Jak GOLF vede k časné LUMBÁLNÍ DEGENERACI

převzato z Journal of Neurosurgery

V článku "Golf: a contact sport. Repetitive traumatic discopathy may be the driver of early lumbar degeneration in modern-era golfers" publikovaném v Journal of Neurosurgery: Spine, lékaři Corey T. Walker, Juan S. Uribe, a Randall W. Porter z Barrow Neurological Institute popisují biomechaniku moderního golfového úderu a její klinické důsledky.

golf_lumbar_degenerationTopCZ1084x911Obr. 1: V průběhu nápřahu vytváří maximální rotace golfistových ramen proti spojnici kyčlí potenciálně nebezpečnou energii známou jako "X-faktor" a zároveň vede k supramaximální torzní axiální rotaci bederní páteře.


Autoři zdůrazňují, že "
mezi profesionálními i amatérskými golfisty zůstávají problémy se zády nejčastějším poraněním, tvořícím, 55%, resp. 35% všech úrazů při golfu". 

Také upozorňují, že současní profesionální golfisté zažívají problémy s páteří v mnohem mladším věku než běžná populace.

Ve snaze vysvětlit, proč se tak děje, se zaměřili na to, jak se golfový švih dnešních profesionálů, jak je např. Tiger Woods, liší od švihu golfových legend Jacka Nicklause a Bena Hogana.

 S rozvojem golfu posledních dvaceti let se golfový švih stal mnohem silovějším.

Aby se udrželi na špičce, profesionální golfisté stále více podstupují intenzivní silový trénink.

A změnila se i technika švihu.

golf_lumbar_degenerationBottomCZ1084x893

Obr. 2: Během explozivního švihu působí boční flexe tzv. "crunch" vzdálenějšího strany páteře a výrazně asymetrické zatížení plotének a facetových kloubů.


V průběhu "downswingu" (fáze švihu z vrcholu nápřahu k míčku) působí na ploténky a meziobratlové klouby mnohem větší kompresivní síla.

Ta vede k asymetrickému postižení těchto struktur.

Při více než 300 úderech během jediného dne způsobuje opakovaná mikrotraumata páteřních struktur.

Ta v průběhu času mohou vyústit v patologické postižení, které autoři nazvali opakovanou traumatickou diskopatií ("repetitive traumatic discopathy" - RTD).

Pro ilustraci, jak k tomu dochází, autoři rozebírací roky trvající ochromující bolesti zad Tigera Woodse.

Ve své práci Dr. Walker s kolegy probírají biomechaniku moderního golfového švihu a jak souvisí s rozvojem RTD, stále nižší věk hráčů s RTG a možnost, že atletický silový trénink golfistů může přispívat ke vzniku RTD.

Také navrhují léčbu pro pacienty s opakovanými spinálními mikrotraumaty.

Na dotazy o studii Dr. Walker říká:

"Jsme přesvědčeni, že zkušenosti Tigera Woodse s postižením páteře odhalují skutečný a podceňovaný problém současných golfistů. Repetitivní traumatická diskopatie (RTD) je výsledkem léta trvajících nárazů a natažení páteřních struktur vedoucích ke jejímu zborcení a nestabilitě a k bolestem.

Doufáme, že lékaři - zejména chirurgové - budou schopní diagnostikovat a léčit golfisty s RTD speciálními moderními postupy."

(Zdroj: https://thejns.org/spine/view/journals/j-neurosurg-spine/31/6/article-p914.xml)