Když úpony bolí (entezopatie)

Vedle častého postižení šlach a vazů jsou zdrojem bolestí poškození samotných úponů těchto struktur.

Pojmenování pochází z řeckého slova enthesis, což znamená úpon.

Přechod vazu či šlachy do kostní tkáně je velmi složitá struktura, která dokonale splňuje funkci přenosu síly svalů na kosti či klouby.

Bez nich by byl jakýkoliv pohyb zhola nemožný.

Periost (okostice) pokrývající kosti v místě úponu šlachy na kost chybí.

 


Sharpey_fibres1083x240

SHARPEYOVA VLÁKNA

Vlákna šlachy pronikají povrchem kostí a plynule přecházejí až do tzv. trámčiny uvnitř kosti (spongy bone).

Tato vlákna pronikající kostí se nazývají Sharpeyova vlákna (Sharpey´s fibers).

Tah těchto vláken přímo ovlivňuje jejich pevnost a směr.

Proto např.intenzivní trénink či naopak upoutání na lůžko může jejich strukturu podstatně změnit.

Tento mechanismus zajišťuje mimořádnou pevnost a odolnost v místě přechodu šlachy v kost.

Náhlé přetížení šlachy nad únosnou mez může způsobit její přetržení

 • v jejím průběhu
 • v přechodu šlachy ve sval (muskulotendinózní junkce)
 • v místě jejího úponu ke kosti.

 

V praxi je ale úplné odtržení šlachy přímo v místě úponu mimořádně vzácné.

Většinou se úpon vylomí i s okolní kostí a samotný přechod s pevnými Sharpeyovými vlákny zůstane neporušený.

Není tedy pochyb, že struktura úponů je velmi dokonalá.

 


tennis-elbow1083x240

CHRONICKÉ PŘETĚŽOVÁNÍ

Proto možná překvapí, že poškození úponů (entezopatie) jsou nečekaně častá.

Důvodem je dlouhodobé submaximální přetěžování, které k přetržení či odtržení úponu či šlachy není dostatečně intenzivní.

Vede však ke vzniku mikroskopických trhlin nejvíce namáhaných vláken uvnitř tkáně.

Tyto mikrotrhliny se mimořádně obtížně hojí, protože odtržené konce se pokračující zátěží od sebe znovu oddalují.

Výsledkem jsou charakteristické projevy:

 • bolesti (většinou i v klidu)
 • omezení funkce příslušného kloubu
 • citlivost úponu na dotyk
 • omezená svalová síla.

 


enthesopathy4_1083x215

NEJČASTĚJŠÍ VÝSKYT

Ačkoliv se chronická entezopatie může týkat v podstatě kteréhokoliv úponu, přeci jen některé ve výskytu dominují:

 • Tenisový loket  
  Bolestivé onemocnění úponu m.extensor carpi radialis na vnější epikondyl pažní kosti

 • Oštěpařský či golfový loket  
  Stejné postižení vnitřní strany lokte, tedy úponu mm. flexoris comm.

 • Iliotibiální syndrom   (ITBS)
  Bolesti způsobené zvýšeným třením mezi úponem iliotibiálního traktu a postranním výběžkem femoru.


 • Skokanské koleno  
  Entezopatie patelárního vazu vznikající prudkým tahem čtyřhlavého svalu.

 • Peritendinitida Achillovy šlachy  
  Velmi častá tendinopatie po náhlé zátěži typická bolestivým prosáknutím okolí šlachy.
  Omezení krevního zásobení může vést k degeneraci šlachy a jejímu následnému přetržení.

 • Bolestivé tříslo   (hip adductor tendinopathy)
  Entezopatie mm.adductores je zřejmě postižením společného úponu adduktorů stehenní kosti.

 • Entezopatie velkého trochanteru
  Nejčastěji poškození úponu m. gluteus medius vyskytující se hojně u žen.
  Vyvolává obavy z artrózy kyčelního kloubu.
  Objevuje se typicky po zahájení cvičení aerobiku či delší nárazové chůzi (např. poznávací zájezdy).

 • Impingement syndrom  
  Postižení úponové aponeurózy tří svalů tvořících tzv. rotátorovou manžetu.
  Kromě sportovců způsobuje velké problémy např. i zedníkům, řemeslníkům či kutilům pracujícím se vztyčenýma rukama.
  Výrazně bývají postiženi plavci, proto se syndrom někdy nazývá "plavecké rameno".

 • Syndrom sulci bicipiti
  Tenzopatie šlachy dlouhé hlavy bicepsu vznikající při zátěži lokte a ramene.

 • Tendinoza m. tibialis posterior
  Postižení šlachy probíhající za a pod vnitřním kotníkem časté při plochých nohách.
  Chronický zánět vede k jejímu oslabení a někdy i k přetržení.