratlů, plotének, svalů i vazů. Vlivem zúžení pá...

Co je IFT a jak funguje?

IFT je zkratka pro InterFerential Therapy (interferenční proudy) IFT představuje impulsní dvoupólové nebo čtyřpólové proudy, které mají tonizační a analgetický účinek, prokrvují tkáň, zlepšují v...

NESTABILITA KOLENE

PORUCHA VAZU Nestabilita kolene je dána nedostatečnou funkcí některého vazu, většinou po úrazu. Nejčastějším důvodem je přetržený přední zkřížený vaz. Vzácnější důvod představuje poranění za...

FIR (Far InfraRed) - co to je?

Zcela na začátku je třeba zopakovat, že bandáže a prostředky emitující FIR (Far InfraRed) záření nelze zaměňovat s obyčejnými zahřívacími dečkami nebo návleky. FIR působí biologické změny v hlubších t...

SKOKANSKÉ KOLENO (jumper´s knee)

Jedná se o bolest úponu čtyřhlavého svalu stehna (musculus qudriceps femoris) na patelu. Přetěžování v tomto místě omezuje průtok krve a lymfy, které mají za úkol nejen svaly a ostatní tkáně zásobov...

STIMULACE SVALŮ prostřednictvím EMS

Optimalizace kmitočtu a trvání impulsu pro budování svalů, síly a vytrvalosti Jednotlivé svaly se v podstatě skládají ze dvou typů vláken: Červená svalová vlákna - označovaná také jako pomalá, jso...

Co je HAN stimulace?

K nejsilnějším lékům vyráběným farmaceutickými firmami a po kterých se budete cítit lépe, určitě patří tzv. narkotika. Ta blokují bolest a vyvolávají pocit extrémního blaha. Jsou velmi účinné při tlum...

SMR - Self Myofascial Release

Trigger point terapie, ART (Active Release Techniques), IASTM - to vše znamená podobnou věc. Technický název však zní "Self-Myofascial Release". Co to přesně znamená? Self  – &nb...

Zpožděná bolest svalů (DOMS)

Běžná bolest svalů   objevující se obvykle pár hodin po zátěži nebo na druhý den je přirozená. Bývá způsobena především nahromaděním metabolitů, např. kyseliny mléčné (laktátu). Zcela odlišné ...

SVALOVÁ BOLEST

Svalovou bolest zažila alespoň jednou v životě většina z nás. Jde o citlivost, bolestivost nebo i prudkou bolest svalu. Kteréhokoliv svalu v těle. Příčin je přitom mnoho. Stupeň bolesti se může ...

Carbon a Far InfraRed záření

Nejprve je třeba říci, že "není teplo jako teplo".  Zahřívání povrchu kůže teplými předměty sice působí příjemně, ale lokální zvýšení teploty kůže a podkoží zvýší průtok krve, které teplo o...