BOLESTI DOLNÍCH ZAD: příčiny a léčba

low-back-pain1084x253

Pro bolest v oblasti dolních zad (Low Back Pain, LBP) jako klinického syndromu jsou typické

 • bolest
 • svalové napětí a
 • ztuhlost

mezi dolním okrajem žeber a hýžďovými rýhami.

 


Back-Pain-Statistics-InfographicsCZ1084x284

Low Back Pain v číslech

60-80% obyvatel se každý rok alespoň jednou trpí bolestmi v zádech

90% případů nemá jednoznačně prokazatelnou příčinu

6 týdnů a méně trvají potíže u akutních bolestí

6-12 týdnů u subakutních

3 a více měsíců trvající jsou chronické bolesti (nebo opakovaně během 6 měsíců)

15% akutních případů má zjištěnou příčinu (výhřez, spondylolisteza, stenóza, DDD, zlomeniny, tumory, zánět, apod.)

85% akutních případů nemá identifikovatelnou specifickou anatomickou nebo neurofyziologickou poruchu

90% prostých (muskuloskeletálních) bolestí odezní do 6 týdnů

jen 50% nervových kořenových bolestí ustoupí do 6 týdnů

 


spinal_vs_referred_pain1083x285

PÁTEŘNÍ NEBO NEPÁTEŘNÍ PŘÍČINA ?

Zásadní je odlišit bolesti páteřního původu od bolesti přenesené (referred pain).

Páteřní původ mají kořenové neboli radikulární bolesti (např. výhřez, degenerace plotének, apod.).

Přenesené (pseudoradikulární) bolesti vystřelují do podobných oblastí, ale příčinou není kořenové dráždění ve výstupu nervů nebo v místním kanále.

Pro přenesené bolesti jsou charakteristické:

 • nezávislost bolestí na postavení a pohybech páteře
 • trny obratlů jsou na poklepání nebolestivé
 • absence spasmů paravertebrálních svalů (nejsou křeče svalů podél páteře)
 • bez poruch citlivosti, motoriky či reflexů
 • zmírnění bolestí při správně léčbě nepáteřních příčin

Přenesené bolesti jsou vnímané v oblasti, kterou inervují jiné nervy než místo její skutečné příčiny.

Jsou přitom mnohem častější než bolesti z útlaku nervových kořenů (radikulární bolesti).

 


back_pain_revolution_waddell1083X243

DIAGNOSTICKÉ TŘÍDĚNÍ LBP (Waddell 2004)

Je nanejvýš důležité vědět, jaké obecné příčiny mohou bolesti zad mít.

Lze tak předejít ztrátě času obíháním lékařů u banalit.

A především případnému zanedbání závažného onemocnění.

V dnešní době je asi nejužitečnější základní rozdělení bolestí dolních zad podle skotského profesora Gordona Waddella:

 1. prosté bolesti zad
 2. kořenové (nervové) bolesti
 3. závažná onemocnění páteře

PROSTÉ BOLESTI ZAD

Jsou typické mechanickými bolestmi, tedy závislými na pohybu či poloze.

Muskuloskeletální původ bolestí (svaly, vazy, úpony, šlachy).

Lokalizace v bederní a křížové (lumbosakrální) oblasti.

Obvyklý věk 20 - 55 let

Postižený se jinak cítí převážně dobře.

Nejsou poruchy citlivosti či motoriky svalů

Dobrá prognóza (90% odezní do 69 týdnů)

RADIKULÁRNÍ (KOŘENOVÉ) BOLESTI

Příčinou nejčastěji výhřez ploténky, stenóza či jizva a útlak kořene nervu.

Typická jednostranná bolest dolní končetiny s poruchami citlivosti.

Bolest typicky neuropatická (pálivá, ostrá s vystřelováním podél nervu)

Bývá podstatně horší než prostá bolest zad.

Většinou známky postižení nervu (změny motoriky, citlivosti i reflexů)

Jen u poloviny pacientů dojde k ústupu do 6 týdnů

ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE

Sem patří např. nádory, infekce, záněty, strukturální deformity, úrazy či neurologická postižení.

Bolesti jsou zpravidla nemechanické (nezávislé na pohybu)

Jsou stálé a postupně se zvětšují.

Obvykle špatný i celkový stav (horečka, ztráta hmotnosti, nespavosti, aj.).

Vždy je nutné co nejrychleji absolvovat podrobné lékařské vyšetření.

 

 


muscle_LowBackPain41084x239

PROSTÉ BOLESTI ZAD

Obvykle mají relativně dobrou prognózu a většinu z nás potrápí nejčastěji.

Navíc se mohou často opakovat.

Naštěstí je lze většinou zvládnout i bez léků.

Důležité jsou fyzikální metody, jakou jsou

Osvědčené postupy:

 1. k uvolnění a prevenci ztuhlosti paravertebrálních svalů dynamická trakce s FIR (L-Trac  )
 2. k povolení křečí a eliminace trigger pointů elektronický perkusor  
 3. ke stabilizaci beder a potlačení bolestí při pohybu přes den fixátor TriTrac  

 


degenerative-disc-disease1084X222

DEGENERATIVNÍ ZMĚNY PÁTEŘE

Najdeme je u většiny populace již v produktivním věku.

Typická je degenerativní choroba plotének (disc degenerative disease, DDD).

Je to přeměna pružného jádra plotének na rigidní chrupavku a snižování výšky disků.

Zároveň výrazně klesá podíl vody ve tkáni plotének (odtud lidový název "vysychání").

Příčinou je zejména poškození tzv. krycích destiček (end plates) a výrazné zhoršení výživy plotének.

V prevenci vzniku i zpomalení postupu proto hraje důležitou roli odlehčení plotének trakcí.

Osvědčené postupy:

 1. zlepšení metabolismu plotének dekompresní vzduchové fixace W-Airtrac  
 2. vzduchová dekomprese s restitucí lordózy Back Brace  
 3. pravidelná dynamická trakce s FIR a uvolněním svalů L-Trac  

 


muscle-spasms1084x258

SVALOVÉ KŘEČE

Svalové příčiny patří mezi vůbec nejčastější důvody bolestí dolních zad.

Častější bývají u ochablých či zkrácených svalů a jejich úponů (zvláštním případem jsou pak lokální křeče, bolestivé svalové uzly známé jako "spoušťové body").

K uvolnění svalů pomáhá hluboké FIR   záření nebo transkutánní myostimulace s TENS  .

V dnešní době je však nejúčinnější špičkový perkusor  .

Painfree-kick_1083x224