T&T: Jak na přetížené krční svaly

bad_neck_postureCZ1084x217

CO JE DOBRÉ PRO ZAČÁTEK VĚDĚT...

Jednou z nejčastějších příčin bolestí šíje, horní části zad a často i hlavy či paží je přetížení svalů krční páteře způsobené špatným držením hlavy.

Při vzpřímeném postoji se krční obratle vyrovnávají jen s hmotností samotné hlavy, (tj. kolem 5kg)

Při ohnutí krční páteře o 60 stupňů však šíjové svaly musejí zvládat gravitační zátěž až 6x vyšší !  

Dříve nepříliš častý problém označovaný jako "Text Neck  ".

V době chytrých mobilních telefonů, tabletů a vysedávání u počítačů je v podstatě jakousi novodobou epidemií.

Vedle toho zůstávají i klasické příčiny, jako je amytrofická laterální skleroza, roztroušená skleróza, cervikální artritida, progresivní muskulární atrofie a další formy onemocnění motoneuronu.

 


BAD_POSTURE_1084X324

VADNÉ DRŽENÍ HLAVY

zpravidla vede k:

  • oslabení obratlů a náchylnosti k poranění
  • bolestem šíje, ramen a horní části zad
  • omezené flexibilitě meziobratlových kloubů a pohyblivosti krku
  • bolestem hlavy (cervikokraniální syndrom   )
  • poruchám rovnováhy a zvýšení rizika pádu (cervikální vertigo   )
  • problémům s polykáním
  • obtížnému dýchání

 Dominantním příznakem jsou zpravidla bolesti šíje a horní části zad často provázené bolestmi hlavy a/nebo paží.

 


CERVICAL_SPONDYLOSIS_CZ1084X315

VYSOKÉ RIZIKO NEVRATNÝCH ZMĚN

Opakované dlouhodobé přetěžování v souvislosti s ohýbáním hlavy dolů a vpřed postupně vede k degeneraci páteřních struktur.

V případě nedostatečné pozornosti se v průběhu času tyto změny mohou významně zhoršovat!

Nejprve dochází k narušení fyziologického zakřivení páteře, chronickému poškození svalů i vazů.

Častý je i tzv. úžinový syndrom z útisku nervů.

Později se vytvářejí kostěné výrůstky po obvodu obratlů (spondylofyty) a rozvíjí se degenerativní spondylóza.

  


question_marks1084x268

CO S TÍM ?

Nejúčinnější prevencí je logicky odstranění příčin - obnovení přirozené lordózy krční páteře a eliminace excesivního tlaku hlavy na krční struktury.

POZOR, je ale třeba vyvarovat se dlouhodobější fixace krční páteře ve stejné poloze, neboť velmi rychle dochází k ztuhlosti celé oblasti a problémům s její hybností.

Důležité je rovněž odstranění svalových kontraktur (patologické zkrácení svalu s rizikem vazivové přeměny) a bolestí, které bývají spouštěcím mechanismem svalových spasmů.

Teprve u déletrvajících stavů se strukturálními změnami páteřních struktur může být nezbytná účinná trakce (ideálně v kombinaci s tlumením bolestí a uvolněním svalů pomocí elektrostimulace, jako např. C-Trac   )

Jedná se aktivní roztažení meziobratlových prostorů, ve kterých dochází k degeneraci (a někdy i výhřezům) plotének a útisku nervů.

 

 


text_neck_1084x257

ELIMINACE GRAVITAČNÍCH SIL A PŘIROZENÉ ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE

Řešením je v první řadě nastavitelná podpora brady (např. CERVIO  ).

Ta v první řadě maximálně odlehčí zatížení krčních svalů.

Nastavitelná poloha umožní polohu hlavy a zakřivení páteře měnit, což je nezbytné jako prevence jejího ztuhnutí.

Právě velmi rychlé ztuhnutí a omezení flexibility snadno zranitelné krční páteře je nežádoucím účinkem obyčejných fixních podpor.

Ty pak snadno nadělají doslova více škody než užitku.

Pro optimalizaci fyziologického postavení krčních obratlů je mimořádně důležitá dokonalá anatomická konfigurace.

A nakonec je třeba mít na mysli, že zatížení opěrné (dolní části) konstrukce podpory je poměrně intenzivní.

Logicky tak musí být z velmi pevného materiálu, ideálně kovové slitiny.

UPOZORNĚNÍ: ačkoliv CERVIO splňuje všechny požadavky na špičkovou podpůrnou krční ortézu, doporučuje se nepřekračovat celkovou dobu použití nad 2 hodiny denně.

Důvodem je právě riziko vedlejších účinků veškerých krčních fixací ve formě redukce flexibility a rozsahu pohybů celé krční oblasti.

 


quadracore_remote1084x179

UTLUMENÍ BOLESTÍ A UVOLNĚNÍ SVALŮ

Odstranění bolestí není důležité jen pro zvýšení komfortu.

Bolesti totiž vedou k reflexním stahům svalů kolem páteře, které jsou samy o sobě rovněž provázené bolestmi.

Stažené svaly (kontraktury) ale navíc způsobují tlak na nervové kořeny a nezřídka dokonce útisk tepen zásobujících zadní část mozku (až tzv. vertebrobazilární insuficience).

Nejpraktičtějším řešením je moderní NMES/TENS přístroj (QuadraCore  ) využívající nejmodernější technologie (včetně např. magnetické repulze).

Ojedinělé dvoukanálové zařízení se čtyřmi elektrodami dokáže velmi efektivně blokovat přenos bolestí a zároveň myostimulačními mikroimpulzy TENS i MC ("microcurrents"uvolnit stažené svaly.

 


1+1=3_1084x278

ŘEŠENÍM JE KOMBINACE

Pokud někdy platí výše uvedená rovnice, pak v tomto případě dvojnásob.

Odlehčení zátěže šíjových svalů (např. pomocí Cervio) je samozřejmě zásadní.

Ale pokud jsou svaly "zatěžovány" spasmy a kontrakturami vyvolanými bolestivými impulsy a útiskem nervových kořenů, tak jste jen "napůl cesty".

A také platí, že samotné utlumení bolestí s uvolněním svalů za přetrvávajícího přetěžování svalů sice přechodně zlepší komfort, ale zásadní řešení nečekejte.

Pro zvládnutí příčin potíží typu TEXT NECK je prostě nezbytné kombinovat eliminaci excesivních gravitačních sil (a korekci postavení hlavy) a odstranění bolestí i svalových spamů.

 

TENSION_RELEASE1084x305