PNEUMATICKÁ KOMPRESE u osteoartrózy kolene

knee_swelling_1084x271

Nejčastějším příznakem osteoartrózy kolene je edém (otok).

Toto nahromadění tekutin ve tkáních narušuje mechaniku kloubu i aktivitu svalů.

Proto je nezbytné eliminovat otok již v prvních fázích rehabilitace.

Dosud častým a snadno dostupným způsobem je kryoterapie (ledování).

Kryoterapie sice dokáže zmenšit otoky, ale nese sebou riziko omrzlin kůže a paralýzy povrchových nervů.

Navíc výsledky klinických studií zaměřených na klinické výsledky otoků u chronických stavů, jako je artróza kolene, jsou velmi různé.

 


IPC_system_DVT1084x241

INTERMITENTNÍ PNEUMATICKÁ KOMPRESE (IPC)

Principem IPC je přerušovaný tlak vzduchem plněných vaků (airbagů) na končetiny.

Střídání intenzity rovnoměrného tlaku vede k pasivnímu zvýšení krevního i lymfatického průtoku celou oblastí

IPC se začal používat u hospitalizovaných jako prevence a léčba hluboké žilní trombózy.

Nedávno se prokázal i její preventivní účinek při ambulantním použití.

Dnes je také běžnou metodou u pacientů s lymfedémem nebo bércovými vředy (ulcerózní choroba).

IPC se již osvědčila u řady chorob.

Avšak odborné literatury o jejím použití speciálně u artrózy kolene ale zatím mnoho není.

 


intermittent_pressure_chart1084x268

PROČ IPC U ARTRÓZY KOLENE

Vědci prokázali, že otok u OA kolene poškozuje mechaniku kloubu, svalovou rovnováhu i aktivitu svalů (Rutherford).

Dochází také k potlačení funkce čtyřhlavého svalu (Palmieri-Smith) a poruchám proprioceptivních (kinestetických) funkcí.

Bolesti a funkční omezení kvůli otokům pak brání běžným každodenním aktivitám

Mohou vést dokonce i k invaliditě.

Proto je prevence a řešení otoků klíčovou součástí opatření u osteoartrózy kolene.

 


knee_IPC1084x262

PNEUMATICKÁ KOMPRESE VS. LEDOVÁNÍ

U edému při akutních úrazech má kryoterapie (ledování) dobré výsledky,

U chronických otoků (právě např. u artrozy) se na rozdíl od bolestí významnější přínos neprokázal.

Např. studie publikovaná v květnu 2019 srovnávala dvě skupiny pacientů s osteoartrózu kolene.

U jedné byl použit ultrazvuk, TENS a EMS, cvičení a ledování

U druhé byla místo ledování použita intermitentní pneumatická komprese.

U všech pacientů došlo po 4 týdnech ke zlepšení rozsahu pohybu, svalové síly, snížení intenzity bolesti a ke zlepšení funkčního stavu.

Skupina s intermitentní pneumatickou kompresí však měla podstatně lepší výsledky u otoků kolene.

V současné době se IPC jeví jako nejúčinnější fyzikální metoda k řešení otoků u osteoartrozy kolene  .

Kombinace IPC s dalšími prověřenými metodami (laser, RLT, FIR) představuje elektronicky řízený přístroj GONARTHRONE  .