Co je STALL FORCE u perkusorů?

Při srovnání perkusorů často narazíme na hodnotu STALL FORCE.

Někdo tvrdí, že čím je vyšší, tím lépe.

Je to pravda?

A co to vlastně je, to STALL FORCE?

 


physics1084x191

FYZIKÁLNÍ POHLED

STALL Force (kritický kroutící moment) je síla potřebná k úplnému zastavení motoru.

Je charakterizována plynulým nárůstem momentu až k jeho maximální hranici Fmax.

Při dosažení Fmax dochází k zastavení motoru.

V prostředí perkusní terapie to je to tlak na hlavici, při kterém motor přestane pracovat.

Hodnota kritického kroutícího momentu perkusorů se obvykle v kilogramech (kg) nebo librách (lb).

Nikoliv tedy ve wattech (W), ve kterých se uvádí motorový výkon.

Platí, že čím vyšší je kritický moment (Stall Force), tím agresivnější může perkuse být, než dojde k zastavení přístroje.

Je jasné, že přílišná síla rázů může způsobit i vážné poškození tkání.

 


stall_force_adjust1084x170

PROČ JE HODNOTA STALL FORCE / POWER DŮLEŽITÁ

Postupem času se pro Stall Force vžilo běžnější označení Power (tedy síla, výkon).

Na jednu stranu má řada přístrojů podřadné motory a naprosto nedostatečný výkon.

I při mírném přitlačení se zastaví, v horším případě dojde k jejich spálení.

Hodnota STALL Force / Power v podstatě vyjadřuje provozní odolnost motoru a převodů.

To může být důvod, proč u většiny low-end přístrojů tyto parametry vůbec nelze nalézt (všichni přední světoví výrobci vesměs tento údaj uvádějí).

 


saw_percussor_1083x339

PERKUSOR VS. "PŘÍMOČARÁ PILA" ?

Lze se setkat s tvrzením, že čím vyšší je STALL Force (či výkon, Power), tím lépe.

Není pochyb, že pro průnik energie rázů i do hlubokých svalových vrstev je dostatečná síla motoru nezbytná.

Od motorů s kroutícím momentem pod 5 - 7 kg lze stěží očekávat působení na hlouběji uložené tkáně.

Proto většina nabídek nejroztodivnějších "perkusorů" hodnotu Stall Force raději neuvádí.

Avšak příliš agresivní tlak a rázy mohou snadno tkáně poškodit.

Od relativně neškodných modřin přes hematomy až po odlomení kostních výběžků.

Je tedy naopak žádoucí, aby vyspělá řídící elektronika po překročení určitého tlaku motor z bezpečnostních důvodů zastavila.

Naštěstí jsou pryč doby, kdy byly k mání jen obyčejné přímočaré pily, jen místo lišty měly plastovou kouli.

Mnohé populární přístroje ale ani dnes žádnou elektronickou regulaci nemají.

Nijak neregulovanou vysokou sílu motoru spolu s příliš dlouhou amplitudou perkuse pak dokonce vydávají za přednost.

Perkusní terapie tkání ale není řezání ocelových trubek...

 


VPC_chip1083x218

JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU PORANĚNÍ

Někteří prodejci se snaží zbavit odpovědnosti za případná poškození zdraví tak, že na ně "upozorňují".

Pokud si uživatel způsobí např. odlomení kosti, je to podle nich "jeho vina".

Téměř dokonalou prevencí případných úrazů je kontinuální řízení výkonu speciálním chipem.

Přístroje Booster   jsou vybaveny speciálně vyvinutým SoC chipem (System on Chip), na kterém je vlastní systém řízení.

Variable Pressure Control (VPC) systém je založený na algoritmu upravujícím výkon motoru v reálném čase.

Co největší výkon motoru bez monitoringu a elektronické regulace je možná žádoucí u řezání kovových trubek.

Rozhodně ale ne u ošetřování lidských tkání.

 


What-is-optimal_1084x197

OPTIMÁLNÍ HODNOTA STALL FORCE

Pro dostatečnou penetraci perkusní energie i do hluboko uložených tkání je obvykle zcela vyhovuje tlak 12-15 kg.

Jedinci s extrémně vyvinutou svalovou hmotnou (např. kulturisté) nemusí pociťovat takovou sílu jako dostatečnou.

Je ale na každém, aby zvážil přínos příliš vysoké síly motoru s rizikem poškození úponů a kostí.

pain_free_neck  1083