STIMULACE SVALŮ prostřednictvím EMS

Optimalizace kmitočtu a trvání impulsu pro budování svalů, síly a vytrvalosti

Jednotlivé svaly se v podstatě skládají ze dvou typů vláken:

  • Červená svalová vlákna - označovaná také jako pomalá, jsou zodpovědná za sílu a vytrvalost. Při střední námaze se unavují jen velmi pomalu.
  • Bílá svalová vlákna - rychle kontraktilní, anaerobní, explozivní, potřebují spoustu energie a rychle se unaví


Parametry EMS

Některé stimulační přístroje vám umožňují volit mezi různými programy a nastavením. Některé programy jsou synchronní (S) a některé asynchronní (A). Při synchronních programech se stimulace provádí současně na všech dostupných kanálech, zatímco u asynchronních programů k tomu dochází s časovým zpožděním. To například umožňuje dosažení zvláště důkladné nebo obzvláště jemné stimulace. Pokročilejší přístroje mají jednotlivé kanály zcela oddělené ovládání (jak charakteristiku, tak intenzitu).

Správné nastavení parametrů není pro laika jednoduché, proto mají kvalitnější přístroje přednastavené programy, které jsou optimalizovány odborníky pro specifické použití. Mají často velmi intuitivní ovládání pomocí grafického displeje, které je pro uživatele snadněji zapamatovatelné.


Správná frekvence pro červené a bílé svalové vlákna


Frekvence je pro většinu aplikací EMS významná a je dána v Hz (Hz). Je ale třeba vzít v úvahu, že existují individuální rozdíly.

Nízké frekvence (ne vyšší než asi 18 Hz) aktivují hlavně pomaleji reagující červená svalová vlákna. Siloví a vytrvalostní sportovci tak budou z elektrické stimulace v tomto kmitočtovém pásmu při budování svalů těžit více. Při aplikaci dochází k zřetelné kontrakci svalů.

Vyšší frekvence mezi 30 a 50 Hz stimulují rychlé kontrakce bílých svalových vláken.

Při frekvencích vyšších než 50 Hz je sval záměrně přetížen a může tak být stimulován k svalové hypertrofii (růstu svalů). Aby se předešlo nadměrnému tréninku, musí být interval mezi aplikací správně zvolen tak, aby měl sval dostatek času na regeneraci.


Doba pulzu pro velké a malé svaly


Šířka impulsu neboli trvání impulsu jsou uváděny v mikrosekundách (μs). Při delších impulzech působí účinek hlouběji a je vhodný hlavně pro větší svaly. U menších svalů je dostatečná doba trvání pod 200 μs.


Intenzita


Proudy pro EMS se pohybují v miliampérovém rozsahu (mA). Zvolená intenzita závisí na uživateli, moderní přístoje mají až dvacet úrovní intenzity. Noví uživatelé by však měli začít vždy s nižšími hodnotami. Postupem času lze na intenzitě přidávat. 


Čas vzestupu / poklesu (rampa)


Studené svaly by nikdy neměly být vystaveny maximální namáze ani u EMS. To je důvod, proč moderní EMS zařízení zajišťují, že svaly jsou jemně zahřáté a zásobovány krví pomocí tzv. předpětí. Pro netrénované je minimální doba předpětí 2 sekundy.


Doba trvání kontrakce


Doba kontrakce je volena podle tréninkového cíle uživatele. Anaerobní vytrvalostní trénink je dosažen mnoha, relativně krátkými (5-6 sekund) stimulacemi.
Maximální síla a pružnost, jako i čistá tvorba svalů, vyžadují delší kontrakce v délce 10 sekund nebo více.


Doba pauzy


Pro trénink na vytrvalost jsou pauzy krátké (2-3 sekundy), zatímco pro maximální silový trénink u netrénovaných jsou potřeba pauzy, které jsou nejméně dvakrát tak dlouhé jako doba kontrakce. Jak postupuje trénink, oba časy mohou být vzájemně přizpůsobeny.


Forma vlny: Monofázická nebo dvoufázová


Moderní zařízení EMS pracují téměř výhradně s dvojfázovými impulsy, které jsou vnímány jemněji na pokožce uživatele. To znamená, že každý proudový impuls je následován fází s negativní proti-oscilací pod nulovou čarou.